artikel> Leuvense Koerden op straat tegen Erdogan

'Wij zullen niet stoppen vooraleer Erdogan stopt'

De voorbije anderhalve maand vonden reeds drie betogingen in Leuven plaats uit protest tegen de Turkse inval in Syrisch Koerdistan. Het initiatief gaat uit van Defend Rojava Platform Belgium.

Gepubliceerd

Begin oktober startte de Turkse president Erdogan een offensief tegen de Koerdische mogendheden in Noord-Syrië, ook wel aangeduid als Syrisch Koerdistan of Rojava. Hoewel de internationale verontwaardiging groot was, bleef daadwerkelijk protest grotendeels beperkt tot burgerinitiatieven. Zo ook in België, waar Defend Rojava Platform Belgium het voortouw neemt.

De Leuvense Koerden aan het woord

Farman Ali Sabir, een van de organisatoren van de Leuvense afdeling, legt uit: 'Defend Rojava is over de hele wereld actief, de Koerden zijn immers een goedgeorganiseerde gemeenschap. Wanneer Rojava aangevallen wordt, schieten wij in actie.' Die acties bestaan in België vooral uit betogingen, waarvan er tot nu toe drie in Leuven plaatsvonden.

'Onze communicatie naar de buitenwereld moet vlotter'

Farman Ali Sabir, Defend Rojava Leuven

Het platform werkt daarvoor samen met verschillende, niet noodzakelijk Koerdische organisaties. Dit zijn onder meer de Koerdische culturele huizen uit de grootsteden, maar ook een aantal anarchistische groepen. Die laatsten zijn bij de Leuvense protesten goed vertegenwoordigd. Deelnemers komen onder meer uit Leuven Anarchistische Groep (LAG) en International Democratic Student’s Platform (IDSP) Leuven, een vereniging voor internationale studenten met (extreem-)linkse inslag.

Sabir: 'In Leuven zijn we met twee verantwoordelijken. Wij communiceren met IDSP, LAG en het Koerdisch Cultureel huis om acties te plannen, afhankelijk van onze eigen mogelijkheden en de planningen in andere regio’s.'

Groeipijnen

Vooralsnog vonden de protesten zeer last minuteplaats. 'We zijn er inderdaad nog niet in geslaagd een aantal dagen van tevoren een Facebookevenement aan te maken en zo nog meer sympathisanten te informeren. Bij één betoging hadden we zelfs geen toestemming kunnen aanvragen bij de stad. Gelukkig deed het Leuvens bestuur niet moeilijk en verliep ook die mars zonder echte problemen. We passeerden op een bepaald moment de residentie van twee Turkse uitwisselingsstudenten die hun ongenoegen lieten blijken, maar liepen vlug verder voordat de situatie uit de hand liep.'

'De keuze van de EU is snel gemaakt tussen economische belangen en mensen'

Farman Ali Sabir, Defend Rojava Leuven

De eigenlijke Turkse gemeenschap in Leuven reageert een stuk serener dan die in bijvoorbeeld Antwerpen of Genk, en ook over de samenwerking met de stad en politie heeft Sabir niets dan lof. Voor mogelijke verbetering steekt hij de hand vooral in eigen boezem. ‘Onze communicatie naar de buitenwereld moet vlotter.’ Door de laattijdige aankondigingen moeten ze nu vooral vertrouwen op hun eigen interne netwerken, in plaats van ook derden via sociale media te bereiken.

Daarnaast moeten ook de slogans en spandoeken een internationaler karakter hebben, en niet enkel verstaanbaar zijn voor wie het Koerdisch of Turks machtig is. 'Bij de laatste betoging was dat al veel beter. Er waren nog maar enkele slogans in het Koerdisch, en dat was dan nog vooral omdat de Koerdische nationale tv ter plaatse was en we dus ook rekening moesten houden met Koerdische kijkers van over de hele wereld, die dan weer geen Nederlands verstaan.'

Een tweeledige missie

Het bereiken van de Koerdische gemeenschap, zowel in België, internationaal als in Rojava zelf, maakt dan ook deel uit van de opzet van deze betogingen. Sabir vertelt hoe het doel tweeledig is, al komt er eerst een bittere vaststelling.

De hoop een impact te hebben op de Westerse politiek omtrent Koerdistan is immers al lang opgegeven. 'De EU doet heel veel zaken met Turkije, dus die gaat dat ook niet zo makkelijk opheffen. Als dat zou gebeuren, moet dat ook nog eens via de NAVO en de VS, die zoiets zeker niet zouden laten passeren. De keuze is snel gemaakt wanneer het gaat tussen economische belangen en mensen.'

In de plaats wil hij enerzijds met deze acties vooral beantwoorden aan de vraag van Leuvense Koerden en sympathisanten over wat zij kunnen bijdragen, en anderzijds ook de mensen in Rojava zelf een hart onder de riem steken. Vanuit Denderleeuw zijn er immers drie Koerdische tv-stations operatief. Via deze weg en de sociale mediakanalen bereiken de Belgische en internationale acties de mensen ter plaatse. 'Dat geeft de mensen daar morele steun. Dit internationale protest zal blijven groeien. Wij zullen niet stoppen vooraleer Erdogan stopt.'

Powered by Labrador CMS