artikel> FAQ: huren in tijden van corona

'Kan ik mijn kothuur stopzetten?' en 3 andere vragen over koten tijdens corona

Nu het leeuwendeel van de studenten door de coronacrisis thuis zit, circuleren heel wat vragen rond de huur van koten. In deze FAQ biedt Veto antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

1. Ik ben niet van plan terug te keren naar Leuven. Kan ik mijn kothuur opzeggen?

Ja, maar dit hangt af van de goodwill van je kotbaas. De huur van studentenkamers valt in Vlaanderen onder een speciale wetgeving. Die voorziet in contracten voor een vaste periode, één academiejaar, en kan in principe enkel eenzijdig worden opgezegd bij het beëindigen van je studie en met een opzegvergoeding van twee maanden huur.

Let op: niet elke kamer valt onder de studentenhuur, sommige sui generis-contracten kunnen wel verregaande opzegmogelijkheden bevatten. Dat hangt af van geval tot geval.

Een contract kan op een tweede manier worden stopgezet in geval van overmacht. De coronacrisis is geen grond voor zulke overmacht aangezien de huur in principe nog volledig kan functioneren zoals afgesproken. Dat argument zou wel kunnen gelden indien de overheid beslist tot een volledige lockdown, maar zelfs dat lijkt geen sluitende juridische zekerheid.

De KU Leuven heeft de verhuurders van koten opgeroepen een prijsvermindering in te voeren waar mogelijk

Wat wel kan, de derde optie, is het contract in samenspraak met je kotbaas, dus langs twee partijen, opzeggen. Ook een reductie in prijs kan je via deze weg proberen te bekomen. Een kotbaas is echter nooit verplicht hiertoe over te gaan.

De KU Leuven zelf is alvast van mening dat er door de coronacrisis wél sprake is van een onvoorziene en uitzonderlijke situatie die de uitvoering van het huurcontract beïnvloedt. Ze heeft de verhuurders van koten daarom opgeroepen een prijsvermindering in te voeren waar mogelijk.

Veel verhuurders lijken daar alvast niet tuk op. Dat de KU Leuven in haar panden wel een korting toeliet (zie onderaan) noemden zij, bij monde van Jos Thijs, afdelingshoofd van de Verenigde Eigenaars Leuven, alvast concurrentievervalsing.

Een piste die bij verhuurders vaak werd gehoord is om de stad te laten inspringen voor enkele kosten, bijvoorbeeld door de studententaks te laten vallen. Bevoegd schepen Carl Devlies laat in De Standaard optekenen tegen juni een taskforce klaar te hebben om enkele maatregelen te bezien. 'Wat de koten betreft, is het aan de huisbazen om initiatief te nemen. We zullen dan beoordelen of dat aanleiding kan zijn tot een tussenkomst van de stad', aldus Devlies.

2. Wat als ik op een residentie van de KU Leuven zit?

Die contracten blijven gewoon doorlopen, maar de KU Leuven voorziet de komende maand wel in een korting op de huurprijs van 50% om de financiële impact te verlichten. Die regeling wordt maandelijks herbekeken 'op basis van het verloop van de pandemie en de maatregelen die de overheid uitvaardigt, en rekening houdend met de vele andere extra kosten die deze crisis ook voor de KU Leuven met zich brengt.'

3. Hoe zoek ik momenteel een nieuw kot?

Een kot zoeken kan voorlopig enkel online. Een bezoek plannen om een pand te bekijken is niet mogelijk en zelfs strafbaar. Ook de KU Leuven roept op om geen kotbezoeken te doen en online je zoektocht te starten op Kotwijs, de eigen huurdatadank. De universiteit rekent erop dat het huurseizoen pas ten volle kan starten nadat de maatregelen zijn afgelopen. Nochtans staat Kotwijs al sinds 21 maart online.

Wie in financiële nood komt, kan aankloppen bij de Sociale Dienst van de KU Leuven

De KU Leuven rekent dan ook vooral op het verantwoordelijkheidsgevoel van de verhuurders, die ze oproept om zoveel mogelijk informatie online te verschaffen aan de toekomstige studenten: zowel een uitgebreider arsenaal aan foto’s als allerhande documenten, gaande van contracten tot het huisreglement.

Bovenal dienen verhuurders een wachtlijst op te stellen van potentiële huurders die het kot willen bezichtigen, zodat de rondleidingen op een eerlijke wijze kunnen plaatsvinden vanaf het moment dat fysieke contacten weer toegestaan zijn.

Desondanks kunnen kotbazen deze regels makkelijk aan hun laars lappen, doordat de maatregelen allereerst niet zichtbaar zijn op de site van Kotwijs zelf en de contactgegevens gewoon openbaar zijn, waardoor huurders nog steeds contact kunnen leggen voor andere zaken dan een wachtlijst, zoals met name fysieke rondleidingen.

Al een twintigtal studenten hebben aangeklopt bij de Sociale Dienst voor een financiële compensatie

De KU Leuven staat vrij machteloos in deze situatie en is niet gemachtigd om controles uit te voeren of boetes uit te vaardigen op de privémarkt. Het blijft dus bij enkele (online) oproepen.

4. Wat als mijn studentenjob wegvalt en ik de inkomsten nodig heb om in mijn levensonderhoud te voorzien?

Studentenjobs hebben geen mogelijkheid tot een tijdelijke werkloosstelling. Veel studenten vielen daarom zonder inkomen, bijvoorbeeld om hun kot mee te betalen. Wie hierdoor in financiële nood komt, kan aankloppen bij de Sociale Dienst van de KU Leuven.

Daar kunnen studenten sinds 30 maart een aanvraag indienen om een financiële compensatie te bekomen voor het verlies aan loon, in de vorm van een maandelijkse toelage. Er hebben al zo'n twintig studenten aangeklopt.

Nochtans begint ook de KU Leuven budgettair onder druk te staan door wegvallende inkomsten uit onder andere onderzoek. Het blijft daarom onzeker in hoeverre de Sociale Dienst over langere termijn voldoende steun kan blijven leveren. Indirect wordt naar de overheid gewezen om financieel tussen te komen.

Daarin staat de KU Leuven alvast niet alleen: andere organisaties, van de Vlaamse Vereniging van Studenten tot de Christelijke vakbond ACV drongen eerder al aan bij de Vlaamse overheid voor een noodfonds. Die houdt de boot voorlopig af, al pleitte Onderwijsminister Weyts woensdag voor een minimale terugbetaling voor internet- en energiegebruik van kotstudenten.

Powered by Labrador CMS