artikel> Zitjes kopen in Agora voor het goede doel

Studeren kan je leren, studeerplaatsen kun je kopen

Je kan tot eind november lotjes aan vijf euro per stuk kopen om kans te maken op een vaste blokplaats in Agora, ten voordele van de restauratie van een deel van datzelfde gebouw. LOKO is niet akkoord.

Gepubliceerd

Eerder dit semester lanceerde het KU Leuven Erfgoedfonds een actie waarbij studenten een lotje konden kopen om een Agora-zitplaats te winnen voor tijdens de blok- en examenperiode. De kostprijs van een lotje: 5 euro. Gegadigden kunnen tot 5 lotjes (voor 25 euro in totaal dus) aanschaffen om meer kans te maken op een gewaarborgde studeerplek waarvoor je niet vanaf het vroege ochtendgloren moet aanschuiven. Vier winnaars werden reeds bekendgemaakt eind oktober, op de andere vier plaatsen maak je nog kans tot 30 november.

De opbrengst van die loterij gaat integraal naar de restauratie van het achterliggende deel van Agora (blok E), waarin een auditorium en de 'Couvreurzaal' zijn ondergebracht. Het leercentrum, dat vandaag voor menig student een derde thuis vormt, deed vroeger immers dienst als Farmaceutisch Instituut. Het gebouw werd in 2010 een beschermd monument en is een van de waardevolle collecties academisch erfgoed waarvan de KU Leuven erfgoedbeheerder is. Aan de restauratie wordt dus binnenkort de laatste hand gelegd.

'De bedoeling is om de studenten kennis te laten maken met het concept van het mecenaat'

Isabel Penne, directeur Universiteitsfonds

Filantropie voor beginners

Isabel Penne, directeur van het Universiteitsfonds, geeft wat meer uitleg over het project. 'We proberen allerlei erfgoed-projecten ook nog eens extra te steunen via het mecenaat, naast de financiering van de KU Leuven zelf.

We zoeken die steun bij mensen die een emotionele band hebben met het gebouw. De doelgroep van de renovatie van Agora is dan ook tweeledig: enerzijds zijn er de apothekers die het gebouw kenden als een Farmaceutisch Instituut, anderzijds zijn er de studenten die nu blokken in het leercentrum.'

De restauratie van Agora steunen kan, naast de loterij, ook door een zitje te kopen in het auditorium. Bronzen, zilveren en gouden stoelen zijn te koop, voor respectievelijk 50, 300 en 1.000 euro. Deze actie is vooral gericht op alumni en sympathisanten, wier namen na betaling dan prijken op een zitje in het virtueel auditorium.

'Het idee van die te verloten blokplaatsen in Agora kwam er op vraag van studenten zelf. Zij hebben immers geen band met het auditorium. Zelf zouden we er nooit zijn opgekomen, maar het leek ons een leuk idee', zegt Penne. 'De bedoeling is eigenlijk om de studenten kennis te laten maken met het concept van het mecenaat', benadrukt Nathalie Poot, medewerkster van het Universiteitsfonds.

'Studieplaatsen zijn basisfaciliteiten voor studenten, we vinden het dan ook niet opportuun dat deze verloot worden'

Kenny Van Minsel, voorzitter LOKO

Basisfaciliteiten niet te koop

LOKO, de Leuvense studentenkoepel, heeft echter een negatief advies uitgesproken betreffende het project in haar afgelopen Algemene Vergadering (AV). 'Dat er fondsen gewerfd worden voor de restauratie van universitair erfgoed vinden we geweldig', zo zegt Kenny Van Minsel, voorzitter van LOKO. 'Ons probleem zit alleen in wat er verloot wordt.'

'Studieplekken zijn een basisfaciliteit voor studenten, waardoor wij het niet opportuun vinden deze te verloten voor geld. We hebben onze zorgen meermaals herhaald, maar het project is ondertussen zo ver gevorderd dat het niet meer stopgezet kan worden. Voor ons betekent dat negatief advies vooral dat wij niet meewerken aan het project.' LOKO ontving vooralsnog geen klachten vanuit de studentenpopulatie zelf, ondanks de brede consensus tijdens de AV.

Studieplaatsen genoeg

Isabel Penne reageerde dat in de werkgroep waarin het idee vorm aannam medewerkers van LOKO aanwezig waren die het project steunden. 'Zij keken zelf ook op van de negatieve reacties op de Algemene Vergadering. Maar ieder heeft natuurlijk recht op zijn mening.

Wij zijn in de eerste plaats constructief op zoek naar manieren om studenten ook tot filantropie aan te zetten. We doen dit door hen te betrekken in onze werkgroepen rond projecten en willen zeker geen acties opdringen.'

'Er zijn ook genoeg studieplekken in Leuven aanwezig om hier geen drama van te maken, het gaat uiteindelijk maar om acht plaatsen in totaal he', besluit Penne.

Powered by Labrador CMS