artikel> KU Leuven-student nog steeds niet vertegenwoordigd op Vlaams niveau

Vlaamse studentenkoepel hervormd, Leuvense studenten reageren negatief

Met de hervorming wil de Vlaamse studentenkoepel conflictdenken tegengaan en de organisatie een nieuw elan geven. Studentenraad KU Leuven, die vorig jaar uit de organisatie stapte, reageert negatief.

Gepubliceerd

VVS is de Vlaamse Vereniging van Studenten, de studentenkoepel van de Vlaamse universiteits- en hogeschoolstudenten die hen op Vlaams niveau officieel vertegenwoordigt.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) vertegenwoordigt alle Vlaamse studenten, van zowel hogescholen als universiteiten, op Vlaams niveau. Al jaren heeft de organisatie het moeilijk de Vlaamse studentenraden te verenigen. Vorig jaar stapte de studentenraad van de KU Leuven (Stura) zelfs uit de studentenkoepel. ‘De emmer is al 2 jaar aan het overlopen’, verklaarde voormalig Stura-voorzitter Joris Gevaert toen.

Ondertussen is de koepel hervormd. De belangrijkste verandering is de creatie van een ‘bureau’, waar iedere studentenraad een lid naartoe mag sturen. Naast het bureau blijft de Algemene Vergadering (AV) nog steeds bestaan.

Frédéric Piccavet was voorzitter van de werkgroep die de hervorming uitwerkte. ‘In het bureau zou het Vlaamse denken moeten primeren’, verduidelijkt Piccavet. ‘In de AV kan het lokaal belang worden opgeworpen.’

Standpunten hoeven vanaf nu technisch gezien niet meer sowieso langs de AV te gaan. Als het bureau bij consensus een standpunt inneemt, wordt dit verstuurd naar alle leden. Alleen als er opmerkingen komen van minstens 10% van de studentenraden, moet het standpunt toch voor de AV gebracht worden.

Of het conflict dan niet gewoon wordt verlegd van de AV naar het bureau? Piccavet vindt van niet. ‘Wij vermoeden dat leden die in het bureau zitten, in contact staan en dossiers goed doorspreken met hun studentenraad.'

Stura verwerpt hervorming

De Studentenraad van de KU Leuven, die op dit moment dus geen lid is van VVS, verwerpt de hervorming. ‘Het idee is: we creëren een orgaan waar mensen los van hun instelling denken en we zorgen er bovendien voor dat de studentenraden numeriek niet meer volgens grootte van de instelling vertegenwoordigd zijn', stelt Stura-voorzitter Marie Vanwingh. 'Dat is niet hoe wij vertegenwoordiging zien. Een beslissing moet in de AV genomen worden', vervolgt de voorzitter. 'En in de AV moeten de studentenraden vertegenwoordigd zijn volgens hun grootte.'

De hervorming komt daarenboven ook niet tegemoet aan de bezorgdheid van Stura, die liever een splitsing zag tussen universiteits- en hogeschoolstudenten. ‘Ik heb nochtans alle AV-verslagen van de afgelopen twee jaar doorplozen: ik vond geen enkel tegenstrijdig belang’, stelt Piccavet.

‘Het gaat om het principe: ‘dé Vlaamse student’ bestaat voor ons gewoon niet', verduidelijkt Vanwingh. 'Misschien in een aantal dossiers, maar voor heel veel dossiers ook gewoon niet.’

Dubbelzinnige Onderwijsminister

Hoe dan ook, voorlopig is de Leuvense student niet vertegenwoordigd op Vlaams niveau. Als het van Stura afhangt vormt ze een overkoepelende studentenraad met alleen de universitaire studentenraden. Geen sinecure, zoveel is duidelijk. ‘We zijn nu op zoek naar een duurzame oplossing op Vlaams niveau,' zegt Vanwingh. 'Momenteel liggen de zaken nog te delicaat en communiceren we naar de buitenwereld van zodra dat kan.'

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) laat weten ‘de inspanningen van VVS te waarderen’. Daarnaast stelt ze dubbelzinnig vast ‘dat de studenten van de KU Leuven een andere visie aanhouden.’

Over de Stura-VVS split zegt de minister het volgende: ‘Decretaal wordt niet bepaald hoe een 'studentenkoepelvereniging' zich organiseert’, aldus de Onderwijsminister. ‘In theorie is het dus mogelijk dat er verschillende koepels op Vlaams niveau naast elkaar zouden bestaan.’ Een niet mis te verstane boodschap van de minister. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Powered by Labrador CMS