NIEUWS CODEX

Nieuwe Leuvense studentencodex krijgt vorm, maar niet zonder kritiek

In Leuven wordt al jaren de groene codex van het KVHV gebruikt.

Leuvens Liedboek, een nieuwe studentencodex op initiatief van Leuvense studentenkoepel LOKO, maakte onlangs haar liedjeslijst bekend. De mate van inspraak die studenten en studentenkringen daarin hadden, is het onderwerp van kritiek.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Wat staat er in het Leuvens Liedboek?

Geen 'Erika' en gevoelige woorden geschrapt: lees hier wat er in Leuvens Liedboek staat.

De ontwikkeling van een nieuwe studentencodex door LOKO hing al een paar jaar in de lucht. Dit academiejaar werd het definitief: de ontwikkeling en uitgave zou de studentenkoepel overlaten aan een aparte vzw, genaamd Leuvens Liedboek (LeLie).

LeLie stelde onafhankelijk het liedboek samen, maar staat wel onder toezicht van LOKO en ontvangt ook leningen van de studentenkoepel. Na een jaar heeft ze een eerste editie klaar. De publicatie staat gepland voor begin september.

KVHV vs. LOKO

In november liet Veto beide (toekomstige) uitgevers van een studentencodex aan het woord.

Lees hier de opinies:

De exemplaren zullen worden aangeboden op de cursusdiensten van studentenkringen, en hebben een prijskaartje van 6 euro. Dat is een euro goedkoper dan de bekende – en momenteel nog de meest courante in Leuven – groene codex van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV Leuven).

Democratisch, pluralistisch en Leuvens

Op Leuvense cantussen wordt al tientallen jaren gebruikgemaakt van de groene codex die het KVHV Leuven verdeelt. Het ontbreekt KVHV echter aan inhoudelijke regie over wat er in haar boekje staat. Dat komt omdat het bestuursorgaan van haar codex in handen is van een conservatieve groep oud-studenten. Die voert zelden aanpassingen door.

'In de kern van LeLie zit een groep oud-studenten die veel macht heeft, maar zonder veel moeite in het bestuur is geraakt'

Britt Huybrechts, praeses KVHV

De voorbije jaren kon de KVHV-codex daarom op veel kritiek rekenen van studentenkringen. Zo zijn sommige van de liedjes al enige tijd controversieel, bijvoorbeeld het nazistisch-geïnspireerde Erika. Ook het n-woord is in de KVHV-codex nog aanwezig. Andere frustraties van kringen zijn het ontbreken van bepaalde liedjes, gedateerde verenigingspagina's of het conservatieve imago van de codex.

De makers van het Leuvens Liedboek willen het anders aanpakken. Zij leggen de regie van de codex resoluut bij de student. 'We hanteerden drie pijlers bij de ontwikkeling: democratisch, pluralistisch en Leuvens', licht Simme Verschoren, voorzitter van de vzw, toe.

'Dit is een goed startpunt, maar we mogen de stem van de gewone student niet vergeten'

Lars Wouters, praeses VTK

Zo nam LeLie niet alleen de input van studentenkringen mee met behulp van een adviesraad, maar verzamelde ze ook ideeën van individuele studenten. Die laatsten kunnen nog steeds mails sturen naar de vzw. Er werd ook een speciale openboekdag georganiseerd, waar studenten hun mening konden geven over een eerste liederenlijst.

Kritiek op samenstelling

De samenstelling van de vzw kon echter al op best wat kritiek rekenen. Die kwam vooral vanuit de meer traditionele studentenverenigingen en clubs. Volgens KVHV-praeses Britt Huybrechts is de samenstelling van de vzw niet zo democratisch als beloofd: 'Als het erop aankomt heeft een kleine groep studenten nog steeds het ultieme zeggenschap over wat er in die codex verschijnt.'

'We merken een groot ressentiment naar het KVHV en de clubwereld toe'

Britt Huybrechts, praeses KVHV

De samenstelling ziet er als volgt uit. In de kern van de vzw zit een bestuursorgaan, dat zowel uit actuele als oud-studenten bestaat. Die oud-studenten zijn aangebracht vanwege hun kennis en expertise binnen het cantussen. Zij werden niet verkozen, maar louter bekrachtigd door de Algemene Vergadering van LOKO. Die bestaat uit vertegenwoordigers van de studentenkringen.

