INTERVIEW BRITT HUYBRECHTS

KVHV-praeses wordt lijsttrekker Vlaams Belang: 'Ik zie mezelf als een brave, Vlaamsgezinde katholiek'

'Dat het federaal parlement als een "plan B" wordt gezien door het Vlaams Belang, klopt niet'

Oud-KVHV praeses Britt Huybrechts ruilt haar lintje in voor een partijkaart van het Vlaams Belang: in 2024 trekt ze de lijst voor de Kamer in Vlaams-Brabant. 'Jongerenpartijen kunnen een belangrijke rol spelen in je ontwikkeling tot staatsburger.'

Gepubliceerd

De verkiezingscampagne is nog niet begonnen, maar toch heeft nieuwbakken Vlaams Belanger Britt Huybrechts al een uitermate drukke agenda. Gelukkig kon ze nog tijd voor ons maken via Zoom. Huybrechts was vorig academiejaar praeses van KVHV Leuven en drukte stevig haar stempel op de studentenbeweging. Zo verzette ze zich luidkeels tegen het Leuvens Liedboek van LOKO, een nieuwe concurrent voor hun groene codex. 

'Veel N-VA'ers denken meer na over postjes dan over Vlaamse autonomie'

Ook schreef ze in een open brief dat de KU Leuven haar katholieke wortels niet mocht verloochenen. Daarnaast verhief ze haar stem in het debat rond verengelsing aan de universiteit. De conservatieve, katholieke rode lijn in Huybrechts' parcours is duidelijk. Enkele weken geleden werd bekendgemaakt dat Huybrechts de Vlaams-Brabantse lijst voor Vlaams Belang zal trekken: een opvallende zet van de 24-jarige geschiedenisleerkracht uit Leopoldsburg.

Proficiat met je lijsttrekkerschap. Welke thema's zou je in het federaal parlement willen behandelen?
Britt Huybrechts: 'De thema's worden pas na de verkiezingen verdeeld. Maar als ik zelf zou mogen kiezen, zou ik me graag bezighouden met alles wat met identiteit te maken heeft, of alle materie die Vlaams-Brabant aangaat. Vlaams-Brabant is een van de provincies die het meest lijdt onder de migratie, deels omdat Brussel steeds meer uitbreidt.'

Voor de verkiezingen van 2024 verhuisden jullie kopstukken naar het Vlaams Parlement, waar jullie de onafhankelijkheid willen uitroepen. Zo staan Filip Dewinter en Tom Van Grieken beiden op de Vlaamse lijst: een unicum. Wat ga jij dan nog in dat federale parlement doen, als jouw partij dit parlement niet meer zo belangrijk vindt?
'Ik denk dat Tom Van Grieken, wanneer hij over kopstukken sprak, vooral bedoelde dat hij zelf graag naar het Vlaams Parlement wilde. De andere mensen die op de federale lijsten staan zijn immers allesbehalve onbekende namen: Barbara Pas, Lode Vereeck, Wouter Vermeersch, Annick Ponthier. Dat het federaal parlement als een "plan B" wordt gezien door Vlaams Belang, klopt niet.'

'Voor een soevereiniteitsverklaring in het Vlaamse Parlement, hebben we ook baat bij een sterk Vlaams Belang in de Kamer. Alleen zo kunnen we extra druk zetten op de Franstalige partijen. Mochten we daar zwak staan, zouden die partijen ons te veel blokkeren.'

Apolitiek KVHV?

Je bent in Leuven vooral bekend als oud-praeses van KVHV Leuven. Welke ervaring uit die studententijd neem je mee naar de Kamer?
'Het leren spreken voor een publiek. Als praeses heb ik al een aantal keren voor een heel grote groep moeten spreken, op onze lustrumviering bijvoorbeeld. Ik was daar altijd nerveus voor, maar het voelde steeds meer vertrouwd aan. Ook debatten voorbereiden heb ik als praeses al enkele keren gedaan, bijvoorbeeld toen ik in De Zevende Dag zat.'

Denk je dat het KVHV haar apolitiek profiel kwijt is? Of expliciet wordt gelinkt met het Vlaams Belang?
'Dat gebeurde altijd al, maar misschien minder bij KVHV Leuven. De Gentse afdeling werd bijvoorbeeld wel aan Vlaams Belang gelinkt, omdat Tom Van Den Driessche daarbij zat (Europees parlementslid voor het Vlaams Belang, red.).' 

