analyse> De bijbel voor de loopploegen

Wat staat er in het wedstrijdreglement?

Om de organisatie van de 24 urenloop soepel te laten verlopen, is een wedstrijdreglement opgesteld. Dat bevat enkele regels die de wenkbrauwen doen fronsen.

Gepubliceerd

Het wedstrijdreglement van de 24 urenloop leidt het evenement in goede banen: de loopploegen dienen de regels daaruit tot op de letter te volgen. Bij sommige regels kan je je toch vragen stellen.

De 24 urenloop wordt georganiseerd door LOKO Sport, de sportafdeling van LOKO, ULYSSIS, een studentenvereniging gericht op informatica en technologie, en Technical Support Division, een Leuvense organisatie die technische ondersteuning geeft.

De organisatie voorziet 'al' het materiaal

De organisatie voorziet al het materiaal, maar dat moet collectief door iedereen in de gaten worden gehouden. Met 'al' het materiaal wordt alles bedoeld, behalve een brandblusser, een brandveilige plaat, verlengkabels, bijkomende verlichting en een borst- en rugnummer op het tevens zelf voorziene loop-T-shirt.

Toch valt de deelname in duigen, als LOKO Sport je niet haar definitieve zegen geeft

Loopploegen mogen geen gebruik maken van het materiaal en de lokalen van de KU Leuven, indien deze al door de organisatie worden gebruikt. In de praktijk hebben we toch al veel 'delinquenten' zien passeren voorbij het nauwlettende oog van de organisatie.

Een loopploeg mag pas starten als alle rekeningen met de organisatoren zijn vereffend en zowel het inschrijvingsformulier als het wedstrijdreglement administratief tip top in orde is. Toch valt de deelname in duigen als LOKO Sport je niet haar definitieve zegen geeft.

Zelfcontrole bij de alchollievende shifter

Als je wilt communiceren, zet 'roger over' alvast uit jouw hoofd: loopploegen mogen geen walkie talkies gebruiken, want de organisatie gebruikt deze tool al. Haal die smartphone dan maar boven.

Tenzij je op voorhand een seintje geeft, mag je je wel even wanen in een spionagefilm en walkie talkies gebruiken. Dit kan echter enkel twee uren voor en na het evenement. Opnieuw, de smartphone is jouw beste vriend.

Elke ploeg zorgt ervoor dat ze voldoende vrijwilligers heeft om algemene werkshiften in te richten. Als het niet lukt om een voltallige bezetting te waarborgen, zal dat de loopploeg duur komen te staan: bij de eerste tien werkshiften ben je tien euro per shift kwijt, bij de daaropvolgende tien shiften moet je twintig euro per shift uit je portemonnee halen, enzovoort.

Een shift telt niet mee als de vrijwilliger aangeschoten of dronken is, wat voor de ene student al meer een uitdaging vormt dan voor de andere.

De organisatie bepaalt de mode

De loopploeg voorziet zelf een aflossingszone naast het parcours, waar de volgende loper in de startschotten staat. Er mag wel één ploeglid op het parcours staan, met de nadruk op één: sta je met meerdere ploegleden, dan kan je een strafrondje lopen na drie waarschuwingen. Die waarschuwingen blijven klaarblijkelijk uit.

De lopers van een loopploeg moeten uniform gekleed gaan in hetzelfde T-shirt. Daarin mag je niet jouw eigen smaak volgen: de organisatie dient de T-shirtkeuze van elke loopploeg op voorhand goed te keuren.

Zeg maar 'bye, bye' aan jouw oortjes of koptelefoon

Wit is bijvoorbeeld out en fout; veelkleurige, fluorescerende en opvallende T-shirts kunnen de organisatie wel bekoren, zolang er maar een leesbaar borst- en rugnummer op staat (vastgemaakt), ter grootte van een A4-papier. Is het nummer niet leesbaar, dan waren jouw harde inspanningen helaas voor niets en wordt jouw rondje niet meegeteld.

Verlies je je mooie aflossingsstok, dan ben je de organisatie de waarborg van vijftig euro verschuldigd. Uitgezonderd het openingsrondje mag je buiten die mooie stok geen andere items in de hand hebben als loper: zeg maar 'bye, bye' aan jouw oortjes of koptelefoon.

Valsspelen

Wie denkt te kunnen valsspelen, is eraan voor de moeite: naast het parcours zijn er checkpoints voorzien, om naast de registratie van de aflossingsstok bij de eindmeet, ook tijdens het rondje zelf te monitoren.

Valsspelen wordt dan ook niet gewaardeerd. Na drie waarschuwingen moet je een strafrondje lopen. Diskwalificatie is de hoogste straf.

Als je het elektronische telsysteem zelf saboteert, heb je misschien wel kans op slagen. Dan zal ULYSSIS bij een technisch defect overgaan tot een manuele telling. Wie is het meest onfeilbaar: machine of mens?

Kan ik mezelf in dat geval als mascotte opgeven?

De eindscore is het totaal van het volledig aantal gelopen ronden, startend en vertrekkend vanaf de virtuele startlijn bij het elektronische hoofdtelpunt.

Naast de loop zelf, zijn er andere wedstrijden gaande, waarmee je extra punten kan sprokkelen: gaande van 'het beste promotiefilmpje', tot 'de mooiste spandoeken', 'haal een Bekende Vlaming naar je loopstandje', 'prijs/kwaliteit eetstandje'- beoordeeld door dé kenner van prijs/kwaliteit, de Alma natuurlijk - 'de mooiste mascotte', het creatiefste standje', 'de DJ-contest' en 'de supportersprijs', met andere woorden degene die de meeste supporters weet binnen te smokkelen met het beperkt aantal bezoekers.

Spookrijders niet welkom

Rondwandelen in extravagante kledij is verboden. Wat met 'extravagant' bedoeld wordt, is niet verder gedefinieerd. Kan ik mezelf in dat geval als mascotte opgeven?

Manifestaties en politiek getinte acties zijn niet welkom op de 24 urenloop. Als je wilt protesteren voor meer koffie of een marxistisch betaalsysteem, vergeet het dus maar. Hoewel het eigenlijk niet is toegelaten om zich op het parcours te begeven, steken sommige rebellen toch het parcours over.

Frietjes zal je niet kunnen eten op de 24 urenloop, want frietvet is niet toegestaan

Je mag niet met een auto rijden op het terrein, tenzij je dit op voorhand hebt aangevraagd. Spookrijders zullen er alvast niet zijn: als je al met een auto op het terrein mag, dan moet je met de klok mee rijden rond het parcours.

Fanfares worden niet feestelijk onthaald

De organisatie heeft ook aandacht voor het milieu: zo mogen er geen flyers uitgedeeld worden en wordt elektriciteitsgebruik zoveel mogelijk beperkt. Als jouw eetstand of loopstand boven het voorziene elektrisch vermogen gaat, riskeer je dat de organisatie jouw stroomtoevoer afsluit en je letterlijk in het donker zet.

Frietjes zal je niet kunnen eten op de 24 urenloop, want frietvet is niet toegestaan. Eigen muziekinstallatie of andere luide items, zoals megafoons, fluitjes en trompetten, kan de organisatie niet aanhoren. Ook wie spontaan een fanfare wil houden, kan dat idee beter terug opbergen, aldus het reglement.

Bij inbreuk tegen de regels uit het reglement, waaronder bovenstaande greep uit het aanbod, kan de wedstrijdleiding de afbraak van jouw loopstand bevelen. Die tuba kan je dus een hele ochtend aan opruimwerk kosten.

Powered by Labrador CMS