artikel> Stura plant open vergaderingen voor Internationals

Vertegenwoordiging internationale studenten blijft pijnpunt

De recente verhogingen van het inschrijvingsgeld legt de pijnpunten van de vertegenwoordiging van Internationals opnieuw bloot. Stura en LOKO plannen alvast een reeks open vergaderingen.

Gepubliceerd

Tot zeven keer meer. Zoveel zullen enkele buitenlandse studenten aan de KU Leuven bij hun inschrijving moeten betalen. Terwijl zulke verhoging Leuven normaal in vuur en vlam zou zetten, bleef het voorlopig al bij al vrij stil bij de Studentenraad (Stura). En de Internationals? ‘Ach, we kunnen uiteindelijk toch weinig doen…’

De kwestie brengt één van de grootste mankementen van de huidige structuur van Stura aan het licht: het gebrek aan feedback door Internationals. Lange tijd bestonden hiervoor open vergaderingen tussen LOKO, de Leuvense studentenkoepel, en de vertegenwoordigers van de grootste internationale studentenverenigingen - alleszins tot 2013, toen Stura de onderwijsvertegenwoordigingstaken van LOKO overnam.

Binnen Stura werd de afzonderlijke aanpak voor internationale studenten niet opgenomen: zij werden volledig geïntegreerd in het algemene vertegenwoordigingsmodel dat ook voor Vlaamse studenten geldt. Zo kunnen internationale studenten hun problemen bij de Facultaire Overlegorganen aankaarten waarna deze hun inbreng naar de Algemene Vergadering brengen.

Theorie versus praktijk

Dit systeem functioneert echter gebrekkig. De specifieke problemen van internationale studenten bevinden zich vaak in een heel andere context dan die van de binnenlandse studenten omdat ze veel praktischer van aard zijn. Een gevolg is dan ook dat hun thema’s slechts zelden de agenda van Stura en LOKO halen, waar eerder beleidsmatige kwesties behandeld worden. Bovendien gebeurt de vertegenwoordiging voorlopig enkel bij monde van Vlaamse studenten, niet onlogisch dus dat de internationale thema’s maar amper prioritair zijn.

Zie ook: Studentenvertegenwoordiging aan de KU Leuven: wegwijs in het landschap van LOKO, Stura en andere

Om deze leemte te vullen plant Stura samen met LOKO nu een overlegorgaan voor internationale studenten. Binnen die structuur zouden zij hun specifieke problemen beter aan het licht kunnen brengen. De AFIS (Assembly for International Students) zou de vorm aannemen van een open ‘klankbord’ dat internationale onderwerpen direct aankaart bij LOKO en Stura. Zij zouden deze dan sneller op de agenda van hun Algemene Vergaderingen kunnen plaatsen.

Klankbord

‘We merkten inderdaad dat de internationale studenten aan de KU Leuven niet altijd volledig hun ei kwijt konden en sommige opmerkingen tussen de mazen van het net glipten. Met de AFIS willen we daarom een plek creëren waar internationale studenten hun problemen kunnen brengen, zonder een vervanging te zijn van huidige initiatieven van Facultaire Overlegorganen en de kringen.’, verklaart Robbe Van Hoof, voorzitter bij Stura.

Hij benadrukt dat dit slechts een proefproject is: ‘We gaan voorlopig samen met LOKO twee testcases opstarten op de campussen van Brussel en Leuven. In Brussel gebeurt dat met de vertegenwoordigers daar. Wanneer daaruit concrete beleidszaken naar boven komen, worden deze door hetzij Stura hetzij LOKO meegenomen naar hun Algemene Vergaderingen. Zij kunnen het vervolgens aankaarten bij het beleid.’

Toch blijft het voorlopig de vraag of deze werkwijze de juiste is: in principe zal de AFIS immers enkel dienen om de internationale verzuchtingen beter op te vangen. Vanuit dat opzicht verschilt de aanpak niet bijzonder veel van de huidige, met dat verschil dat de Facultaire Overlegorganen worden omzeild.

Daarnaast wordt niet geraakt aan het daaropvolgende probleem, met name de concrete vertegenwoordiging van de Internationals. Zo blijft een deel van het probleem dat internationale studenten van hun Vlaamse medestudenten afhankelijk blijven om hun stem aan het beleid duidelijk te maken. Aangezien de AFIS daarnaast geen stemgerechtigd orgaan is, blijft het voor internationale studenten voorlopig dus niet mogelijk enige beslissingsmacht te verwerven.

Powered by Labrador CMS