artikel> Wat doet de universiteit

Op de vlucht aan de universiteit

Een groot aantal vluchtelingen is hoogopgeleid. Toch vinden ze vaak geen job omdat de staten hun diploma’s niet erkennen. De universiteiten van Gent en Leuven zetten zich in om hen te helpen

Gepubliceerd

“Er bestaat al een procedure bij het ministerie van Onderwijs om buitenlandse diploma’s te valideren,” vertelt Rik Gosselink, vicerector studentenbeleid aan de KU Leuven, “maar veel vluchtelingen hebben hun diploma niet bij als zij vertrekken uit hun land van herkomst.”

"Daarom moet de kennis van hoogopgeleide vluchtelingen getest worden. Anders kan misbruik van dat systeem snel volgen,” besluit Gosselink.

“Maar een gelijkgeschakeld diploma leidt niet altijd meteen tot werk,” vindt Katrien De Bruyn, beleidsmedewerker Diversiteit aan de UGent. “Studeren biedt een aantal belangrijke extra’s. De Vlaamse kwalificatie kan een werkgever in bepaalde gevallen sneller overtuigen.”

"Een gelijkgeschakeld diploma leidt niet meteen tot werk”

Katrien De Bruyne, beleidsmedewerker Diversiteit UGent

VOORBEREID

De aanpak van de KU Leuven en de UGent verschilt. De UGent heeft een voortraject ingericht voor vluchtelingstudenten met een specifieke focus op academisch Nederlands en Engels. De Bruyn licht toe: “Het programma heeft veel succes. Van de eenentwintig studenten die zich vorig jaar inschreven, studeren er dit jaar dertien verder.”

“Dat er mensen afvallen is niet abnormaal volgens De Bruyn. "Het is een moeilijke doelgroep. Velen zijn al ouder, hebben een gezin, of moeten studeren combineren met werk. Het is vooral de bedoeling dat deelnemers kunnen zien of verder studeren iets voor hen is.”

De KU Leuven voorziet daarentegen geen apart voortraject voor vluchtelingen. “Er is wel een voorbereidingsprogramma dat meer algemeen is, zoals taal-en inburgeringscursussen," stelt Gosselink. "Vluchtelingen die al willen inschrijven bieden we alle ondersteuning via de dienst Studentenvoorzieningen. Daar geven we extra begeleiding en coaching."

REGULIERE STUDENTEN

“Het voortraject is een maatschappelijke investering en een duidelijke beleidskeuze aan onze universiteit,” benadrukt De Bruyn. “De maatschappelijke relevantie is groot en op die manier kunnen wij een innovatieve rol spelen.”

Toch zal het programma volgens De Bruyn nog niet meteen een boost aan inschrijvingen kennen. “Meer hooggeschoolde mensen komen naar België, maar er zit altijd enige vertraging op. Ik verwacht vooral volgend jaar het effect te zien.”

“Aan de KU Leuven studeren reeds 38 studenten met een vluchtelingenstatuut. "Zij kunnen bovendien van dezelfde faciliteiten gebruik maken als de reguliere internationale studenten,” vertelt Gosselink.

Ook de openingsspeech van rector Rik Torfs is gewijd aan de vluchtelingencrisis. De tekst is integraal terug te vinden op

“Vluchtelingstudenten kunnen van dezelfde faciliteiten gebruik maken als reguliere internationale studenten”

Rik Gosselink, vicerector studentenbeleid KU Leuven

Powered by Labrador CMS