artikel> Centralisering en uniformisering gaan op de schop

Dan toch geen uniform - de facto verhoogd - inschrijvingsgeld voor niet-EER studenten

Sinds begin dit academiejaar werkt een KU Leuven-taskforce aan voorstellen om het studiegeld voor internationale studenten buiten de EER te uniformiseren. Nu loopt ze af, zonder resultaat.

Gepubliceerd

Tot 2014 betaalden studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan de KU Leuven hetzelfde bedrag als andere studenten. Nadien volgde in vele faculteiten een verhoging van hun inschrijvingsgeld: programma's kregen de keuze om het bedrag op te voeren naar 1750, 3500 of 6000 euro.

Onze alma mater vond dat dit systeem voor onduidelijkheid zorgde en de perceptie van gelijkwaardigheid tussen opleidingen schaadde: studenten zouden prijsverschillen tussen de opleidingen kunnen linken aan kwaliteitsverschillen. Ook de internationale communicatie en de administratie van dit gedifferentieerde, op faculteitsniveau geregelde systeem van tuition fees moest verholpen worden volgens een interne nota van 24 januari 2019 die Veto kon inkijken.

'Momenteel wordt er gewerkt aan een synthesenota, waarmee we binnenkort proberen te landen'

Peter Lievens, vicerector Internationaal Beleid

Daarom wenste de universiteit het studiegeld (deels of geheel) te centraliseren. Op die manier konden de bedragen dan gelijk getrokken of geüniformiseerd worden. Dat betekent voor veel internationale studenten een aanzienlijke verhoging van hun inschrijvingsgeld.

Alles bij het oude

De KU Leuven bracht een taskforce samen die de best mogelijke scenario's moest bedenken voor de uniformisering. 'Er is nooit een concreet voorstel geweest', stelt vicerector Internationaal Beleid Peter Lievens. 'De werkgroep heeft een aantal mogelijke scenario's in kaart gebracht, waarover verder is overlegd met de rector en betrokken vicerector en er is teruggekoppeld met de Raad Internationaal Beleid. Momenteel wordt er gewerkt aan een synthesenota, waarmee we binnenkort proberen te landen.'

De KU Leuven zal de facultaire (of niet-gecentraliseerde) tuition fees bewaren

Studiegelden worden altijd op de Academische Raad van november vastgelegd. Decretaal moet de KU Leuven deze namelijk doorgeven voor 1 december. Ze werkt er dan pas aan omdat de Raad moet wachten op de omzendbrief van de minister van Onderwijs, waarin gewone studiegelden, met de geïndexeerde bedragen, meegedeeld worden. Die krijgt de KU Leuven gewoonlijk pas in de loop van oktober of begin november.

Omdat de studiegelden steeds in zijn geheel vastgelegd worden, kon de discussie voor de verhoogde internationale gelden ook pas dan aanvangen. Dat wil de KU Leuven nu anders, hoorde Veto: er wordt bekeken of men de verhoogde studiegelden eerder kan vastleggen. En ook het huidige systeem van niet-gecentraliseerde, maar facultair vastgelegde tuition fees wordt bewaard, vernamen we van interne bronnen.

De taskforce zal daarom binnenkort aan zijn einde komen, zonder concreet resultaat. Dat zegt Stura-mandataris Alexander Clark: 'Waarschijnlijk wordt de werkgroep ontbonden. Men ziet het nut er niet meer van in als de centraliseringspiste wordt verlaten.'

Verzet bij de faculteiten

Clark: 'Als ik kijk naar mijn eigen faculteit hebben alle opleidingen de verhoogde studiegelden voor niet-EER-studenten gestandaardiseerd naar het laagste bedrag, behalve één, maar dat komt doordat die een uitwisseling naar Zuid-Afrika heeft.' Clark's faculteit is niet het enige voorbeeld. Veel faculteiten worstelen met de mogelijke centralisering, wat er op zou neerkomen dat men moét standaardiseren naar een hoger of lager bedrag.

'Wij hebben zeer veel internationale studenten. Zij hebben heel veel kosten. Het is een kwestie van toegankelijkheid'

Johan De Tavernier, decaan Theologie en Religiewetenschappen

Theologie was een van de faculteiten die daar veel vragen bij had. Dat bevestigt decaan Johan De Tavernier: 'Wij hebben zeer veel internationale studenten uit meer dan zeventig landen, veel daarvan uit Afrika en Azië. Voor hen is de hoogte van de tuition fees een belangrijke zaak. Zij hebben al heel veel kosten: reiskosten, visa-aanvragen enzovoort. Het is dus een kwestie van toegankelijkheid.'

'Op de Raad Internationaal Beleid van 30 januari heeft de International Office van de KU Leuven het standpunt bekend gemaakt dat men niet zal centraliseren, hetgeen eigenlijk het voorwerp was van de werkgroep. De rector heeft dat de dag voor de Raad met de vicerectoren besproken', meldt Clark.

Welke andere faculteiten nog verzet aantekenden is niet volledig duidelijk. Op de laatse vergadering van de taskforce waren naast een beleidsmaker alleen administratieve mensen aanwezig, geen vertegenwoordigers van de faculteiten. De onenigheid moet dus zijn uitgeklaard achter de schermen.

'De vergadering ervoor was in oktober-november, maar er staat niet in ons verslag welke faculteiten zich toen verzet hebben,' besluit Clark. De faculteit Theologie heeft alvast wel haar mening gegeven: 'Er is ons enkel gevraagd wat onze opinie is,' stelt De Tavernier. 'Die hebben we gecommuniceerd.'

Wat nu?

'Men gaat nu kijken naar een waiver- en beurzensysteem; iets waar ze nu heel fel op willen focussen. Maar dat wordt waarschijnlijk hogerop beslist', stelt Clark vast. 'Wij gaan natuurlijk heel hard ons best doen om erin te geraken. Dat is zéér belangrijk.'

Powered by Labrador CMS