artikel> Vak opgeschort en lessen verstoord aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Fysieke agressie zet faculteit Filosofie op stelten

Een meningsverschil tussen professor en assistent aan de faculteit Filosofie is ontaard, waarna de politie opgeroepen werd. Het incident verdeelt de faculteit, met verstoorde lessen tot gevolg.

Gepubliceerd

Iedereen aan de KU Leuven die slachtoffer is van fysiek of mentaal geweld, kan terecht bij de centrale ombudspersoon, Omer Van den Bergh.

Op maandag 15 februari werd de politie opgeroepen na een incident tussen een professor en een assistent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW). De betrokkenen moesten gescheiden worden door omstaanders. De professor in kwestie verliet vervolgens het pand voor de politie ter plaatse arriveerde.

De onderzoeker legde onmiddellijk een verklaring af, de professor daarna ook. De verklaringen verschillen, maar er is sprake van fysieke agressie. Beide partijen hebben dan ook klacht ingediend, al is niet duidelijk wat de precieze aantijgingen zijn.

Op woensdag 17 februari gaf de professor een werkcollege dat normaal door de assistent moest gegeven worden. Enkele studenten waren op de hoogte van het incident van maandag en verstoorden met de andere studenten de les.

“Het vak in kwestie is opgeschort tot aan de paasvakantie om te vermijden dat het verder escaleert,” bevestigt Bart Raymaekers, decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte.

“Er zijn allerlei geruchten dat de assistent niet meer mag lesgeven, maar dat is niet waar. Het enige dat wij opgelegd hebben, is dat beiden niet meer mogen samenwerken. Voor de rest wachten wij het resultaat van het onderzoek af,” vervolgt Raymaekers.

“Het vak is opgeschort tot aan de paasvakantie”

Bart Raymaekers, decaan Hoger Instituut voor Wijsbegeerte

Omdat het vak onder de verantwoordelijkheid van de professor valt, heeft hij op woensdag 17 februari de les gegeven, verduidelijkt de decaan verder. “Het is niet zo dat de onderzoeker ontslagen is of moet stoppen met onderzoek voor het proefschrift,” bevestigt Raymaekers.

Boycot

De beslissing om een professor die betrokken is bij een dergelijk incident toch les te laten geven, viel evenwel niet in goede aarde bij een aantal studenten. Zij lanceerden een oproep om ook andere lessen van de professor in kwestie te boycotten.

“Het HIW, op de hoogte van deze aanval - die de professor bekend heeft - doet er alles aan dit stil te houden,” staat er in een brief die uitgedeeld is in een andere les die de professor geeft.

“Wij hebben geargumenteerd dat het onrechtvaardig is dat de professor nog les geeft, gezien het de gewoonte is in elke belangrijke instelling om BEIDE partijen te schorsen tijdens het onderzoek na een dergelijk misdrijf,” gaat de oproep verder.

“Als je dit NIET goedkeurt en het ermee eens bent dat je geen les zou moeten krijgen van een professor die onderzocht wordt voor slagen en verwondingen, BOYCOTT dan ASTUBLIEFT (sic) zijn lessen door het lokaal te verlaten en geen van de lessen die hij nog mag geven, bij te wonen tot de universiteit de JUISTE en ONPARTIJDIGE beslissing neemt,” besluit de brief.

"Dergelijke incidenten mogen niet voorvallen"

Rik Torfs, rector KU Leuven

Raymaekers erkent dat hij opmerkingen krijgt over een tekort aan communicatie, maar wijst erop dat het onderzoek nog niet afgelopen is. “Het eerste wat wij als faculteit doen, is de bevoegde instanties zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en hen hun werk te laten doen.”

“Bovendien is er een grote groep studenten die zich helemaal niet achter zulke acties schaart en zich distantieert van de studenten die de lessen verstoord hebben,” nuanceert Raymaekers.

Strafrechtelijke procedures

“Het rectoraat en de academische ombudspersoon (Omer Van den Berghe, red.) zijn heel snel op de hoogte gebracht en het is aan hen om tot een conclusie te komen,” besluit Raymaekers. "Zo is de beslissing om het vak in kwestie te schorsen genomen op het niveau van het rectoraat," verduidelijkt de decaan. Rector Rik Torfs spreekt over “een administratieve maatregel om de sereniteit te bewaren.”

Torfs schaart zich achter de aanpak van Raymaekers: “De maatregelen die de decaan genomen heeft, zijn bedoeld om de orde te handhaven. Van wat ik begrepen heb, gaat het helemaal niet om partij te kiezen.”

“Wanneer zoiets gebeurt, moet je in een eerste fase proberen de onmiddellijke angel uit het geheel te nemen,” verklaart Torfs de aanpak. “Dat heeft Bart Raymaekers naar best vermogen gedaan en daar wil ik hem absoluut in steunen,” vervolgt de rector.

De ombudsman heeft een aantal gesprekken gevoerd, die zullen volgende week verdergezet worden, bevestigt Torfs. “Het gaat om een dossier waar twee mensen een klacht ingediend hebben die strafrechtelijke consequenties zou kunnen hebben. Dat is een aspect waar wij rekening mee moeten houden. Het strafrecht primeert op onze interne procedures.”

Maandag wordt het dossier verder bestudeerd, laat de rector weten. “Wij zullen ervoor zorgen dat we geen juridische fouten maken en dat iedereen de kans krijgt om zijn standpunt op een correcte manier te verdedigen.”

“Wij begrijpen de commotie en dergelijke incidenten mogen niet voorvallen. Toch moeten we het proces zich op een correcte manier laten voltrekken,” besluit Torfs.

Powered by Labrador CMS