editoriaal> Editoriaal

Slecht nieuws uit Vlaanderen

Waar vroeger de politieke zuil de baas was, regeert winst nu over de journalistiek. Er moet een uitweg komen uit die ratrace.

'Het valt niet te ontkennen dat er een soort verschraling is in het nieuwsaanbod in Vlaanderen', zegt Karl van den Broeck van Apache in Veto. Onafhankelijke media maken nog maar een klein onderdeel uit van het Vlaamse medialandschap. De kwaliteit van de journalistiek lijdt daar ernstig onder.

Vandaag beperkt veel journalistiek zich tot het herschrijven van persberichten en het kopiëren van artikels uit zusterkranten. Eén invalshoek haalt alle nieuwskoppen. Schaalvergroting zorgt voor eenheidsworst, en dat wordt stilaan gevaarlijk.

Het Vlaamse medialandschap is toe aan een reset. Onafhankelijke media zijn van onvoorstelbaar groot belang. Waar media in verzuilingstijden afhankelijk waren van partijbonzen, zijn ze nu steeds meer een speelbal van de strategie van hun multinationals. Dat invloed vanuit de politiek ook op die grote mediabedrijven niet uitgesloten is, toont de manier waarop de media in landen als het Verenigd Koninkrijk en Italië geëvolueerd is.

Zo'n reset kan de deur openzetten naar een actief pluralisme. Sommige onafhankelijke media doen dat al uitstekend door het debat zelf te organiseren, in plaats van erop te surfen. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Bij Veto doen we alvast ons best om op actief burgerschap in te zetten, door verder te kijken dan het persbericht en een eigen visie te ontwikkelen.

Onze onafhankelijkheid is gestut door het feit dat onze redacteurs en medewerkers vrijwilligers zijn, minder gebonden aan een bedrijfslogica. Journalisten die bij grote kranten werken hebben die luxe vaak niet. Wij geloven dat veel journalisten tegen die tendens in willen gaan, maar zelf het slachtoffer zijn van een medialandschap waar multinationals de plak zwaaien.

Wij loven onze collega's bij de grote huizen die zich ondanks die marktlogica niet beperken tot herkauwde persberichten of de invalshoek van hun zusterkranten. Maar er moet nagedacht worden over een drastischere koerswijziging, want wie weet houdt een generatie potentiële journalisten de sector anders voor bekeken.

Basil Claeys is redacteur opinie, Wolf France verantwoordelijke navraag, Tijs Keukeleire hoofdredacteur. Het editoriaal wordt gedragen door de voltallige redactie.

Powered by Labrador CMS