artikel> "Bekijkt eer ge tekent"

13 tips bij het zoeken naar kot

Binnenkort is het seizoen van de zoektocht naar een kot alweer geopend. Veto geeft 13 bruikbare tips mee.

Gepubliceerd

Wist je dat je op veto.be een dossier over huisvesting vindt? In dat dossier vind je alle artikels die wij over huisvesting schrijven.

1) Neem je tijd, er zijn koten genoeg

Jarenlang kende Leuven een serieus tekort aan studentenkamers. Mede dankzij inspanningen van de stad Leuven en de universiteit is daar nu verandering in gekomen. De kotenmarkt is nu helemaal ontspannen.

Wat betekent dat concreet? Laat je niet opjagen, want er is aanbod genoeg. Neem de tijd om kamers uitgebreid te vergelijken en langs te gaan. Waar je vroeger misschien heel snel moest beslissen, is er nu geen enkele reden om overhaast een contract te tekenen. Stel je dus zeker niet te snel tevreden.

2) Als je te vroeg zoekt, riskeer je hogere huurprijs

Start zeker niet te vroeg met zoeken, en teken zeker je contract niet te vroeg in het jaar. Mei en juni is daarbij een redelijke richtlijn. Bovendien, als je te vroeg tekent, riskeer je een hogere huurprijs te betalen. Als je wat meer wacht, dan is de kans reëel dat kotbazen hun prijs laten zakken. Kotwijs, de kotendatabank van de KU Leuven, opent zo op 14 mei, om 14 uur.

3.) Als je min of meer zeker wilt spelen: zoek via Kotwijs

De meest betrouwbare manier om een kot te zoeken, is nog steeds via Kotwijs. De KU Leuven probeert alleen samen te werken met bonafide kotbazen. Dat is echter geen garantie op een probleemloos kot (klik hier voor een artikel over brandonveilige koten).

4) Als je niet via Kotwijs zoekt: wees extra kritisch

Er zijn een heel aantal kotbazen waar de KU Leuven mee weigert samen te werken. Dat is omdat ze niet voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften of omdat er problemen zijn bij contracten. Pas op: het is natuurlijk niet omdát een kotbaas niet bij Kotwijs is aangesloten, dat hij daarom automatisch niet in orde is. Niettemin een gouden tip: als je kot niet bij Kotwijs is aangesloten, wees dan extra kritisch voor wie de kamers uitbaat. Het is bovendien altijd mogelijk om langs te gaan bij de Huisvestingsdienst van de KU Leuven. De kans is groot dat zij je meer informatie kunnen geven over het pand waar je in geïnteresseerd bent.

5) Lees het contract

Klinkt misschien heel erg obvious, maar er zijn élk jaar studenten die het nalaten om hun contract grondig te lezen. Kun je je terugvinden in wat in het contract staat? Is wat er instaat normaal? Een veelvoorkomende maar dubieuze modaliteit in een contract is bijvoorbeeld dat je 7 of 10 dagen voor het aflopen van het contract de kamer moet leegmaken en de sleutel moet inleveren. In dat geval betaal je dus overbodige huur. Bij deze verborgen verhoogde huurprijs stel je je dus beter extra kritische vragen.

De KU Leuven biedt ook modelhuurcontracten aan verhuurders. Het is nuttig om te kijken of jouw contract zo’n modelcontract van de universiteit is, omdat je dan min of meer zeker bent dat het contract in orde is. Is dat niet het geval? Bekijk dan waar de verschillen liggen en of je je in de verschillen kunt vinden. Vraag ook aan de verhuurder waarom hij het modelcontract van de KU Leuven niet gebruikt.

6) Leest het contract (2): is onderverhuren mogelijk?

Een contract aangaan voor een jaar is geen kattenpis. In een jaar kan er namelijk veel gebeuren: langdurig ziekvallen en thuis zitten, tegenvallende resultaten en stoppen met studeren,... Een oplossing hiervoor is het onderverhuren van je kot. Een kot onderverhuren kan enkel wanneer het huurcontract dat niet verbiedt. Het is daarom belangrijk om na te gaan wat het huurcontract bepaalt over onderverhuren!

