NIEUWS LESOPNAMES

Slechts 15% minder lesopnames dan vorig jaar

Proffen bleven dit semester massaal lesopnames online plaatsen, hoewel dat niet meer verplicht was. Volgens vicerector Baelmans moet het voor klassieke hoorcolleges mogelijk zijn om lesopnames te blijven voorzien.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Sinds dit academiejaar hangt het af van je prof of faculteit of je als student online lessen kan herbekijken. Die breuk met het coronabeleid waar lesopnames verplicht waren, kwam er deels uit bezorgdheid van proffen en faculteiten over de teruglopende fysieke aanwezigheid van studenten in lessen. Proffen worden sinds dit jaar wel 'krachtig aangemoedigd' om lessen op te nemen.

Wie vreesde hierdoor die geliefde opnames niet meer op het gemak te kunnen bekijken – of bingewatchen vlak voor de examens – , mag in de meeste gevallen op beide oren slapen. Proffen zetten volgens vicerector onderwijsbeleid Tine Baelmans slechts 15% minder lesopnames online in vergelijking met vorig jaar.

De angst dat lesopnames zorgen dat studenten niet meer in de les geraken, werd bovendien gemiddeld genomen geen waarheid. 'De aanwezigheid blijkt groter dan eerst verwacht', geeft Baelmans aan. 'Er zijn wel grote verschillen tussen de faculteiten', stelt ze. Sommige faculteiten zitten terug op hun pre-coronaniveau, waar andere nog met een lagere opkomst kampen.

Versnippering, maar ook tevredenheid

In de praktijk bestaan er natuurlijk verschillen tussen proffen en faculteiten in de aanpak van lesopnames. 'Ik kan me voorstellen dat het voor studenten soms verwarrend is', geeft Baelmans toe. 'Zo is een lesopname soms maar een korte tijd beschikbaar en dan later opnieuw, terwijl andere doorlopend blijven staan.'

De onderwijsmethodes verschillen namelijk sterk per discipline, wat de versnippering logisch maakt. 'Veel POC’s en faculteiten zijn ook nog aan het zoeken wat voor hen het beste werkt', vertelt Baelmans. 'Docenten en studenten moeten dit vooral op POC-niveau kunnen bespreken', benadrukt Toon Robberecht, voorzitter van de Studentenraad van de KU Leuven (Stura).

'Verdere investeringen moeten afgewogen worden tegenover andere nodige investeringen en de financiële druk'

Tine Baelmans, vicerector Onderwijsbeleid


'Onze bevraging bij studentenvertegenwoordigers toont dat studenten tevreden zijn over de lesopnames', vertelt Robberecht. Stura vraagt dus niet per se om verandering, al blijft voor hen het ideale scenario dat er universiteitsbreed altijd lesopnames beschikbaar zijn.

Voorlopig geen bijkomende investeringen

In oktober haalden een aantal faculteiten aan graag nog meer lesopnames ter beschikking te stellen, maar tegen drempels aan te lopen op vlak van infrastructuur. Zo gaf de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan dat op dat moment de meeste lokalen niet geschikt waren om kwalitatieve opnames te maken.

Volgens Baelmans is er tijdens de coronacrisis een enorme inhaalbeweging gedaan op vlak van opname-infrastructuur. 'Het fameuze blauwe kabeltje hebben we toen geïntroduceerd', stelt ze. Ze meent dat verdere investeringen echter moeten afgewogen worden tegenover andere nodige investeringen voor onderwijsinnovatie en lokaaluitrustingen. 'Dat alles binnen wat nog mogelijk is onder de toenemende financiële druk, die ook op de KU Leuven weegt', vult ze aan.

Stura blijft dus vasthouden aan hun ambitie en Baelmans deelt die gedeeltelijk: 'Voor lessen zonder uitgesproken interactievormen, moet indien de uitrusting het toelaat mogelijk zijn lesopnames in te voeren', stelt ze. Volgend semester komen er in elk geval geen grote wijzigingen.

Powered by Labrador CMS