artikel> In 2017 investeerde de stad veel minder dan gepland

Hoe we in verkiezingsjaar lekker verwend worden

De nieuwste jaarrekening van de stad Leuven doet heel wat stof opwaaien. Terwijl het stadsbestuur pronkt met een overschot van 12 miljoen euro, gelooft de oppositie niet in de 'goednieuwsshow'.

Gepubliceerd

Vreugde en jolijt in het Leuvens stadhuis: voor het derde jaar op rij sluit het bestuur het boekjaar af met een overschot. In 2017 bleef een mooie bonus van twaalf miljoen euro over; dat ondanks investeringen van om en bij de 30 miljoen euro. Een sterke prestatie, zo lijkt het, maar zeker niet iedereen is overtuigd van het financiële wonderwerk van schepen Carl Devlies (CD&V).

‘De algemene boodschap van meneer Devlies is dat de stadfinanciën tiptop in orde zijn, maar achter de cijfers schuilt ook wel een verhaal’, klinkt het bij oppositielid Thomas Van Oppens (Groen). ‘Die 30 miljoen euro aan investeringen die dit jaar geboekt werden zijn uiteindelijk zeer weinig als je ziet dat de stad initieel 68,5 miljoen euro had gepland. Het is dan ook vrij evident dat je 10 miljoen overhoudt wanneer je niet eens de helft van de investeringen doet. Ten gronde blijven we er ook bij dat een rijke stad als Leuven gezien de immense uitdagingen beter wat meer zou investeren.’

Beter meer

Wie de cijfers van het Agentschap Binnenlands Bestuur erbij haalt, kan die argumentatie van Van Oppens wel volgen. Tussen de gerealiseerde en geplande investeringen gaapt een gat van een kleine 40 miljoen euro. De stad Leuven investeert bovendien al jaren minder dan het Vlaamse gemiddelde en het huidige bestuur gaat voorlopig op die lijn verder. Over de periode 2014-2019 zou de stad zo jaarlijks 354 euro per inwoner investeren, terwijl het gemiddelde voor Vlaamse grootsteden richting 462 euro per inwoner gaat.

Nochtans komt er toch heel wat geld binnen: in 2015 betaalde de doorsnee Leuvenaar in totaal 1284 euro aan gemeentebelastingen, zo’n 250 euro meer dan burgers uit andere Vlaamse grootsteden. Dit bedrag zou de komende jaren wel afnemen door de flinke belastingverlagingen die het stadsbestuur de afgelopen jaren doorvoerde.

Financiënschepen Devlies reageert alvast verbaasd op de kritieken. 'Ik begrijp eigenlijk niet van waar meneer Van Oppens dit haalt. De cijfers zijn doorgenomen met de financiële dienst van de stad. Deze opereert autonoom. De cijfers kunnen inderdaad een vertekend beeld geven, maar dat valt te verklaren door de nieuwe techniek van begroten die aan de gemeentebesturen werd opgelegd.'

'Voortaan worden werken immers pas ingeschreven wanneer ze betaald zijn, terwijl dat vroeger bij aanvang gebeurde', aldus Devlies. 'Wij investeren bovendien heel doordacht en aan een stelselmatig ritme, vergelijkbaar met steden van eenzelfde grootte.'

Twijfelende harten

Maar daar eindigt het verhaal niet. Volgens de groenen is het budgettair gegoochel niet onlogisch met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Volgens Van Oppens, lid van de commissie Financiën, pot het stadsbestuur de investeringen op. De rode burcht van afzwaaiend burgemeester Louis Tobback kan immers wel wat dikkere muren gebruiken tegen de stemkanonnen van links en rechts. Een paar extra investeringen in vernieuwde straten en pleinen bieden een jaar voor de verkiezingen dan ook een mooie kans om de twijfelende harten te veroveren.

‘Dat zorgt er niet enkel voor dat de bevolking pas later van deze kosten kan genieten, bovendien zijn ze duurder aangezien ook andere gemeenten dezelfde tactiek toepassen naar de verkiezingen toe. Al die aannemers kunnen op die manier een veel hogere prijs hanteren’, gaat Van Oppens verder. Schepen Devlies spreekt dat tegen: ‘Voor 2018 staan tot nu toe even veel investeringen gepland.’

Powered by Labrador CMS