artikel> Interne peiling filosofiekring wijst op grote weerstand

Internationale studenten HIW massaal gekant tegen verhoging inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor internationale studenten buiten de EER werd dit jaar fors verhoogd. Een peiling van NFK wijst op grote tegenstand bij de internationals ten aanzien van die maatregel.

Gepubliceerd

De verschillende faculteiten van de KU Leuven menen met een verhoging van het inschrijvingsgeld beter tegemoet te komen aan de specifieke uitdagingen die internationale studenten met zich meebrengen. Deze kosten, denk bijvoorbeeld aan de intensieve recruteringsprocessen en het administratieve werk, werden in het verleden nauwelijks gedekt door het te lage inschrijvingsgeld dat voor studenten buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gold. In het geval van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) wilde men dan bijvoorbeeld inzetten op een verbeterde psychosociale zorg voor de studenten, andere faculteiten wezen dan weer op de relatief lage kost van hun opleiding vergeleken met andere Europese landen.

Let op: deze verhoogde som zal niet voor alle buitenlandse studenten gelden; het inschrijvingsgeld voor studenten binnen de EER is immers steeds gelijk aan dat van de nationale studenten. Een Portugese student die zich aan de KU Leuven inschrijft, betaalt daardoor dezelfde som als eender welke Belgische student: 922,30 euro. Dat dit bedrag relatief gezien laag is voor een Europees land, maakt onze universiteiten dan ook aantrekkelijk voor veel buitenlandse studenten.

Lees ook: Inschrijvingsgeld buitenlandse studenten opnieuw fors de hoogte in

In een interne bevraging van faculteitskring NFK (Nieuwe Filosofische Kring) blijkt dat het merendeel van de internationale studenten aan het HIW zich alvast niet kan vinden in de maatregel. Ruim 65% onder hen spreekt zich uitdrukkelijk uit tegen de verhoging, ondanks de mogelijke kwaliteitsvoordelen. ‘Er kwam een grote vraag naar zulke bevraging aan het begin van het semester en we hadden nood aan een gedragen standpunt’, meent Rik Ouwerkerk, praeses van NFK. ‘Nu is het de vraag wat we gaan doen met de resultaten.’

(lees verder onder grafiek)

Uit de motivering die de studenten bij hun stemkeuze konden geven, blijkt dat de verhoging volgens velen ‘exorbitant’ (het inschrijvingsgeld zou voor filosofie tot drie keer hoger liggen) is. Een aantal onder hen geven ook aan effectief voor de KU Leuven te hebben gekozen door haar lage inschrijvingsgeld; dat de verhoging daarbij zo abrupt komt, ligt hen in het bijzonder zwaar.

Intussen plant ook Studentenraad KU Leuven een universiteitsbrede bevraging. De resultaten daarvan worden na de paasvakantie verwacht.

Powered by Labrador CMS