'Ik denk dat de statuten van het KVHV duidelijk zijn: wij doen niet aan partijpolitiek en de praeses mag geen partijkaart hebben. Wij zullen ook nooit met onze kleuren naar een partijpolitiek evenement gaan. Als mensen zouden zeggen dat we partijpolitiek zijn, vind ik dat jammer. Het klopt absoluut niet.'

'Voor Vlaamse onafhankelijkheid hebben wij de Walen niet nodig'

In 2018 stond je nog op de lokale N-VA-lijst in Leopoldsburg, nu sta je op een lijst van Vlaams Belang. Vanwaar die wissel?
'Toen ik bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 op de lijst stond, was ik nog maar 19 jaar oud. De afdeling van N-VA was daar gewoon iets actiever en ik kende er ook heel wat mensen. Bovendien stond ik op een niet-verkiesbare plaats. Op dat moment begaf ik me nog een beetje tussen N-VA en Vlaams Belang.'

'Het waren de federale verkiezingen van 2019 die mij op een ander spoor plaatsten. Door wat Bart De Wever heeft gedaan, kon ik me niet meer achter het programma van zijn partij scharen. Dat de N-VA het communautaire in de diepvriezer zou steken, was eerst nog niet zo duidelijk voor mij. Ik wist daardoor dat de N-VA niet meer mijn partij was. Vervolgens ben ik heel snel naar het Vlaams Belang overgeschakeld.'

Had je toen je praeses was soms het gevoel dat je je niet kon uiten, omdat je het KVHV moest vertegenwoordigen?
(Denkt na) 'Voor ik naar De Zevende Dag ging, had ik op voorhand de standpunten die ik daar zou innemen eerst met mijn leden doorgesproken. Ik merkte dat ik voorzichtig moest zijn en niet zomaar voor Vlaamse onafhankelijkheid mocht pleiten. De leden gaven me echter wel carte blanche om het cordon sanitaire in vraag te stellen. Als je voor het KVHV kiest, kies je ook voor die brede standpunten. Nu ben ik 100% een vertegenwoordiger van Vlaams Belang.'

Je had niet het gevoel dat je jezelf niet kon zijn?
'Nee, niet echt.'

Rechtse bondgenoten

Welke – al dan niet politieke – rol vind je dat ideologische verenigingen horen te spelen, zoals het KVHV of Comac?
'Ik denk dat zulke studentenverenigingen vooral interessant zijn om jongeren te betrekken in het politieke landschap. We zien vandaag dat veel meer jongeren gedesillusioneerd zijn door de politiek. Ik denk dat ook LVSV, CDS of NSV jongeren bij die politiek kunnen betrekken, en vooral jongeren kunnen laten nadenken over wat ze belangrijk vinden. Dan kan het zowel over linkse als rechtse argumenten gaan. Dat kan een heel belangrijke rol spelen in je ontwikkeling tot staatsburger.'

Hoe zie je de samenwerking met Jong N-VA dan bijvoorbeeld?
'Ik ken verschillende mensen van Jong N-VA, en zij zijn stuk voor stuk goeie mannen. Ik kan daar zeker een pint mee drinken, maar ben niet akkoord met alles wat ze zeggen. Ik merk ook wel dat er binnen de jongerenafdeling van N-VA steeds hardere stemmen zijn op nationaal vlak. Ik hoop dat die jongeren hoger in het bestuur komen en zo ook op nationaal vlak invloed kunnen hebben. Maar dat zal waarschijnlijk niet voor 2024 zijn. Hopelijk geeft de N-VA veel jongeren de kans om op een lijst te staan.'

'Als N-VA de Vlaamse autonomie serieus neemt, moet ze het cordon sanitaire doorbreken'

Toch lijkt N-VA nu terug op het sociaaleconomische aspect te focussen, onder meer met een campagnefilmpje van Bart De Wever waarin hij vier speerpunten uit dat thema uit de doeken deed.
'Het is een beetje ironisch: Vlaams Belang heeft nog maar pas een socio-economisch congres achter de rug en vlak erna doet Bart De Wever hetzelfde. Het is grappig hoe ze een aantal gelijkaardige standpunten aanhalen, maar dan toch voor confederalisme gaan.'