7) Lees het contract (3): bekijk de opzegmodaliteiten

Hetzelfde principe geldt voor het overdragen van de huur aan een nieuwe huurder. Bekijk daarom zeker ook wat de consequenties zijn mocht je de huurovereenkomst gewoon opzeggen in plaats van je kot onder te verhuren. Wees kritisch en bekijk of deze modaliteiten redelijk zijn. Je zal immers meestal rekening moeten houden met een opzegtermijn. Daarnaast kan de verhuurder ook een vergoeding eisen. Ga na of je een dergelijke vergoeding kunt vermijden door een nieuwe huurder voor te stellen aan de verhuurder.

8) Lees het huisreglement

Soms gebeurt het dat de contracten ‘bonafide’ zijn, maar dat er stevige beperkingen worden opgelegd in het huisreglement. Er zijn huurders die studenten beperkingen opleggen via het huisreglement over bijvoorbeeld maximaal douchegebruik, over het ontvangen van bezoek of het bespelen van een muziekinstrument.

9) Durf te onderhandelen

Als je problemen ondervindt bij het contract en het huisreglement, durf dan te onderhandelen. De kotbazen moeten rekening houden met de realiteit van een ontspannen kotenmarkt en zullen dus sneller in dialoog gaan met de huurders. Hier geldt het principe: een nee heb je, een ja kun je krijgen.

10) Denk na over de gevraagde huurprijs

Voor je een contract tekent, moet je je goed afvragen of de gevraagde huurprijs in verhouding staat tot de aangeboden kamer. Voor een kamer met basiscomfort (zonder eigen douche of toilet) betaal je in Leuven gemiddeld een goeie 350 euro per maand voor een 12-maandencontract. Rekening houdend met een ontspannen kotenmarkt en dus dalende prijzen denk je best twee keer na als een verhuurder meer vraagt dan deze richtprijs.

11) Pas op voor buitensporige forfaitaire kosten

Houd rekening met een een dubieuze trend binnen de Leuvense kotenmarkt: de bijzonder hoge forfaitaire kosten die je, vaak in juni of juli al, moet betalen. Deze bedragen lopen al snel op tot 600 of zelfs 800 euro. Let op: dit is niet de waarborg, maar de kosten die de verhuurder al aanrekent voor bijvoorbeeld energie of water. In feite is het voor niets nodig dat verhuurder al een spaarpotje maakt voor kosten die hij pas maanden later heeft. Stel kritische vragen bij deze praktijk: krijg ik geld teruggestort als ik minder energie verbruik dan voorzien?

12) Bekijkt eer ge tekent

Teken nooit een contract op basis van foto’s. Als je het kot gaat bekijken kun je enerzijds zelf direct inschatten of je de omgeving aangenaam vindt en of de kamer je aanstaat. Maar wat nog belangrijker is: je kunt direct zelf inschatten of het kot voldoet aan de nodige voorschriften. Is er een tweede vluchtweg? Is er een brandalarm? Zijn er brandblusapparaten en zijn die niet vervallen? Is de trapleuning degelijk? Is de bekabeling in orde en liggen er geen draden bloot?

Als je al bij het bezoek lacunes ontdekt in de brandveiligheid of algemene staat van het gebouw, dan gaat er beter een belletje rinkelen. Uiteraard is een eenmalig bezoek voor het tekenen van een contract geen garantie dat het pand tiptop in orde is.

13) Als je blijft waar je bent: wat verandert (niet) ?

Nu er een ontspanning in de kamermarkt is, zullen kotbazen een grotere inspanning doen om huidige huurders te behouden. Voor wie blijft, raden wij ook dezelfde kritische geest aan. Het gebeurt soms dat de huurder aangeeft te blijven en het nieuwe, veranderde contract pas krijgt in augustus. Wat is er veranderd ten opzichte van het vorige jaar? Is de prijs verhoogd en waarom? Zijn de vaste kosten verhoogd en kan de verhuurder dat verantwoorden? Durf dit dan ook te vragen aan de kotbaas. Let op: de kotbaas moet officieel gezien geen verantwoording afleggen. Ook dat kan een belletje doen rinkelen.

Aan dit artikel werkten Katrien Devillé van de Huisvestingsdienst van de KU Leuven en Dimitri Van Becelaere van Wetswinkel vzw mee. Aan deze organisaties kun je gratis huuradvies vragen. Zie wetswinkel-leuven.be en kuleuven.be/studentenvoorzieningen/huisvestinghuisvesting.

Powered by Labrador CMS