waaier> De jonge politici van de Leuvense partijen bespreken hun standpunten

Jonge kandidaten aan het woord

In de schaduw van de lijsttrekkers strijden nog heel wat andere kandidaten om een zitje in de Leuvense gemeenteraad. Ook heel wat jongeren, gelukkig maar.

Gepubliceerd

Dossier > Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Lees ook:

Analyse: Leuvense kroonprins of Parys aan de Dijle?

Enquête: de student en zijn stem


Wij vroegen aan zeven van die jonge kandidaten om hun werkpunten voor de stad van 50.000 studenten. Mochten zij na 14 oktober de burgemeesterssjerp kunnen omgorden, waar zouden ze zich dan in het bijzonder voor inzetten?

Torben Gering (N-VA, plaats 43)

voorzitter Jong N-VA Leuven en advocaat in opleiding

‘Als burgemeester van de beste studentenstad van Vlaanderen zou ik vooral luisteren naar alle Leuvenaars, ook naar jongeren en studenten. Er zijn al een aantal projecten om jongeren bij het beleid te betrekken. Als burgemeester zou ik daar een prioriteit van maken, onder meer met een jonge schepen van Studentenzaken, die een goede band heeft met de studenten en af en toe deelneemt aan een cantus of quiz, al is het maar om de studentikoziteit ten volle te begrijpen. Bovendien zou ik een studentenadviesraad oprichten, zodat studenten mee vorm kunnen geven aan het studenten(beleid) van de stad.

‘Ik wil vooral luisteren naar alle Leuvenaars’

Torben Gering (N-VA, plaats 43)

Verder zou ik studenten meer betrekken bij grote projecten van de stad. Het gebrek aan ruimte voor grote evenementen is een blijvende bekommernis van jongeren- en studentenverenigingen. N-VA Leuven luistert naar die verzuchtingen en heeft een plan opgesteld om een nieuwe fuifzaal te bouwen, onder een grote podiumkunstenzaal, op de locatie van de oude stelplaats van De Lijn. Daarnaast wil ik jongeren en studenten begeleiden bij de organisatie van evenementen door fuifcoaches aan te stellen.

Ook mobiliteit is erg belangrijk. Daarom wil ik, op vraag van de Leuvenaars, het openbaar vervoer naar de deelgemeenten verbeteren en voorzien in meer nachtbussen om iedereen veilig thuis te krijgen na een avondje uit.’

Sara Speelman (Groen, plaats 8)

voorzitter Jong Groen Leuven en studente burgerlijk ingenieur

‘Leuven is een studentenstad. Daarom zouden we ons hier als student welkom moeten voelen en merken dat onze belangen vertegenwoordigd worden. Zo laat het fietsbeleid te wensen over, terwijl dat voor ons juist essentieel is. Als burgemeester zou ik dat fietsbeleid grondig hervormen.

‘Het fietsbeleid laat te wensen over, terwijl dat voor ons essentieel is’

Sara Speelman (Groen, plaats 8)

Ten eerste moeten er meer fietsenstallingen komen. Overal in de straten zie je foutief gestalde fietsen, maar er is momenteel vaak geen alternatief. Verder is het circulatieplan niet volledig duidelijk, waardoor je tijdens je eerste week in Leuven al snel verkeerd kan rijden. Jammer genoeg worden er dan al veel boetes uitgedeeld aan eerstejaars.

Om studenten te laten wennen aan het Leuvense verkeer stel ik voor om te beginnen met een waarschuwing en pas later in het semester over te gaan op boetes. Daarnaast zou het uitdelen van een gratis infobrochure over de eenrichtingsstraten en circulatieplan bij de inschrijvingen wonderen doen. Tenslotte zou ik onderzoeken in welke bijkomende straten de fietsers in twee richtingen zouden kunnen fietsen zonder de verkeersveiligheid in het gedrang te brengen.’

Jeroen Bolckmans (Vlaams Belang, plaats 3)

psycholoog

‘Wie voor het Vlaams Belang opkomt, doet dat natuurlijk niet voor de burgemeesterssjerp. Mocht die eer me toch te beurt vallen, zou ik het heetste hangijzer het eerst aanpakken: Leuven moet ‘migratieneutraal’ worden.

‘Leuven moet migratieneutraal worden’

Jeroen Bolckmans (Vlaams Belang, 3e plaats)

Nu al is volgens cijfers van socioloog Jan Hertogen ruim 40% van onze inwoners van vreemde afkomst. Op sommige scholen wordt bij 80% van de leerlingen thuis geen Nederlands gesproken. De uitgaven aan leeflonen door het Leuvense OCMW verdrievoudigden op amper vijf jaar tijd. 4 op 10 sociale woningen worden bewoond door niet-Belgen. En enkele weken geleden rolde de politie nog een drugsnetwerk van Afghaanse asielzoekers op die vanuit louche studentenkoten van een al even louche (en beruchte) Leuvense 'kotenbaron'opereerden.

Een inschrijvingsstop, voorrang voor Leuvenaars bij sociale woningen en het stopzetten van allerlei 'knuffelsubsidies' zijn enkele maatregelen waarmee ik de verdere vervreemding van onze stad zou tegengaan. We mogen geen minderheid worden in onze eigen stad!’

Claire Vanobbergen (sp.a, plaats 20)

studente sociaal werk

‘Onze stad is dé studentenstad bij uitstek. Velen beslissen na hun studies om in Leuven te blijven wonen. Toch is het jammer dat veel studenten Leuven alleen maar kennen in de studentencontext. De Oude Markt, de Tiensestraat, de Muntstaat, het stadspark… zijn typische plekjes voor studenten om uit te gaan, te eten of om te ontspannen. Leuven heeft echter nog veel meer in petto. Er is een missing link tussen studenten en de stad, en als ik burgemeester word, wil ik die aanpakken.

