artikel> Sociaal statuut biedt geen opties voor tijdelijke werkloosheid

Artsen in opleiding verliezen mogelijk loon door coronacrisis

Op talrijke stagediensten in Vlaanderen wordt overwogen arts-specialisten in opleiding 'technisch werkloos' te stellen. Door hun specifieke arbeidscontracten zou deze groep zonder loon vallen.

Gepubliceerd

Arts-specialisten in opleiding werken onder een uniek sui generis-statuut. Dat houdt in dat ze geen recht hebben op enkele sociale beschermingsmaatregelen waar een bediende, arbeider of zelfstandige wel op kan rekenen. Een van de beschermingsmaatregelen die niet gelden voor de artsen in opleiding is het vervanginkomen bij technische werkloosheid, het statuut waarop veel werkgevers in de huidige crisis terugvallen om hun werknemers tijdelijk niet uit te betalen.

De constellatie is opmerkelijk: werkgevers kunnen de artsen wel tijdelijk werkloos stellen, maar de staat voorziet niet in een vervanginkomen, zoals dat voor andere werknemers wel het geval is. Nu de gezondheidssector steeds meer niet-dringende klinische activiteiten moet stilzetten om (ook financieel) het hoofd te bieden aan de coronacrisis, dreigt de tijdelijke werkloosheid voor een groot deel van het personeel in de zorgsector. Voor de artsen in opleiding betekent dat vanwege hun uitzonderlijke statuut dus geen loon.

De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) reageert ontzet: 'Artsen in opleiding zetten zich dag en nacht mee in om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden. Dat ze het nu zonder inkomen zouden moeten stellen, is moeilijk te vatten.'

'Wij roepen de decanen, hoofdgeneesheren, stagebegeleiders en beleidsmakers op hun artsen in opleiding te beschermen en een loon te verzekeren', aldus VASO.

Ondertussen riepen ook de Vlaamse rectoren en Geneeskundedecanen in een persbericht op om te zorgen voor de arts-specialisten in opleiding: 'De overheid heeft financiële middelen voorzien om de gezondheidszorg door deze crisis te loodsen en de verloning van artsen in opleiding behoort tot dit financiële plan. Er is dus geen enkele reden om onze jonge collega’s in de financiële onzekerheid te duwen, het zou ook bijzonder oncollegiaal zijn.'

Het arbeidsstatuut van de artsen in opleiding is overigens op wel meerdere vlakken gebrekkig. In oktober trok VASO nog aan de alarmbel over de onhoudbare arbeidsomstandigheden waaronder de artsen vaak dienen te functioneren. Het verouderde statuut dat die arbeidsrechten regelt, dateert uit 1983 en werd destijds ingevoerd als een overgangsmaatregel. Volgens VASO oogt dat statuut niet alleen hopeloos verouderd, maar ook onrechtvaardig.

Powered by Labrador CMS