nieuws> Week 14 - 27 maart

Onderwijs kort

Het aantal student-ondernemers neemt toe, de brandweer rukte uit naar Alma 2 en meer: de voorbije twee weken in het hoger onderwijs.

Gepubliceerd

Loeiend alarm aan Alma 2

Op 14 maart rukte de brandweer uit naar Alma 2 voor een rookmelding. In de kelder van het gebouw had zich rook ontwikkeld in een elektrische installatie, bevestigt Steven Eggermont, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Op het moment van de rookmelding had Alma 2 haar deuren een week heropend, na een tijdelijke sluiting wegens financiële moeilijkheden. Na een korte onderbreking door de brandweer kon het gebouw diezelfde dag weer in gebruik worden genomen.

Student-ondernemers zijn booming business

In 2020 bedroeg het aantal student-ondernemers 6090. Dat is een toename van 70 procent ten opzichte van 2017. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) is het een duidelijk signaal vanuit de studenten: 'De wil om te ondernemen is aanwezig.'

Warnez vraagt dan ook om de wetgeving over student-ondernemers verder aan te pakken: 'We moeten scholen steunen bij de realisatie van de eindtermen rond ondernemen.' Dat kan volgens hem aan de hand van een nieuw actieplan voor ondernemend onderwijs.

Commissie kwam op inspectie

Van 23 tot 25 maart is een externe reviewcommissie langsgeweest bij de KU Leuven om haar onderwijsbeleid en -kwaliteit te evalueren. De commissie belichtte drie opleidingen: de master in de Specialistische Geneeskunde, de bachelor in de Rechten en de master Handelsingenieur en zijn Engelstalige variant, de master Business Engineering.

De bezoeken kaderen binnen de instellingsreview. Afhankelijk van de uitkomst daarvan is de universiteit al dan niet geaccrediteerd om ook zonder bijkomende opleidingsevaluaties erkende diploma's af te leveren.

Brusselse bachelor geweigerd

De Vlaamse regering verleent de KU Leuven niet de toestemming om de bachelor European Languages and Cultures in te richten. De universiteit was in beroep gegaan tegen een eerdere beslissing van de Commissie Hoger Onderwijs daaromtrent. Nu is het oordeel definitief, nadat het beroep van de KU Leuven ook van de Vlaamse regering een 'njet' kreeg.

Voorontwerp studievoortgangsmaatregelen goedgekeurd

De Vlaamse ministerraad heeft op 18 maart nogmaals het voorontwerp over studievoortgangsmaatregelen principieel goedgekeurd, na advies bij de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Het voorontwerp schuift onder meer een Vlaanderenbrede invoering van het Leuvense mijlpaalsysteem en de invoering van een toelatingsproef Diergeneeskunde naar voren. Een onvoldoende scoren op een ijkingstoets zou niet meer zonder gevolgen zijn, maar vasthangen aan een verplichte remediëring en recht op begeleiding in de vorm van studie- en heroriëntatie-advies.

Momenteel verwacht de Vlaamse regering nog de aanbevelingen van de Raad van State.

Powered by Labrador CMS