artikel> Voorstel wordt morgen in regering goedgekeurd

Kotstudenten kunnen niet-gemaakte vaste kosten binnenkort terugvorderen

Wie tijdens de lockdown niet op kot aanwezig was, kan binnenkort niet gemaakte kosten voor energie en water terugvorderen, zo bevestigt Vlaams Minister van Wonen Mathias Diependaele.

Gepubliceerd

De maatregel was een van de speerpunten van de geefonseenstem-campagne die intussen door 30 000 studenten werd ondertekend. Omwille van de quarantainemaatregels ten gevolge van het coronavirus trokken veel studenten terug naar hun ouderlijk huis. Voor de koten die leeg stonden bleef de rekening echter wel lopen, hoewel veel studenten en hun ouders door de lockdown in een precaire financiële situatie belandden.

Op 28 mei keurde het Vlaams Parlement unaniem reeds een resolutie goed die opriep tot een oplossing voor de getroffen kotstudenten. Vlaams Minister van Wonen Diependaele liet vandaag in de Commissie Wonen weten die gevonden te hebben. Concreet zal voor studenten die tussen 1 april en 1 juni niet naar hun kot zijn teruggekeerd de mogelijkheid voorzien worden de kosten voor water en energie terug te vorderen. De definitieve tekst wordt naar alle waarschijnlijkheid morgen door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Niet elk kothuurcontract voorziet in een afzonderlijke regeling voor vaste kosten. Desondanks zou een oplossing worden gezocht die voor ieder type contract kan gelden, verzekert Diependaele: ‘De terugvordering moet ook laagdrempelig zijn, niet enkel via aangetekende brief, maar ook email. De aanvraag moet wel voor het aflopen van de huurtermijn gebeurd zijn.’

In de tussentijd boden veel private verhuurders wel al een afzonderlijk systeem van compensatie aan, bijvoorbeeld via een huurreductie of kwijtschelding. Volgens de minister zou het definitieve voorstel een dubbele compensatie alvast vermijden, de student kan dan slechts voor een van de systemen kiezen.

Powered by Labrador CMS