splinter> Cursiefje

Whooshh!

Laatst kreeg ik op mijn Twitterfeed een wel heel opmerkelijk reclamefilmpje voorgeschoteld.

Gepubliceerd

Het betrof het zogenaamde‘zalmkanon’ van de Amerikaanse firma ‘Whooshh Innovations’,in wezen een lange flexibele buis waardoor – onder een lichtezuigkracht – zalmen en andere vissen over een afstand vantientallen meters getransporteerd kunnen worden om dammen, sluizen ofandere obstakels te overbruggen.

Voor vissen als de zalm,die leeft in zee, maar paait in de bovenloop van rivieren en daarvoormoet kunnen migreren, is de afdamming van de betreffende rivier –bijvoorbeeld om water te winnen of om stroom op te wekken – fataal:de vissen kunnen hun paaiplaats niet meer bereiken en verdwijnen dusonherroepelijk uit het systeem. In de meeste Europese rivieren is deAtlantische zalm nagenoeg uitgestorven en dus lijkt het zalmkanon eenwelgekomen nieuwigheid. Toch kan men, wanneer men de filmpjes op dewebsite van het bedrijf bekijkt, niet anders dan denken dat de menszijn tijd en energie vooral besteedt aan het oplossen van problemendie hij zelf heeft gecreëerd.

Iedereen kent wel figurendie zich steeds in nesten werken, maar met hun pogingen de situatieop te lossen de zaak alleen erger maken. En ook ons staatssysteem isberucht om zijn constructies die de problemen van voorgaandeconstructies moeten oplossen. Beroep doen op een zalmkanon, of gewoonde dam afbreken: de vraag moet dus worden gesteld, en niet alleen metbetrekking tot de milieuproblematiek. Ook helpt het uiteraard,wanneer men bedachtzaam te werk gaat, voor men dammen bouwt. Anderseindig je zoals de Royal mint in Engeland, die duizendenherdenkingsmunten van 50 pence met de Brexitdatum van 31 oktober moetomsmelten omdat de zaak andermaal op uitstel is uitgedraaid.

De vraag is natuurlijkook wat de zalmen zelf van de zaak denken. In ieder geval is er eengroot privacyprobleem: de machine komt met een wetenschappelijkemodule die elke vis die door het systeem komt identificeert, meet enfotografeert, en eventueel foute soorten eruit haalt. Maar ach,misschien is een rit om de dam heen wel een privacyoffer waard. Tegende stroom inzwemmen is zo al vermoeiend genoeg.

Powered by Labrador CMS