‘Er is een missing link tussen studenten en de stad’

Claire Vanobbergen (sp.a, plaats 20)

Studenten kunnen bijvoorbeeld meedraaien in stadsinitiatieven. Denk maar aan de sterke buurtwerkingen die altijd extra enthousiaste vrijwilligers kunnen gebruiken of initiatieven zoals het Buddy-project. Engagement moeten we aanmoedigen en dat kunnen we doen door in ruil studiepunten aan te bieden.

We moeten er ook voor zorgen dat studenten heel Leuven leren kennen. Ik denk aan OPEK, Hal 5 of de Abdij van Park. Studenten bereiken deze plekken te weinig, ook al vind je er een mix aan sociale organisaties en culturen. Die toenadering moet beter. Ik wil er alles aan doen om studenten op de leukste plekken in onze stad te krijgen.’

Thijs Craane (CD&V, plaats 17)

Voorzitter JONGCD&V Leuven en schooldirecteur

‘Met 14 jongeren op de lijst en vernieuwde beleidsprojecten is CD&V Leuven de jongerenpartij bij uitstek en trekken we voluit de kar van de vernieuwing. Eén van die projecten is dat we Leuven snel willen omtoveren tot een ‘smartcity’. Bulkend van creatief, intelligent menselijk talent moet Leuven de koploper zijn voor innovatieve projecten.

‘Bulkend van creatief, intelligent talent moet Leuven koploper zijn voor innovatieve projecten’

Thijs Craane (CD&V, plaats 17)

Ons project ‘smartcity Leuven’ omvat verschillende deelprojecten. Zo willen we inzetten op een sensorsysteem in fietsenparkings, zodat je snel kan zien welke plaats vrij is, en denken we aan een zelfrijdende, elektrische shuttle die studenten en inwoners op een vlotte en duurzame manier van de rand en/of de ring in het centrum van Leuven kan brengen. Als smartcity moet Leuven ook beschikken over beveiligde wifi-pleinen, voor inwoners én bezoekers. Voor studenten en andere jeugdige inwoners die aan de slag willen als jonge ondernemer willen we een starterscentrum creëren, en als kers op de taart willen we ook onze vuilnisbakken slimmer maken. Zo’n intelligente vuilnisbak drukt het afval samen en verwittigt de stadsreinigingsdienst als hij moet worden leeggemaakt.

Moderne technologie doet de leefbaarheid van onze stad verbeteren. Daarom wil CD&V van Leuven een slimme stad maken. Meer info vind je op www.smartcityleuven.be

Seppe De Meulder (PvdA, plaats 3)

voorzitter COMAC Leuven en student wijsbegeerte

‘Leuven heeft, dankzij het enthousiasme van vele bewoners en organisaties, de ambitie uitgesproken om klimaatneutraal te worden. Dat is een goede zaak, want de strijd tegen klimaatverandering is misschien wel de grootste uitdaging van onze tijd. Het probleem is echter dat de uitstoot sinds 2012 niet of nauwelijks gedaald is.

‘Wij willen een openbaar energiebedrijf dat iedereen van groene stroom kan voorzien’

Seppe De Meulder (PvdA, plaats 3)

60% van de uitstoot in Leuven is afkomstig van energie. We kunnen het ons dus niet permitteren om enkel te rekenen op wie zelf genoeg geld heeft voor zonnepanelen en isolatie. Wij willen, zoals in Kopenhagen, een openbaar energiebedrijf dat iedereen van groene stroom kan voorzien en tegelijkertijd massaal inzetten op de isolatie van huizen via een derdebetalerssysteem.

Ons klimaatplan toont aan dat het technisch perfect mogelijk is om klimaatneutraal te worden. Het toont ook aan dat dit niet hoeft te betekenen dat iedereen meer taksen moet betalen, maar dat het ook samen kan gaan met een sociale visie op de stad. Maar dan moeten we wel durven breken met de marktlogica en de dominante liberale visie op de stad.’

Bob Vangeel (Open VLD, plaats 4)

voorzitter Jong VLD Leuven en business manager

‘Leuven opnieuw naar eerste klasse, dat is mijn motto! OHL terug naar eerste? Natuurlijk, welke Leuvenaar wil dat nu niet? Maar er zit meer achter.
We zien onze mooie stad elk jaar een beetje glans verliezen. We werden de laatste jaren bestuurd als een doorsnee plattelandsgemeente. Op automatische piloot. Zonder inspraak. Zonder ambitie. Leuven onwaardig.

‘Zet die automatische piloot af. We willen een echte visie voor Leuven’

Bob Vangeel (Open Vld, 3e plaats)

De Bondgenotenlaan kreunt onder leegstand. In de vitrine liggen teloorgang en verloedering in de aanbieding. Jonge mensen trekken de stad uit. Een appartement – laat staan een huis – is onbetaalbaar geworden. Leuven is bij de rijkste steden van het land en toch liggen straten en stoepen er soms bij als in een ontwikkelingsland. Toch zijn de belastingen hoog. En wij maar betalen!

Zet die automatische piloot af. We willen een echte visie voor Leuven. Een stad die starters kansen geeft. Die haar troef als technologie-hoofdstad uitspeelt. Die burgers betrekt bij belangrijke beslissingen en écht zuurstof geeft aan horeca en middenstand. Een fiere stad, die onveiligheid en verloedering tegengaat. Hoog tijd dus voor meer ambitie. Tijd voor eerste klasse, dus.'

Powered by Labrador CMS