editoriaal> Editoriaal

Wie betaalt de prijs?

Vlaanderen is terecht trots op haar open onderwijs. Iedereen die de capaciteiten ervoor heeft, kan hier verder studeren. Het is de taak van ons allemaal om dat koste wat kost te verdedigen.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

De start van dit academiejaar wordt gekenmerkt door verhalen van studenten in moeilijkheden. Veel studenten werken ook tijdens het jaar om de eindjes aan elkaar te knopen, vaak ten koste van hun studies. Bij de sociale dienst krijgen ze intussen de helft meer aavragen om steun dan andere jaren. Sommige studenten twijfelen zelfs om nog verder te studeren, omwille van financiële moeilijkheden.

Een kotstudent kost een Vlaams gezin dit jaar 15.346 euro, een pendelstudent 10.156. Dat is voor beide zo'n 1.000 euro meer dan vorig jaar. De energiecrisis is voor gezinnen met verder studerende kinderen een tweesnijdend zwaard: niet alleen is er steeds minder marge op het gezinsbudget om de studies te betalen, ook de kostprijs van die studerende kinderen gaat omhoog. Wie kan dat blijven betalen?

Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor studentenvoorzieningen. Zij lijken het voorlopig nog te kunnen behappen, maar hoelang nog? Het hoger onderwijs werd de laatste jaren geconfronteerd met crisis na crisis en kampt nog steeds met een achterstand qua middelen. De vraag is of de budgetten voor studentenvoorzieningen ook deze crisis nog aan zullen kunnen. Er wordt wel een inhaalbeweging gemaakt. Zo investeert Weyts vanaf volgend jaar 25 miljoen extra jaarlijks in het hoger onderwijs. Maar is dat ook voldoende?

Bovendien heeft de crisis ook een zware mentale weerslag op studenten. Bijna 80% van de studenten geeft aan zich zorgen te maken. Financiële onzekerheid is één van de grootste stressfactoren. Net geen 10% zegt dat hun studieresultaten eronder lijden. Het laat nooit los. Je staat ermee op en gaat ermee slapen.

Het aandeel studenten met een beurs is met de helft toegenomen. We moeten nu aan de alarmbel trekken en met alle betrokken partijen de ogen open houden zodat deze groep studenten niet uit de boot valt. Waken over de studiekansen van iedereen, is waken over de toekomst. Vlaanderen is terecht trots op haar open onderwijs. Iedereen die de capaciteiten ervoor heeft, kan hier verder studeren. Het is de taak van ons allemaal om dat koste wat kost te verdedigen.

Simon Tibo is redacteur Sociaal. Het editoriaal wordt gedragen door de voltallige redactie.

Powered by Labrador CMS