artikel> Vlaamse regering maakt extra middelen vrij om impact corona te compenseren

38 miljoen euro aan financiële steun voor hoger onderwijs

Na een som van anderhalf miljoen euro voor de studentenvoorzieningen die eerder werd toegekend, kent minister Ben Weyts nu een steunpakket van 38 miljoen euro toe aan het hoger onderwijs.

Gepubliceerd

Minister van Onderwijs Ben Weyts noemt dit pakket aan financiële steun voor het hoger onderwijs 'een signaal van waardering voor het vele werk van de universiteiten en hogescholen.' Ook het hoger onderwijs is nu dus aan de beurt, na eerdere steunmaatregelen voor leerplichtonderwijs.

De impact van corona op het Vlaamse hoger onderwijs werd een tijd terug al geraamd, en die cijfers waren er niet naast. Zo werd er een totale impact van 30 miljoen euro aan coronakosten geschat, waarvan zo'n 11 miljoen op het bord van de KU Leuven kwam. Met dit steunpakket komt de Vlaamse regering tegemoet aan de geschatte schade.

Verdeling

De middelen werden verdeeld over de hogeronderwijsinstellingen op basis van het aantal studenten. De KU Leuven krijgt een pakket van om en bij de 9 miljoen euro, meteen de grootste som. UCLL Leuven krijgt ongeveer 1 miljoen euro aan extra steun.

Deze financiële middelen moeten de extra uitgaven rond bijvoorbeeld digitalisering en preventiemaatregelen, maar ook extra investeringen in studentenvoorzieningen zoals voor psychosociale ondersteuning, compenseren.

'Onze universiteiten en hogescholen hebben de voorbije maanden grote inspanningen gedaan', zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. 'Dit academiejaar vragen we opnieuw grote inspanningen, bijvoorbeeld om eerstejaars studenten niet los te laten. Daar mogen dan ook extra middelen tegenover staan.'

Powered by Labrador CMS