Betrapt? Meteen een boete!

Politie Leuven gaat verder met verscherpte fietscontroles

12 december 2016
Artikel
Auteur(s): Tim Van Roey
In het donker rondrijden zonder fietsverlichting kan levensgevaarlijk zijn. Daarom voert de Leuvense politie scherpe controles.

In oktober was de Leuvense politie nog vrij mild tegenover fietsers die overtredingen begaan. Fietsers die goed verlicht waren, kregen een beloning. Fietsers zonder of met defecte verlichting werden in de schijnwerpers gezet onder het motto 'Ik zie je graag’ en kregen gratis of goedkope fietslichtjes aangeboden van studentenkoepel LOKO.

Preventie

Tijdens de preventiecampagne controleerde de Leuvense politie 1.231 fietsers. Daarvan waren er 210 niet in orde. Overtreders kwamen er toen nog zonder boete van af. De preventiecampagne werd gesteund door de studentenkoepel LOKO, de hogeschool UC Leuven-Limburg, de KU Leuven, de stad Leuven en de Preventiedienst.

Sinds midden november wordt echter veel strenger opgetreden tegen onverlichte fietsers. Wie betrapt wordt, krijgt meteen een boete van 55 euro. Zo kregen op 22 november - op één avond al - 90 mensen een fietslichtboete. Een week later, 29 november, deelde de politie op een avond 119 boetes uit.

De verstrengde controles zullen nog even doorgaan. ‘Tot aan het de kerstvakantie zullen bijna alle dagen minstens één of twee fietslichtcontroles worden georganiseerd’, geeft de Leuvense politie aan op haar Facebookpagina.

'Idealiter zou iedereen in regel zijn na een sensibiliseringscampagne'

Rik De Langhe, studenteninspecteur

De strengere controles passen in het veiligheidsplan. Tijdens een recente buurtbevraging is namelijk gebleken dat dit een van de aandachtspunten is, voor zowel studenten als bewoners.

Effect?

Of de sensibiliseringscampagne veel effect heeft gehad, is onzeker. Zo laat studenteninspecteur Rik De Langhe weten: ‘Dat is moeilijk te meten. Sensibiliseren is slechts een deel van een waaier van mogelijkheden om tot gedragsverandering te komen. Idealiter zou iedereen in regel zijn na een sensibiliseringscampagne, maar dat is niet het geval.’

Het is helemaal verboden om over de vrijdagmarkt en door het stadspark te fietsen

Wat zegt de wetgeving nu juist over verplichte fietsverlichting? ‘Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag moeten fietsers vooraan en achteraan een niet verblindend vast licht of knipperlicht voeren. (…) Vooraan is het licht verplicht wit of geel, achteraan rood.’

Let op: je fiets dient ook over reflectoren te beschikken, vooraan witte en achteraan rode, aan weerszijden van de wielen en op de zijkanten van de pedalen. De verlichting hoeft niet vastgemaakt te zijn aan je fiets. Je mag ook losse lichtjes vastmaken aan je bagage, kleding, lichaam of aan het rijwiel zelf. Vaak zijn deze zelfs te verkiezen boven verlichting met dynamo, aangezien deze bij regenweer dienst durft te weigeren.

Andere overtredingen

Andere veel begane overtredingen zijn het fietsen in verboden rijrichting, geen voorrang verlenen, een STOP-bord negeren, gsm-gebruik op de fiets en iemand achterop meenemen op de fiets. Ook zijn er nog veel fietsers die het rode verkeerslicht negeren.

Een bijkomende tip: het verkeersbord C1 (witte achtergrond met rode cirkel) betekent dat de toegang gesloten is in beide richtingen voor voertuigen en dus ook voor fietsers! Zo is het dus helemaal verboden om over de vrijdagmarkt en door het stadspark te fietsen.