artikel> 'Je hebt altijd het recht om tijdens erasmus je kot onder te verhuren'

Je rechten als huurder in moeilijke tijden

De stijgende energieprijzen worden ook op de Leuvense kotenmarkt voelbaar. Wetswinkel Leuven legt uit wat je rechten zijn als huurder. 'Zet compromissen steeds op papier.'

Gepubliceerd

Wetswinkel Leuven

Wetswinkel Leuven is een Leuvense vzw van rechtenstudenten die huuradvies aanbieden aan huurders en verhuurders. 

De organisatie is telefonisch en per mail bereikbaar, maar voorziet ook permanentie-uren. Op maandagavonden is Wetswinkel Leuven te vinden in de Tiensestraat, op woensdagavonden in Buurtcentrum Sint-Maartensdal. Meer info vindt u hier.

Bij de ondertekening van een huurcontract moet het voor de huurder al duidelijk zijn op welke manier gas- en elektriciteitsprijzen aangerekend zullen worden: via een maandelijks forfait of op basis van het werkelijke verbruik.

In de tweede situatie volgt de prijs de schommelingen van de markt en wordt vaak vooraf een voorschot gevraagd. Daarna volgt dan een eindafrekening waarbij de verhuurder het verschil bijbetaalt of terugkrijgt. Aangezien de energieprijzen de laatste maanden een hoge vlucht hebben genomen, zijn er wellicht veel verhuurders van het forfaitaire systeem overgestapt naar het systeem op basis van verbruik, vertelt Wetswinkel Leuven.

Geen winst op elektriciteit

Belangrijk is dat verhuurders die werken met reëel verbruik nooit hogere tarieven mogen aanrekenen dan de werkelijke kosten. Hier hangt een transparantieplicht aan vast: verhuurders moeten kunnen aantonen dat de prijzen gestegen zijn om het tarief te kunnen verhogen.

Winst maken op elektriciteit of gas kan dus niet. Als de marktprijzen weer dalen, zal de verhuurder het tarief moeten laten zakken. Energiesupplementen aanrekenen wanneer een student een koelkast of een ander elektrisch toestel aanschaft, kan ook niet.

Geen prijsstijging, wel indexatie

Verhuurders die met een maandelijks forfait werken, kunnen tussen verschillende jaren beslissen om de verbruikskosten aan te passen aan nieuwe marktprijzen. Wat niet kan, is de basishuurprijs zomaar optrekken als een student het volgende jaar dezelfde kamer blijft huren.

Indexatie van de prijs is wel toegelaten, en dit academiejaar kan dat een groot verschil maken. Toch raadt Wetswinkel Leuven aan om online te verifiëren of je kotprijs niet boven de indexatie is opgeslagen. De overheid heeft een tool ontwikkeld waarmee je dat kan nagaan.

Vanaf 1 oktober wordt de huurindexatie van onzuinige woningen zelfs bevroren, zo besliste de Vlaamse overheid. Bij woningen zonder energieprestatiecertificaat of met een E- of F-label gebeurt dat volledig, van woningen met een D-label mag de indexatie slechts voor de helft doorgevoerd worden. Ook dit is iets wat je als huurder kan nagaan.

Onderverhuren tijdens Erasmus

Sommige huurovereenkomsten verbieden studenten om hun kot onder te verhuren. Nuttig om te weten: als je op internationale uitwisseling vertrekt, heb je toch nog het recht om je kot onder te verhuren. Een verhuurder kan dus enkel weigeren als je zelf niet naar het buitenland vertrekt om te studeren. Onderverhuur gebeurt echter niet zonder risico: als huurder blijf je gebonden door je eigen huurcontract. Controleer dus zeker of alle betalingen correct verlopen.

Water bij de wijn

Je hebt daarnaast ook recht op een normaal verwarmd kot. Meld problemen aan de verwarming dan ook zo snel mogelijk aan je kotbaas. Hoewel je strikt gezien mag beslissen om minder huurgeld over te schrijven wanneer de verwarming langere tijd niet werkt, raadt de Wetswinkel aan om dat toch eerst te bespreken met de verhuurder. Je kan in een mail naar je kotbaas altijd de Huisvestingsdienst in cc zetten. Die dienst kan helpen om in samenspraak met je kotbaas het huurgeld tijdelijk te verlagen.

Ook als het (tijdelijk) niet lukt om zelf aan je contractuele verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld omdat je het financieel moeilijk hebt, raadt de Wetswinkel aan om je kotbaas op tijd te contacteren. Je hebt geen recht op een afbetalingsplan, maar veel verhuurders staan er wel voor open. Tenslotte geeft de Wetswinkel nog mee dat je onderlinge compromissen best op papier zet, zodat je later kan bewijzen dat jullie samen tot een akkoord zijn gekomen.

Powered by Labrador CMS