artikel> Niet-EER studenten betalen tot zeven keer meer voor hun opleiding

Inschrijvingsgeld buitenlandse studenten opnieuw fors de hoogte in

Een bitter welkomstgeschenk voor vele niet-Europese studenten aan de KU Leuven: bij meer dan vijftien opleidingen steeg het inschrijvingsgeld aanzienlijk.

Gepubliceerd

Dat hoger onderwijs in België goedkoper is vergeleken met onze buurlanden is al langer geweten. Zo betaalt wie volgend jaar bijvoorbeeld de bachelor Sociale en Politieke Wetenschappen aan de KU Leuven aanvat een standaardtarief van 890 euro. Geen habbekrats natuurlijk, maar nog steeds zo’n 1100 euro minder dan het basistarief in Nederland. Hetzelfde tarief is bovendien geldig voor gelijk welke student binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Je onverstaanbare Spaanse kotgenoot betaalt met andere woorden ook braafjes 890 euro.

Diezelfde logica gaat echter niet op voor studenten buiten de EER. Voor deze groep bepalen de verschillende faculteiten sinds vorig jaar zelf het vereiste inschrijvingsgeld per opleiding. Dat leidde toen al tot enkele forse stijgingen, maar ook dit jaar werd het inschrijvingsgeld voor enkele opleidingen flink verhoogd. Zo is de master Internationale Politiek volgend jaar bijna vier keer duurder dan vorig jaar (een stijging van 2600 euro), de master Bio-informatica valt zelfs zeven keer duurder uit (een stijging van 5100 euro).

'In vele gevallen wordt het inschrijvingsgeld gezien als een graadmeter voor de kwaliteit van een opleiding'

Peter Lievens, Vicerector Internationaal Beleid

Vicerector Internationaal Beleid Peter Lievens ziet meerdere redenen voor deze trend: ‘Het opleiden van internationale studenten vergt nu eenmaal meer inspanningen, van rekrutering en opvang bij aankomst tot begeleiding tijdens het studietraject. Het inschrijvingsgeld kan dan gezien worden als een soort vergoeding daarvoor.’ Daarnaast speelt ook perceptie vaak een rol: ‘In vele gevallen wordt het inschrijvingsgeld gezien als een graadmeter voor de kwaliteit van een opleiding, België is daarin een uitzondering omdat de tarieven hier vrij laag liggen.’

Inclusiviteit

Toch zorgt de zoveelste verhoging van het studiegeld hier en daar voor ongerustheid. Studentenvereniging Comac waarschuwde inmiddels voor een “elitarisering” van het hoger onderwijs en ook Stura ziet het dossier als prioritair: ‘Wij zouden als Studentenraad het komende academiejaar graag mee aan tafel zitten om naar een gepaster model te streven’, zegt Stijn Carpentier, mandataris Internationaal bij Studentenraad KU Leuven (hierna: Stura).

'We mogen de financiële draagkracht van de universiteit niet uit het oog verliezen'

Stijn Carpentier, mandataris Internationaal bij Studentenraad KU Leuven

‘Daarbij is het voor ons belangrijk te kunnen kijken naar beide kanten: Stura is vanouds voorstander van een zo inclusief mogelijk onderwijsmodel, maar we mogen de financiële draagkracht van de universiteit niet uit het oog verliezen. We zijn dan ook van plan dit dossier zo snel mogelijk op onze Algemene Vergadering (het belangrijkste beslissingsorgaan van Stura, red.) te brengen en binnen de beleidsraden en hun bevoegde werkgroepen aan te kaarten.’ Om ook de internationale studenten zelf een stem te geven wordt daarnaast aan een klankbordgroep gewerkt. Op die manier probeert Stura meer in contact te komen met de grote groep buitenlandse studenten.

Volgens Lievens zal de inclusiviteit echter niet achteruit gaan vanwege een hoger inschrijvingsgeld: ‘In vele gevallen is het inschrijvingsgeld veeleer een middel dan een nadeel voor inclusiviteit. Verhoogde inschrijvingsgelden geven faculteiten meer mogelijkheden om in te zetten op betere begeleiding en creëren bovendien meer mogelijkheden om beurzen toe te kennen aan studenten die het nodig hebben, wat door de faculteiten allicht ook in hun beslissing is meegenomen. Bovendien zijn er diverse mechanismen om de verhoging van het inschrijvingsgeld helemaal of ten dele kwijt te schelden. Het is dus zeker niet de bedoeling alleen de rijken aan te trekken.’

Powered by Labrador CMS