analyse> Hoe kan de competitie aantrekkelijker voor vrouwen?

Who runs the 24 urenloop? Girls?

Op sportief vlak is de 24 urenloop al jaar en dag vooral een mannelijke aangelegenheid. De vereiste minimumtijden zijn voor veel meisjes moeilijk haalbaar. Kan het ook anders?

Gepubliceerd

Het debat over de vrouwelijke aanwezigheid – of beter gezegd: het gebrek eraan – woedt al enkele jaren. In 2018 stond de kwestie centraal tijdens een algemene vergadering van LOKO. Ook in 2019 laaide het debat rond vrouwenvertegenwoordiging weer op.

Binnen LOKO werden toen verschillende initiatieven naar voren geschoven. Zo werd er gediscussieerd over de invoering van quota, een apart vrouwenuurtje en gescheiden loopploegen. Ook het werken met een factorverhouding, waarbij vrouwelijke rondjes anders geteld worden, en een beloningssysteem vormden onderdeel van de discussie over oplossingen om het genderonevenwicht aan te pakken.

Geen enkel initiatief haalde het toen. Ook nu is er geen algemene aanpak die rekening houdt met de gemiddeld tragere looptijd van meisjes.

Quota

LOKO vindt in elk geval dat de zichtbaarheid van meisjes op de 24 urenloop verhoogd moet worden. Raf Sablon, sportcoördinator bij LOKO: 'Ik denk dat er nu meer gekeken wordt naar hoe we meer vrouwen kunnen betrekken bij het verhaal van de 24 urenloop, niet naar hoe kunnen we per se meer vrouwen kunnen laten lopen.'

In het systeem van beloning zit potentieel

Hij verwijst daarmee naar de toeschouwers en de organisatie van het evenement. Ook professor Jeroen Scheerder, sportsocioloog aan de faculteit Bewegings- Revalidatiewetenschappen, ziet nog mogelijkheden om de 24 urenloop een diverser gezicht te geven.

Hij denkt onder andere aan rolmodellen. 'We hebben 15 faculteiten en daarvan zijn een derde vrouwelijke decanen. We zouden die decanen eens kunnen uitnodigen. Maak er iets ludieks van, maar toch kan je dan met een zeker sérieux zeggen: we staan hier ons mannetje. We laten mensen met een gezicht dat rondje lopen. Die uitstraling zou wel kunnen meespelen.'

Scheerder is minder fan van quota: 'In de eerste plaats geldt de competentie van mensen, niet het geslacht. Dit neemt niet weg dat je met minimumquota kan werken om bijvoorbeeld een derde vrouwen te betrekken, maar altijd die demografische gelijkheid nastreven is misschien niet wenselijk. Ik wil natuurlijk niet gezegd hebben dat alles bij het oude moet blijven.'

Beloningen

In het systeem van beloning ziet Scheerder ook potentieel. Zo stelt hij dat kringen die een bepaald percentage vrouwen bereiken een bonus zouden kunnen krijgen. Al waarschuwt hij ook hier voor de gevaren zoals het benadelen van kringen die minder vrouwen tellen.

'Net de universiteit is het forum en de plek om progressiviteit te tonen'

Verder lijkt het debat over de alternatieven om meer meisjes te betrekken wat te zijn stilgevallen. Zo laat Sablon weten dat er dit jaar niet echt over de kwestie is gediscussieerd. Wel hebben alle kringen dit jaar besloten om deel te nemen aan het vrouwelijke startersrondje. Omdat ook VTK deze editie meedeed, was de start dus voor het eerst in de geschiedenis van de 24 urenloop volledig vrouwelijk.

Controversieel?

Over vrouwelijke aanwezigheid spreken hoeft zeker niet controversieel te zijn. ‘De 24 urenloop is in de eerste plaats een plezierig en studentikoos evenement', aldus professor Scheerder. Uitgerekend het ludieke karakter van de 24 urenloop ziet Scheerder als een goede kans om de genderkwestie op een positieve manier onder de aandacht te brengen.

Daarbij heeft hij het niet alleen over de man-vrouwverhouding, maar wijst hij ook op het binaire karakter van sportevenementen: 'De discussie mag ook opengetrokken naar X of iedereen die nog zoekende is. Zonder te gaan ridiculiseren of viseren. Ik denk dat de tijdsgeest daar wel rijp voor is.'

Run for specials

Professor Scheerder besluit: 'Net de universiteit is het forum en de plek om progressiviteit te tonen. De 24 urenloop is niet zomaar een vrijblijvend evenement. Koester de ludieke kant, maar er zijn een aantal maatschappelijke thema’s die ook daar aan bod mogen komen. Denk aan inclusie, genderpariteit en identiteit. Sport kan, zeker binnen een universiteit, een motor vormen, om dat soort dingen aan te kaarten.'

Door het betrekken van mensen met een beperking, bijvoorbeeld de steun voor Run for Specials, bewijzen de kringen uiteraard al jarenlang dat ze aandacht hebben voor diversiteit. So Who runs de 24 urenloop? Overwegend boys, maar op termijn misschien meer girls en ook iedereen die zich elders op het genderspectrum bevindt. Tot die tijd blijft de goede sfeer van het grootste belang, en dat zit momenteel meer dan snor.

Powered by Labrador CMS