analyse> Eerst door een woud van regelgeving, dan pas onderwijs

In Australië maken asielzoekers amper kans op hoger onderwijs

Veel asielzoekers kampen met psychische problemen en armoede. Daarom zetten maatschappelijke organisaties en universiteiten zich nu in om het Australische hoger onderwijs toegankelijker te maken.

Gepubliceerd

Door een visumverbod tot vier jaar na hun aankomst, opheffing van juridische bijstand en vertaaldiensten en andere veranderingen in de maatregelen zijn de meeste asielzoekers in Australië psychisch en financieel benadeeld. Sinds 2012 worden asielzoekers tot drie jaar lang het recht ontzegd om te werken en kregen ze slechts minimale inkomenssteun van de overheid.

Aanzienlijk kostenplaatje

De stress van het academische leven, financiële moeilijkheden en het leven in extreem onzekere situaties hebben een significant negatief effect op de mentale gezondheid. Deze zorgen, gecombineerd met aanhoudende trauma's - zoals scheiding van familie - vormen een verdere barrière voor hoger onderwijs.

'Mijn angst om niet verder te kunnen studeren, hield me 's nachts wakker'

Hadi, een Afghaanse student

'Mijn angst om niet verder te kunnen studeren, hield me 's nachts wakker. Docenten maakten zich ook zorgen over deze financiële problematiek', getuigt Hadi, een Afghaanse student met een tijdelijk visum, in een publicatie van Deakin University.

Alle kinderen onder 18 jaar met een tijdelijk visum kunnen naar school. Maar zodra ze 18 zijn, krijgen ze geen financiering meer door de overheid. Zonder gefinancierde scholing door de school zelf, moeten volwassen asielzoekers alles uit eigen zak betalen, onafhankelijk of ze afgestudeerd zijn.

Degenen die toegang krijgen tot een universiteit, betalen ongeveer 30.000 tot 40.000 Australische dollar (20.000 à 27.000 euro) per jaar. Een onbetaalbare som geld. 'Als de school de studenten wilde houden, zou dat op kosten van de school zijn', vertelt een Australische rector aan University World News.

De regering discrimineert asielzoekers op hun datum en wijze van aankomst in Australië voornamelijk om politieke redenen

Bovendien worden visumaanvragen niet adequaat in overweging genomen omwille van de maatregelen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat vluchtelingen worden teruggestuurd. Dat is in strijd met het Vluchtelingenverdrag van 1951.

Hoewel strenge maatregelen zijn ingelast voor asielzoekers zonder visum, hebben andere asielzoekers met geldig visum (zoals een toeristen- of studentenvisum) - voor wie Australië verantwoordelijk is - nog steeds toegang tot dergelijke diensten. De regering discrimineert asielzoekers op basis van hun datum en wijze van aankomst in Australië voornamelijk om politieke redenen.

Beurzen of vrijstellingen

Zesentwintig academische instellingen in Australië bieden studiebeurzen met eventuele toelage aan voor studenten met een tijdelijk visum. Die dekken de financiële problemen waardoor meer dan tweehonderd asielzoekers konden afstuderen dankzij de ondersteuning.

Maar de meeste van de asielzoekers worden nog steeds geconfronteerd met enorme barrières. De studiebeurzen zijn beperkt en bovendien is er veel concurrentie. Zonder financiële hulp van de overheid betekent verder studeren een onmogelijke droom voor asielzoekers met een tijdelijke visumstatus.

Erkenning en oplossingen voor de beperkte mogelijkheden om na het behalen van het secundair onderwijs door te kunnen stromen naar het hoger onderwijs, zijn noodzakelijk. Gratis toegang tot hoger onderwijs met bepaalde voorwaarden of vrijstellingen in universiteitsgelden zouden ook oplossingen kunnen zijn.

Powered by Labrador CMS