splinter> Splinter

Opinie: Fuck de monarchie, en wel onmiddellijk

Het is voor de progressieve medemens ondanks alles toch fantastisch leven vandaag.

Gepubliceerd

Racisme is historisch gezien in neergang, de emancipatie van de holebigemeenschap is ondertussen ontwikkeld naar het mooie LGBTTQQIAAP*, de seksuele ruimdenkendheid viert hoogtij, de bezorgdheid om ongelijkheid groeit … De progressieve Gutmensch heeft de geschiedenis aan zijn zijde.

In die modern-progressieve zee blijft echter al jaren een conservatief en anti-modern eilandje drijven, een eilandje dat onbegrijpelijk bijna volledig onbesproken blijft. Want hoe verlicht deze samenleving ook lijkt te zijn, één koppige traditie blijkt compleet immuun voor het ideaal van de meritocratische samenleving die elders wél wortel schiet: de monarchie.

Over het archaïsche, anti-moderne conservatieve karakter van het koningshuis, het meest potsierlijke anachronisme in dit land, wordt in alle talen gezwegen, ook in progressieve kringen. De progressieve partijen houden zich bezig met minimale verschuivingen in de meest vage lijnen.

Groen pleit ervoor om ‘de politieke macht van het koningshuis af te schaffen’, Open Vld wil een ‘een modern koningshuis voor de 21ste eeuw’, op de website van de sp.a vind ik zelfs niet eens een standpunt over het koningshuis. Straffer: zelfs het republikeinse N-VA heeft de koninklijke strijdbijl begraven. Mag dat verwonderlijk heten?

Ondanks het opdoeken van Royalty is de monarchie nog steeds onverklaarbaar populair. Uit een KU Leuven-studie (2014) blijkt dat 40 à 45 procent van de Vlamingen uitgesproken voorstander is van de monarchie, al is dat percentage gedaald de laatste decennia. Een kleine 30% is voorstander van een louter ceremoniële koning. Een deprimerende 20% is zelfs voorstander van de uitbreiding van de koninklijke macht.

Waarom toch? Waarom hoor ik mijn progressieve vrienden nooit gewoon zeggen: ‘Fuck de monarchie’? Dat gemorrel in de marge over meer of minder ceremonieel ben ik spuugzat: schaf dat koningshuis gewoon af.

Het gaat echt niet over het bedenkelijke niveau van onze Saksen-Coburgs, niet over moorddadige exploten in Congo, niet over een audiëntie bij de Führer, niet over misplaatste standpunten over abortus en zelfs niet over hoeveel de monarchie de Belgische belastingbetaler kost op jaarbasis (38.742.000 euro per jaar, overigens). Het gaat om het principe.

Dat het principe erfelijke macht er anno 2017 nog zo vlotjes ingaat, verbaast me elke dag opnieuw. Bij deze pleit ik dan ook voor verandering. Progressieven aller lande, het koningshuis verdient geëuthanaseerd te worden. Niet morgen, maar vandaag. Erfelijke macht was misschien nog leuk in de 19de eeuw, in de 20ste eeuw was ze al compleet gedateerd. We zijn ondertussen 2017.

Puur op basis van geboorte bepaalde wettelijke privileges en macht (zo niet invloed) verkrijgen, gaat compleet in tegen waar progressieven in onze samenleving vandaag voor staan. Deze monarchale schandvlek op het progressieve blazoen heeft ondertussen lang genoeg geduurd. Daarom: Fuck de monarchie, en wel onmiddellijk.

*Lesbian, gay, bisexual, transgender, transsexual, queer, questioning, intersex, asexual, ally, pansexual

De Splinter bevat een persoonlijke mening. Ze bevat niet de mening van de redactie of van Veto.

Powered by Labrador CMS