artikel> Nieuw systeem wil oneerlijke verdeling tegengaan

Tickets beiaardcantus worden verdeeld door kringen

De 4000 felbegeerde tickets voor de beiaardcantus zullen verdeeld worden via de kringen. Vorige edities kenden een enorme hetze omwille van oneerlijke verdeling, chaos en vriendjespolitiek.

Gepubliceerd

De 4000 felbegeerde tickets voor de driejaarlijkse beiaardcantus zullen verdeeld worden door de kringen zelf onder controle van het beiaardcantusteam vanuit LOKO (Leuvense kringorganisatie, red.). Vorige edities was er vaak een enorme chaos en onenigheid rond de ticketverdeling. Een nieuw systeem wil deze problemen oplossen.

Het aantal tickets hangt af van het aantal vertegenwoordigde studenten en shifters. Het hebben van een lidkaart is niet verplicht. Ook maken kringleden deze keer geen betere kans op tickets dan gewone studenten, een situatie waar van buitenaf veel kritiek op kwam.

Na alle verkoopmomenten worden alle nog onverkochte tickets verkocht op een algemeen verkoopmoment, georganiseerd door LOKO. Op dat verkoopmoment kunnen reeds aangekochte tickets ingeruild worden. Deze tickets worden dan opnieuw verkocht door LOKO.

Enkel bij eigen kring

Het tijdstip van de verkoop, de locatie en het aantal tickets moeten door de kring ten laatste op dinsdag 7 maart gedeeld worden met zijn leden via Facebook, het kringblad of andere kanalen. Vanuit LOKO wordt op dezelfde dag een overzicht van alle verkoopmomenten gepubliceerd. Het tijdstip van de start van de verkoop ligt tussen 18 en 22 uur.

Studenten kunnen enkel tickets kopen bij de kring waaraan hun richting verbonden is. Dat wordt gecontroleerd aan de hand van de studentenkaart. Studenten die niet weten tot welke kring ze behoren kunnen dat opzoeken via een online formulier.

De afgelopen edities was er steeds een hevige hetze rond de verkoop van de tickets. Volgens de ontevredenen was er sprake van ondemocratische verdeling en vriendjespolitiek en kregen kringleden bij de verkoop voorrang. Ook een wildgroei aan duurder verkochte tickets wil men deze keer echt voorkomen.

'De discussie rond de ticketverdeling verliep opvallend rustiger dan drie jaar geleden', vertelt Lars De Smedt, activiteitencoördinator bij LOKO. 'De nota die LOKO dit jaar voorlegde probeerde immers rekening te houden met de problemen die toen naar boven kwamen.'

LOKO legde dit jaar dan ook heel wat maatregelen voor die fraude moeten voorkomen. Een praesidiumlid krijgt bij deze editie geen speciale voorrang meer: 'Een praesidiumlid kan op volgende manieren aan een kaart geraken: aanschuiven in de rij, een shift doen voor de beiaardcantus of verantwoordelijke zijn voor de verkoop van de tickets,' zo stelt de nota.

Fraudepreventie

De tickets worden pas een kwartier voor het begin van de verkoop overhandigd aande verantwoordelijken en de onverkochte tickets worden na de verkoop weer meegenomen door een LOKO-medewerker. De inkomsten worden via factuur doorgegeven aan LOKO.

Minstens vier uur voor de start van de ticketverkoop wordt de bestaande rij voorhet eerst doorlopen: alle aanwezigen krijgen een nummerkaartje per geldigestudentenkaart die ze voorleggen (maximum twee per persoon).

Er worden maximaal evenveel nummerkaartjes uitgedeeld als er kaartenzijn. Om het uur wordt er gecontroleerd op aanwezigheid van de nummerkaartjes. Alseen nummerkaartje niet aanwezig is, wordt het geschrapt van de lijst en kan ergeen ticket meer mee gekocht worden. Voor elk geschrapt nummerkaartje kan eennieuw uitgedeeld worden.

Er kan altijd een extra controle gebeuren door iemandvanuit het beiaardcantusteam. Elke persoon kan slechts 2 tickets kopen. Voor elke ticket dient hij eenstudentenkaart voor te leggen die geldig is bij de kring waar hij wilt kopen. Niemand heeft recht op een ticket zonder nummerkaartje.

Nummerkaartjes moeten volgens de rij worden uitgedeeld. Er mag geen voorranggegeven worden aan leden tegenover niet-leden. Ook bestuursleden en eventueleverkopers moeten aanschuiven in de rij en krijgen geen speciale behandeling.

Bijkomende online verkoop

Er wordt een bijkomende online verkoop georganiseerd vanuit LOKO met eenbeperkt aantal tickets om andersvaliden en mensen met stages een extramogelijkheid te geven een ticket te kopen, naast het doorgeven van hunstudentenkaart aan een kennis die voor hen aanschuift.

Kringen kunnen ook beslissen om hun verkoopmoment in het weekend te houden ombijvoorbeeld studenten met stages tijdens de week de mogelijkheid te geven zelf eenticket te kopen.

Powered by Labrador CMS