NIEUWS ERASMUS+

Erasmusbeurzen ingekort tot maximaal één semester

'Sinds het einde van de coronapandemie stijgt het aantal studenten dat een uitwisseling aanvraagt.'

Wie volgend academiejaar op uitwisseling wil voor langer dan één semester, moet het tweede semester volledig zelf betalen. Dat komt door het stijgende aantal studenten op uitwisseling en stagnerende middelen. Maar ook de nieuwe Bachelor of European Studies speelt een rol. 

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Erasmus+-beurzen voor studenten van de KU Leuven zijn vanaf volgend academiejaar beperkt tot één semester. Voor studenten uit kansarme milieus en bij verplichte uitwisselingen, is die nieuwe regel niet van toepassing.

Die beslissing komt er volgens de universiteit door een gebrek aan middelen: 'Sinds het einde van de coronapandemie stijgt het aantal studenten dat een uitwisseling aanvraagt', stelt professor Peter Lievens, vicerector van Internationaal Beleid en Interculturaliteit. 'Maar ondertussen stagneren de middelen van de Europese Unie wél.' 

'De Europese Commissie belooft ons al jaren meer middelen voor het Erasmus+-programma'

Peter Lievens, vicerector voor Internationaal Beleid en Interculturaliteit

Van die middelen zijn de universiteiten voor hun uitwisselingsprogramma's sterk afhankelijk. De EU geeft hen een budget waarmee de Erasmus+-beurzen gefinancierd worden. 

De rol van de Bachelor of European Studies

Zowel Lievens als Christiana Galani, mandataris Internationaal bij Stura, erkennen dat de nieuwe Bachelor of European Studies (BAES) een onrechtstreekse oorzaak is van de maximumtermijn op de Erasmusbeurs. 'In die bachelor gaan alle studenten verplicht op uitwisseling', stelt Lievens. 'Bij andere richtingen is dat vrijwillig, en ligt het aantal lager.' 

Daarom nemen studenten die de opleiding volgen een grote hap uit het Erasmusbudget van de KU Leuven. Zo blijven er minder middelen over voor uitwisselingen in andere richtingen.

Wat is de Bachelor of European Studies?

De Bachelor of European Studies is een gezamenlijke bachelor van negen Europese universiteiten onder de paraplu van Una Europa. 

Studenten studeren ervoor twee tot vier semesters in het buitenland, en volgen een interdisciplinair programma. Ze nemen vakken op over de Europese geschiedenis en politiek, maar ook over recht, economie en filosofie.

De KU Leuven biedt het programma mee aan sinds september 2022. Welke masters de bachelorstudenten kunnen volgen, is voorlopig niet duidelijk. 

Money, money, money

Hoewel de bacheloropleiding onrechtstreeks een oorzaak is voor de kortere Erasmusbeurzen, ligt het het inschrijvingsgeld van het programma fors hoger dan dat van een gewone bachelor. Dat roept de vraag op of BAES een prestigerichting wordt. 

'We blijven werken aan een manier om het programma meer inclusief te maken'

Christiana Galani, mandataris Internationaal bij Stura

Elke student betaalt aan het begin van zijn of haar inschrijving voor de studierichting negentig euro als application fee. Die wordt op geen enkele manier terugbetaald. Pas na de inschrijvingsbevestiging wordt de rest van het inschrijvingsgeld aangerekend. Dat bedraagt meer dan tweeduizend euro: het dubbele van de andere studieprogramma's.

'Dat is niet de schuld van het programma zelf of van het beleid van de KU Leuven', verduidelijkt Galani van Stura. De KU Leuven organiseert de studierichting in samenwerking met andere universiteiten, waar de studiegelden over het algemeen hoger liggen. De kostprijs is dus een soort compromis.

'De BAES is een kans voor studenten, geen prestigeproject'

Peter Lievens, vicerector van Internationaal Beleid en Interculturaliteit

Volgens Lievens heeft de richting niets met het prestigedrang van de universiteit of de studenten die hem volgen te maken. 'De BAES is een kans voor studenten, geen prestigeproject', stelt Lievens. 'Zij hebben de mogelijkheid om een nieuwe, interdisciplinaire studie te volgen op het raakvlak van verschillende humane wetenschappen. De ingebouwde mobiliteit vormt dan een kans om met andere perspectieven in contact te komen.' 

Toch vindt Stura dat de toegankelijkheid van het programma voor studenten in de toekomst moet verbeteren: 'We blijven werken aan een manier om het programma meer inclusief te maken,' aldus Christiana.

Evaluaties 

De Bachelor of European Studies is bovendien een jonge richting. Daarom is het niet zeker of de huidige vorm ervan behouden blijft. 'Na het eerste jaar was er al een evaluatie', stelt Lievens. 'We gaan ervan uit dat de richting blijft bestaan, maar een definitieve plaats in het onderwijsaanbod volgt pas als ook de volgende evaluaties gunstig zijn.' 

Of de beslissing over een maximumtermijn op de Erasmusbeurzen ook na volgend academiejaar van kracht blijft, zal afhangen van het budget dat de universiteit ervoor krijgt. 'De Europese Commissie belooft ons al jaren meer middelen voor het Erasmus+-programma', zegt Lievens. 'Daar hopen we dus op.'

Powered by Labrador CMS