Het merendeel van het bestuursorgaan bestaat echter nog steeds uit vertegenwoordigers van LOKO, en handelt dus in het belang van de studentenkringen. Daarnaast is er ook een adviesraad die bestaat uit vertegenwoordigers van die studentenkringen. Het is de adviesraad die, in samenwerking met het bestuursorgaan, de inhoudelijke lijn van het Liedboek uittekent.

'De integratie in het Leuvense cantusleven moet echt goed zitten'

Lars Wouters, praeses VTK

Verschoren licht toe: 'We zijn voor die mix van oud-studenten en huidige studenten gegaan om zowel expertise en continuïteit te verzekeren, als actuele inspraak van studenten.' Volgens hem is het dus niet de bedoeling dat de stem van de oud-studenten te zwaar doorweegt.

Voldoende inspraak?

De meeste studentenkringen onder LOKO zijn tevreden over het Liedboek. Lars Wouters, praeses van ingenieurskring VTK, is ook positief over het resultaat, maar wel nog kritisch over de werkwijze: 'Leuvens Liedboek wordt nu getrokken door een kleine groep studenten, waaronder ook veel oud-studenten. Dat is een goed startpunt, maar we mogen de stem van de gewone student niet vergeten.'

'De liedjes zijn alfabetisch geordend, dus je kan er gemakkelijk mee aan de slag op eender welke cantus'

Simme Verschoren, voorzitter Leuvens Liedboek vzw

VTK drong aan bij LeLie om de inhoud en voortgang van het Liedboek vaker terug te koppelen naar de studentenkringen. Om dat standpunt duidelijk te maken, wilde ze de lening die LOKO aan het Liedboek geeft daarom aanvankelijk nog niet goedkeuren. Ze zou dat pas doen wanneer ze de zekerheid kreeg dat de aandachtspunten zouden worden meegenomen.

De gesprekken met LeLie verlopen in elk geval positief. 'We hebben met VTK gepraat en besloten om meer terugkoppeling te zullen voorzien, alleen zal de concrete uitwerking daarvan voor later zijn', deelt Verschoren mee. Toch blijft VTK kritisch: 'De integratie in het Leuvense cantusleven moet echt goed zitten', vertelt Wouters.

Ook de inspraak van de meer traditionele studentenclubs mist hij nog een beetje. Als haar bezorgdheden bij uitgave uitgeklaard zijn, wil zijn kring de codex zelf ook aanbieden.

KVHV vs. LeLie?

KVHV-praeses Huybrechts vindt het Liedboek uiteindelijk toch vooral een verhaal van studentenkringen, de studentenclubs worden volgens haar uitgesloten: 'In het verleden hebben we ons nochtans opengesteld voor samenwerking, maar we merken een groot ressentiment naar het KVHV en de clubwereld toe', vertelt ze. Dat het Liedboek goedkoper zal zijn dan de KVHV-codex, ziet ze als een bewuste zet om te kunnen concurreren.

KVHV voorspelt chaos op Leuvense cantussen

Huybrechts maakt zich daarnaast blijvend zorgen wat de inspraak van studentenverenigingen en gewone studenten betreft: 'In de kern zit een groep oud-studenten die veel macht heeft, maar zonder veel moeite in dat bestuur is geraakt.' Door het feit dat er volgend jaar twee verschillende codices in omloop zullen zijn, voorspelt ze ook grote chaos op Leuvense cantussen.

Verschoren maakt zich sterk dat dat niet het geval zal zijn: 'We hebben de liedjes alfabetisch geordend, dus ook wanneer de paginanummers verschillen kan je er gemakkelijk mee aan de slag op eender welke cantus.' Op de sociale media van Leuvens Liedboek kunnen studenten alvast de volledige liedjeslijst beluisteren.

Wie graag input levert bij de inhoud van het Leuvens Liedboek, kan contact opnemen met LeLie via contact@leuvensliedboek.be.

Powered by Labrador CMS