nieuws> Arenbergsymposium wekt controverse op

Onderzoekers en studenten boos over klimaatavond

115 academici en studenten verzetten zich tegen de aanwezigheid van vervuilende bedrijven op een gespreksavond over klimaat. De faculteit Ingenieurswetenschappen wenst niet te reageren.

Gepubliceerd

Over het Arenbergsymposium

Het Arenbergsymposium gaat al een eind mee. Het evenement vond voor het eerst plaats in 1968 en gaat telkens om een reeks van gastcolleges of lezingen. Het is vernoemd naar de professoren Van Cauteren en Dutré. Beide professoren waren vertegenwoordigers van het studentgericht denken dat aan de basis van het symposium lag. Het doel was om gastcolleges en conferenties mogelijk te maken voor studenten van de faculteit Ingenieurswetenschappen. De laatste jaren probeert de faculteit het symposium te verbreden. De samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen kadert hierin.

Op woensdag 24 november vindt het Van Cauteren-Dutré Arenbergsymposium plaats met als thema 'CO2 is in the Air'. Het symposium gaat over de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatverandering die daarmee gepaard gaat. De faculteit Ingenieurswetenschappen, haar alumnivereniging en de faculteit Sociale Wetenschappen organiseren samen het symposium.

De organisatoren hebben ervoor gekozen om twee bedrijven – ExxonMobil en ArcelorMittal – en een wetenschapper uit te nodigen om dat onderwerp aan te snijden. Het zijn net die twee bedrijven die voor heel wat commotie zorgen. Een open brief die verzet aantekent omwille van de historische uitstoot en de geschiedenis van klimaatontkenning van die bedrijven kreeg al 115 namen achter zich.

CO2 is in the air

Het symposium bestaat uit een reeks van drie lezingen die telkens gevolgd worden door een vraag-en-antwoordsessie. Manfred Van Vlierberghe, de CEO van staalproducent ArcelorMittal geeft de eerste lezing van het symposium. Michiel van Dessel, die instaat voor policy planning bij olie- en gasproducent ExxonMobil volgt hem op. Ten slotte komt experte duurzaamheidspolitiek Katja Biedenkopf, verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen, aan bod.

'Ik was woedend toen ik de mail zag passeren'

Jan Tobias Mühlberg, initiatiefnemer open brief

ExxonMobil en ArcelorMittal zijn op vlak van klimaatimpact allesbehalve onbesproken. Ze hebben in het verleden gigantische hoeveelheden CO2 uitgestoten en hebben geen grote stappen gezet om hun uitstoot te doen afnemen. In het geval van ExxonMobil komt daar nog een verleden van mensenrechtenschendingen en van actief lobbyen voor klimaatontkenning bij.

Zo heeft ExxonMobil tussen 1965 en 2017 op drie bedrijven na het meeste CO2 uitgestoten ter wereld. ArcelorMittal Gent is dan weer veruit de grootste uitstoter van CO2 in België omdat het nog steenkool gebruikt voor zijn hoogovens.

Volgens Peter Van Puyvelde, decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen, werd de keuze voor die twee bedrijven gemaakt doordat ze beiden de switch willen maken naar niet-fossiele brandstoffen. Over de historische uitstoot van het Belgische bedrijf ArcelorMittal, vertelt hij: 'Bij het maken van staal komt nu eenmaal CO2 vrij.'

Open brief

Toen het programma van het symposium bekend werd, gingen bij enkele onderzoekers van de KU Leuven alarmbellen af. 'Ik was woedend toen ik de mail zag passeren', zegt Jan Tobias Mühlberg, een van de initiatiefnemers van de brief en onderzoeker aan de KU Leuven.

'Ik vind het niet kunnen dat die bedrijven een ongemodereerd platform krijgen'

Jan Tobias Mühlberg, initiatiefnemer open brief

Mühlberg vindt het niet kunnen dat de twee bedrijven een ongemodereerd platform kregen. Hij besloot om samen met andere onderzoekers en organisaties zoals Extinction Rebellion een open brief te schrijven om handtekeningen van gelijkgestemden te verzamelen.

De schrijvers en ondertekenaars beschuldigen de organisatoren ervan dat ze greenwashing faciliteren door de bedrijven een platform te geven. Ze menen dat ArcelorMittal de lange geschiedenis van klimaatontkenning en mensenrechtenschendingen deelt met ExxonMobil. Om de beschuldigingen te staven verwijst de open brief naar artikels van kwaliteitskranten en protesten van milieuorganisaties zoals Greenpeace.

In de open brief roepen de initiatiefnemers op om het format van het event te wijzigen zodat het de staat van de klimaatwetenschap beter vertegenwoordigt en de rol van de twee uitgenodigde bedrijven in het juiste daglicht plaatst.

'Debatcultuur is belangrijk'

Peter Van Puyvelde, decaan faculteit Ingenieurswetenschappen

'We willen het debat verder brengen', stelt Mühlberg. De open brief beweert dat een open panel met duurzaamheidsexperts, auteurs van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, red.) en vertegenwoordigers uit het middenveld een alternatief kan zijn.

Reacties

Volgens Van Puyvelde mag je niet stoppen met mensen uit te nodigen omdat ze misschien voor sommigen omstreden zijn. 'Debatcultuur is belangrijk', zegt de decaan.

Mühlberg reageert verbaasd: 'Het is niet gepast voor een universiteit om bedrijven die het volk misleid hebben een platform te geven.' Het is zijn persoonlijke mening dat het beter zou zijn om die bedrijven niet uit te nodigen. 'Als dat echt nodig geacht wordt, moeten ze tenminste gecounterd worden met mensen met de nodige kennis', vult hij aan.

'Ik wens niet op de open brief te reageren'

Peter Van Puyvelde, decaan faculteit Ingenieurswetenschappen

Van Puyvelde wijst op het feit dat de Leuvense professor Katja Biedenkompf uitgenodigd werd om de expertise van de faculteit Sociale Wetenschappen over milieubeleid te vertegenwoordigen. Volgens hem heeft zij genoeg expertise in huis om de rol van kritische buitenstaander en beleidsexpert op zich te nemen. Mühlberg beklemtoont dan weer dat het noodzakelijk is dat duurzaamheidsexperten en klimaatwetenschappers uitgenodigd worden die weten hoe de lobby van die bedrijven het klimaatbeleid tijdens de vorige decennia heeft beïnvloed.

Organisatie zoekt geen toenadering

De decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen had tot op het interview met Veto geen weet van de open brief. Na het lezen van de open brief zei hij stellig dat hij niet wenst te reageren op de open brief.

De initiatiefnemers staan nochtans open voor een gesprek met de organisatoren van het symposium. Ze menen dat er nog genoeg tijd is om het programma aan te passen. Hun oproep lijkt vooralsnog onbeantwoord.

Powered by Labrador CMS