nieuws> Commissie Onderwijs buigt zich over conceptnota CD&V

CD&V wil vijf gratis consultaties bij studentenpsycholoog

Een Vlaams basisrecht voor psychologische ondersteuning voor studenten ligt op tafel, maar is nog lang niet afgeklopt. Het plan wordt voorlopig op de lange baan geschoven.

Gepubliceerd

Op 17 februari boog de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement zich over een voorstel van CD&V om vijf gratis consultaties voor elke student per academiejaar bij de studentenpsycholoog te voorzien. Tijdens dezelfde commissievergadering werd een hoorzitting georganiseerd met experts en ervaringsdeskundigen.

De conceptnota kwam er doordat het mentaal welzijn tijdens de coronacrisis enorm onder druk stond. Volgens commissielid Brecht Warnez (CD&V), een van de opstellers van de conceptnota, was die druk ervoor ook al aanwezig: 'Tussen 2014 en 2019 was er een stijging van 63% in het aantal consultaties van studentenpsychologen.'

'We zullen de problemen niet oplossen met één maatregel, er zullen veel kleine maatregelen nodig zijn'

Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid CD&V

Om aan die stijgende druk tegemoet te komen, stellen de vijf commissieleden voor om de drempel voor een bezoek aan de studentenpsycholoog drastisch te verlagen. Volgens Warnez is het verschil in aanbod van studentenpsychologen te groot en is er nood aan een Vlaamse aanpak van het probleem. 'We hebben voor een minimumaanbod gekozen, omdat we vinden dat dat minimum overal moet gegarandeerd kunnen worden.'

Conceptnota

Om die drempel te verlagen wil CD&V dat iedereen binnen de twee weken bij een studentenpsycholoog langs kan gaan. Daarnaast moet elke student in Vlaanderen op vijf gratis consultaties per academiejaar kunnen rekenen.

Volgens Warnez wordt psychologische bijstand zo zeer laagdrempelig: 'We hebben het voorstel beperkt tot vijf consultaties om te kunnen doorverwijzen naar een psycholoog uit het gewone circuit indien een student nood heeft aan meer bijstand.'

Warnez vindt de conceptnota dan ook geen catch-all-solution: 'We zullen de problemen niet oplossen met één maatregel, er zullen veel kleine maatregelen nodig zijn.' Hij voegt toe dat er al geïnvesteerd wordt in psychologische hulp buiten de universitaire instellingen en dat minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) werkt aan een kader ondersteund met extra middelen voor alle jongeren.

Het duurde bijna een jaar voordat het voorstel op de agenda van een zitting van de commissie onderwijs kwam te staan

Daarnaast bevat de conceptnota ook een voorstel tot de oprichting van een online zelfhulpplatform. Dat voorstel werd in november 2020 voor de eerste keer gelanceerd, op basis van een bestaand platform van de Artevelde Hogeschool. Het voorstel van CD&V om daarop verder te bouwen en ervoor te zorgen dat er geen dubbel werk gebeurde, werd door Ben Weyts echter van de hand gedaan. 'De minister wou een nieuw traject opstarten', zegt Warnez hierover. Dat project werd reeds gerealiseerd en heet 'Moodspace'.

Commissie onderwijs

Het duurde bijna een jaar voordat het voorstel op de agenda van een zitting van de commissie onderwijs kwam te staan. Waarom het debat over de gratis consultaties zo lang op zich liet wachten is onduidelijk. De initiatiefnemers van het voorstel zijn weliswaar blij dat er een hoorzitting in de onderwijscommissie kon plaatsvinden.

Tijdens het eerste deel van de commissievergadering werden vijf experten en ervaringsdeskundigen gehoord. Daarnaast mocht Julien De Wit, bestuurder Sociale Zaken en Diversiteit bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) de studenten vertegenwoordigen. In het tweede deel van de commissievergadering kwam de conceptnota aan bod.

'We hebben een consensus om het voorstel omtrent psychologische ondersteuning opnieuw op de agenda te plaatsen'

Karolien Grosemans, Voorzitter Commissie Onderwijs

Er lijkt consensus te zijn in de commissie over de ernst van het probleem, maar niet over de exacte termen van de conceptnota. Over wat er nu moet gebeuren zijn de commissieleden het niet eens. Op het einde concludeerde commissievoorzitter Karolien Grosemans (N-VA): 'Ik denk niet dat ik hier iets in consensus van kan breien, maar we hebben een consensus om het opnieuw te agenderen, want we vinden het allemaal heel belangrijk.'

Wat houdt hen tegen

Koen Daniëls (N-VA) zei tijdens het debat dat het beleid dat zijn partijgenoot Ben Weyts aan het uitrollen is, een antwoord kan bieden op alles dat tijdens de hoorzitting werd aangekaart. Daniëls is dan ook geen voorstander van het uitwerken van een extra plan in de commissie omdat hij bezorgd is over hoe zo'n plan andere inspanningen van andere instanties zou kunnen tegenwerken.

Johan Danen (Groen) was tevreden over de conceptnota, maar vond dat het moet geactualiseerd worden op basis van wat er tijdens de hoorzitting verteld werd. Hij vindt dat de bijkomende middelen niet enkel naar meer psychologen moeten gaan, maar dat die net anders en beter ingezet moeten worden. Rosemarijn Beckers (Vlaams Belang) vond het eveneens een goede conceptnota, maar vreest de ellenlange wachtrijen.

'De wil is er vaak om meer hulp te bieden, maar de middelen en het menselijk kapitaal moeten natuurlijk blijven volgen'

Julien De Wit, Bestuurder Sociale Zaken en Diversiteit VVS

Brecht Warnez opperde tijdens het debat dat heel wat universiteiten en hogescholen het systeem al min of meer hanteren en dus tonen dat het haalbaar is. 'Naast extra middelen kan er ook creatief nagedacht worden over het inschakelen van laatstejaarsstudenten psychologie en pedagogische wetenschappen', voegde hij toe.

Op de lange baan

Het lijkt dus niet waarschijnlijk dat het voorstel op korte termijn zal omgezet worden in beleid. Daniëls (N-VA) zou het liefst wachten tot volgend jaar om na een evaluatie van de huidige trajecten en een eventuele nieuwe hoorzitting nieuw beleid vorm te geven.

Daanen (Groen) ziet de conceptnota als een aanzet voor nieuwe regelgeving, maar benadrukt dat een eventuele nieuwe conceptnota geen concreet plan mag zijn, maar zich op het conceptueel niveau moet bevinden. Het lijkt er dus niet op dat de vijf gratis beurten voor elke Vlaamse student snel realiteit zal worden.

Dat alles ondanks het feit dat Julien De Wit van VVS tijdens de hoorzitting meende niet tegen een basisrecht te zijn. Ook hij benadrukte dat zo'n recht enkel iets betekent wanneer er concrete acties en middelen aan worden vastgeknoopt. 'De wil is er vaak om meer hulp te bieden, maar de middelen en het menselijk kapitaal moeten natuurlijk blijven volgen.'

Powered by Labrador CMS