Wat zijn voor jou de grote verschilpunten of breekpunten tussen N-VA en Vlaams Belang?
'Ik denk dat N-VA steeds meer een systeempartij is geworden, omdat ze hebben deelgenomen aan de macht. Ik zeg niet dat alle N-VA'ers zo zijn, maar veel van hen denken meer na over postjes dan over Vlaamse autonomie. Bart De Wever is een intelligente man, maar hoe kan hij het confederalisme werkelijk realistisch achten? Je hebt daar immers een tweederdemeerderheid voor nodig en dit ook nog eens in beide taalgroepen. Voor Vlaamse onafhankelijkheid hebben wij de Walen niet nodig. We gaan met hen praten om de scheiding solidair te laten verlopen, maar we hebben hun  goedkeuring niet nodig.'

'Bart De Wever heeft zich stevig mispakt door het Vlaams Belang te beledigen. Ik ben dat gewend van links, maar van een rechtse bondgenoot verwacht ik niet dat hij ons uitscheldt tot rechtse paljas of melanoom (een kankergezwel, red.).'

Is het geen logische evolutie dat een partij minder harde standpunten inneemt naarmate ze deelnemen aan de macht? Zal dat bij het Vlaams Belang ook niet gebeuren?
'Als je deelneemt aan de macht, moet je sowieso water bij de wijn doen. Natuurlijk. Maar je moet niet zoveel water bij de wijn doen, dat het geen wijn meer is. De N-VA heeft alle communautaire principes waar ze jaren voor heeft gestreden, in de diepvriezer gestoken. Als N-VA de Vlaamse autonomie serieus neemt, moet ze het cordon (cordon sanitaire, red.) doorbreken.'

Controversiële uitspraken

De reden dat Bart De Wever niet met jullie wil samenwerken is vanwege bepaalde standpunten of uitspraken. Kamerlid Dominiek Sneppe pleitte er bijvoorbeeld voor dat homo's niet zouden mogen trouwen of kinderen krijgen. Sluit je je daar bij aan?
'Nee, absoluut niet. Ik ben voor een traditioneel en sterk gezin, waarin een kind goed moet kunnen opgroeien. Of dat nu door een heterokoppel of homokoppel gebeurt, maakt mij niet uit. Zolang het kind maar in een gezonde situatie opgroeit.'

Voelt het dan niet vreemd om met haar in dezelfde partij te zitten?
'Dat is haar mening. Ik denk dat het duidelijk gecommuniceerd is dat zij niet het partijstandpunt vertolkte. Het is de mening van Dominiek Sneppe zelf. Zolang dat niet de mening is van het Vlaams Belang, zal ik mij daar altijd bij kunnen aansluiten.'

'Het was geen bewuste strategie om Dries Van Langenhove buiten te jagen'

Dries Van Langenhove heeft een heel ander profiel dan jou. Hij pleitte vorig jaar op Twitter nog voor een 'wetenschappelijk experiment met etnische Vlamingen', en raadde mensen van kleur af naar het uiteindelijk afgeschafte Frontnacht te gaan. Schaar je je daar achter?
'Ik heb de bewuste tweet zelf niet gelezen. Maar ik ben het er absoluut niet mee eens: wij willen een sterk Vlaanderen en iedereen die daaraan wilt bijdragen, is welkom. Dries is Dries, en ik ben ik. Ik ben dan ook lid van Vlaams Belang, hij was onafhankelijk. Hij heeft heel hard zijn eigen mening doorgedreven en minder de partijstandpunten, wat jammer is. Hij was echter onafhankelijk, en kon zich dat permitteren.'

Is het daarom dat hij nu niet meer op de lijst staat?
'Dries is zelf uit de kamer gestapt, omdat hij zich meer op het activisme wilde focussen. Het was geen bewuste strategie om hem buiten te jagen.'

Ga je geschiedenisleerkracht blijven? Mark Rutte bleef ook lesgeven tijdens zijn premierschap.
'Nee, wel maak ik dit semester nog af. Het is te veel om het te blijven combineren.'

Tot slot. De partij waar je je nu achter schaart, wordt beschouwd als extreemrechts. Zie jij jezelf ook zo?
'Als mensen vinden dat voor Vlaamse onafhankelijkheid zijn of jezelf conservatief of katholiek voelen extreem is, dan ben ik maar extreem. Ik zie mezelf gewoon als een brave, Vlaamsgezinde katholiek die voor een zo goed mogelijk Vlaanderen wil strijden. Hoe andere mensen mij zien, maakt me niet zoveel uit.'

Powered by Labrador CMS