artikel> 'De boodschap is niet revolutionair'

Studentenraad spreekt zich uit tégen aandelen van universiteit in fossiele brandstoffen

De Studentenraad van de KU Leuven vraagt samen met de actiegroep 'KU Leuven Fossil Free' aan de universiteit zich te distantiëren van aandelen in fossiele brandstoffen. VTK en Ekonomika stemden tegen.

Gepubliceerd

Lees het vorig Veto artikel over KU Leuven fossil free hier.

KU Leuven Fossil Free contacteerde zelf de Studentenraad. De campagne had immers de boodschap gekregen van de vicerector Duurzaamheidsbeleid Malfliet dat ze voor verdere acties eerst een draagvlak bij de studenten moest creëren. Tom Merlevede, duurzaamheidsmandataris bij Stura, stelde daarop aan de AV voor om mee te werken aan de open brief van de organisatie.

De studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid stemden in met het voorstel. ‘De boodschap is niet revolutionair’, legt Cedric D’Hondt van FORS uit, de leden van de AV van de Rechtsfaculteit. ‘We vragen enkel aan de KU Leuven dat, wanneer ze haar contracten heronderhandelt met de banken die haar fondsen belegt, ze garanties vraagt over het niet investeren in bedrijven op een zwarte lijst.’ Die zwarte lijst, dat is de Carbon Underground 200, een internationaal gerenommeerde lijst van bedrijven die aan ontginning van fossiele brandstoffen doen en die dus gemeden zouden moeten worden bij beleggingen.

Dat Stura, in se een politiek neutraal orgaan, een dergelijk standpunt inneemt, is opmerkelijk. De laatste keer dat de Studentenraad zich politiek uitsprak, was met de verhoging van het inschrijvingsgeld in 2014. Ook toen rees de vraag of Stura zich wel op het glad ijs van de politiek kon wagen. Merlevede nuanceert echter het politieke karakter. ‘Duurzaamheid moet af van de groen-linkse connotatie’, zegt hij. ‘Het klimaatakkoord werd immers ook over de politieke partijen heen goedgekeurd. De stemming is inderdaad beleidsmatig, maar dat zijn bijna al onze stemmingen.’

Ook D’Hondt heeft er geen problemen mee. ‘Als universiteit heb je een maatschappelijke rol. We hebben als studenten een stem en moeten die dan ook gebruiken.’ Bij Stef Maelstaf van StII (Industriële Ingenieurswetenschappen) klinkt eenzelfde verhaal. ‘Als universiteit moeten we een voortrekker zijn in het zoeken naar alternatieven.’

Unanimiteit vereist?

Toch is lang niet iedereen voorstander van de steun aan KU Leuven Fossil Free. Vorige week werd het voorstel met slechts een nipte meerderheid aanvaard. De concrete brief kon op een grotere meerderheid rekenen op de Algemene Vergadering van afgelopen vrijdag.

Moet de studentenvertegenwoordiging dan geen unanimiteit nastreven in zo’n gevoelig dossier? ‘Of deze besluitvorming bij meerderheid kan, blijft inderdaad ter discussie staan’, zegt Maelstaf. ‘Maar dat is nu eenmaal hoe Stura als orgaan werkt.’ Ook Merlevede meent dat volledige consensus nu eenmaal moeilijk is. Hij voegt toe dat als de stemming zo nipt als daarvoor was gebleven, er besproken zou zijn geweest in hoeverre dit statement kon worden doorgedrukt.

VTK was, samen met Ekonomika en LBK, een belangrijke tegenstem in het debat. Een open brief zou volgens hen geen concrete verbetering uitmaken van de duurzaamheid. Toch hadden de burgerlijk ingenieurs volgens Maelstaf ook meer inhoudelijke bezwaren bij het afwijzen van fossiele brandstoffen. Het zal niet verbazen dat net zij belangrijke onderzoeksbanden hebben met sommige van de geviseerde bedrijven. Jammer, vindt Merlevede, want de brief gaat over de beleggingsfondsen, niet over onderzoek. ‘Dit is zeker geen vrijgeleide om Stura’s steun te gebruiken voor alles wat KU Leuven Fossil Free verkondigt. Wij dragen enkel de boodschap die in de brief verwoord staat.’

Edit dinsdag 6/12: 'Beide debatten' aangepast naar 'het debat'.

Powered by Labrador CMS