artikel> 'Met liefdadigheid heeft dit niets te maken, wel met investeren in ons meest kostbare kapitaal'

Faculteit Rechten zal studenten met financiële problemen zelf ondersteunen

De faculteit Rechtsgeleerdheid zal financiële ondersteuning aanbieden voor studenten die door de coronacrisis in geldnood komen. De actie komt er na een bevraging van studentenorgaan FORS.

Gepubliceerd

De bevraging van FORS toont een felle verslechtering van de financiële situatie van de student aan. Uit die cijfers blijkt dat 22,7% van de rechten- en criminologiestudenten momenteel financiële problemen kent; 4,3% daarvan gaf aan ook voordien al problemen te ervaren.

'Met die cijfers kan je de populatie indelen in mensen die voorheen tussen wal en schip zaten maar nu kopje onder dreigen te gaan door de financiële uitwassen en mensen die zich reeds in een netelige situatie bevonden voordien', verklaart FORS-voorzitter Tim Wirix.

Het faculteitsbestuur besloot op basis van die uitkomst extra bijstand te bieden voor studenten van wie hun studie door de crisis grondig belemmerd wordt. In de eerste plaats is die bijstand gericht op het aanwijzen van de juiste kanalen, maar de faculteit zal ook zelf financieel bijspringen waar nodig.

Studenten die van het initiatief gebruik willen maken, kunnen zich anoniem aanmelden bij de vertrouwenspersonen van de faculteit. 'We willen echt niet dat die personen met naam en toenaam worden genoemd. De vertrouwenspersonen gaan dan in gesprek met de studenten en zonder enige formele procedure oordelen zij hoe wij het beste kunnen helpen', aldus decaan Wouter Devroe.

Daarbij wordt gekozen voor individuele trajecten: 'Beter enkelen helpen met grote bedragen, dan voor iedereen cadeautjes geven.' De faculteit wil vooral niet te koop lopen met het initiatief: 'Met liefdadigheid heeft dit niets te maken, wel met investeren in ons meest kostbare kapitaal. Wat ik absoluut wil vermijden is dat wij op kap van anderen onszelf in de bloemetjes zetten.'

Powered by Labrador CMS