artikel> ‘Verschil in onderscheiding je reinste kafka’

Sp.a vraagt uniformisering van ‘graden van verdienste’

De sp.a is niet opgezet met de houding van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) omtrent de verschillende ‘graden van verdienste’ aan de Vlaamse universiteiten.

Gepubliceerd

Gisteren schreef Veto een artikel over hoe de 'graden van verdienste' sterk verschillen per universiteit. De Vlaamse universiteiten hanteren verschillende percentages voor het toekennen van een graad van verdienste. Zo stempelt de Universiteit van Antwerpen (UAntwerpen) het woord ‘Onderscheiding’ al op diploma’s met een eindgemiddelde van 65%, terwijl de KU Leuven hiertoe slechts overgaat wanneer een student 68% heeft behaald.

Het was Jan Bertels (sp.a) die de kat de bel aanbond. In een parlementaire vraag peilde het Vlaams parlementslid naar Hilde Crevits houding tegenover deze verschillen.

De onderwijsminister zag geen schending van het gelijkheidsbeginsel en vond dat een verdere uniformisering over de universiteiten heen voorbij zou gaan aan de verschillen die er kunnen zijn tussen de curricula en onderwijs- en evaluatiemethoden van elke instelling. Geen harmonisatie dus.

‘Onderscheiding is onderscheiding, dat zou aan elke unief hetzelfde moeten zijn’, vindt Jan Bertels evenwel. De Vlaamse socialisten betreuren dat minister Crevits ‘de deur naar meer harmonisatie in de graden van verdiensten aan universiteiten zonder veel poespas dicht gooit.’

‘Een onderscheiding is een onderscheiding’, vindt Bertels, ‘waarom hanteren de uniefs in Vlaanderen daar andere normen voor? Dat is je reinste kafka. Studenten zijn terecht verontwaardigd.’

‘We hebben ook steeds meer opleidingen die universiteiten gezamenlijk aanbieden, dus een harmonisatie ligt eigenlijk in het verlengde van de grotere samenwerking’, besluit Bertels. Sp.a vraagt dat de instellingen in dialoog gaan om samen tot een uniform quoteringssysteem te komen.

Uit Veto’s eerder artikel blijkt dat de universiteiten daar zelf niet staan om te springen. Rik Torfs reageerde gisteren gelijkaardig aan deredactie.be: 'Het is vooral belangrijk om te beseffen dat elke universiteit een eigen traditie heeft in dit verband. Je moet dat niet met andere universiteiten vergelijken, dat is iets wat wij absoluut niet doen’, aldus Torfs.

‘Wij proberen onze eigen standaarden naar voor te schuiven en houden vast aan onze lange traditie van kwaliteit. De andere universiteiten zijn vrij om dat ook te doen. Er is geen uniformiteit, elke universiteit heeft zijn eigen kleur’, besloot Torfs.

Poll: Moeten de Vlaamse universiteiten de 'graden van verdienste' uniformiseren?
Ja
Nee
free poll
Powered by Labrador CMS