artikel> Onderzoeken korter, maar wel meer aanvragen

Ruim 12.000 beursstudenten kregen studietoelage nog niet uitbetaald

De Vlaamse overheid heeft de studietoelage van 12.729 studenten nog steeds niet betaald. 'Studenten en ouders hebben dat geld nu nodig, niet als het academiejaar is afgelopen.'

Gepubliceerd

Aan het einde van het academiejaar wachten nog zo'n 12.000 studenten op de uitbetaling van hun studietoelage, zo blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnez opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Voor 5.932 studenten werd nog geen onderzoek tot toekenning gestart omdat de student nog essentiële informatie moest aanleveren. Bij 6.797 studenten is dat onderzoek inmiddels wel lopende, maar nog steeds niet afgerond. 'Studenten en ouders die moeilijkheden hebben met het betalen van de studiekosten in het hoger onderwijs hebben dat geld nu nodig, niet als het academiejaar is afgelopen', stelt Warnez. 'De uitbetaling moet sneller.'

Meer aanvragen

Uit de cijfers blijkt nochtans dat de doorlooptijd van voor die onderzoeken de laatste jaren sterk is afgenomen. In het academiejaar 2015-2016 had de administratie gemiddeld 114 dagen nodig voor een onderzoek. In het huidige academiejaar zijn dat er maar 47, hoewel het aantal aanvragen met 40% steeg.

De administratie kan evenwel pas aan de slag als een student alle stukken aanlevert. De onvolledigheid van de dossiers, naast de forse toename van het aantal aanvragen, kan volgens Weyts de vertraging kaderen.

Eerder deze week berichtte Veto al dat beursstudenten steeds vaker vroegtijdig hun studies staken. Warnez ziet een verband: 'Studenten met een studietoelage moeten vaak bijklussen om hun studies te betalen. Als we als Vlaamse overheid daarnaast nog eens in gebreke blijven en wachten met de uitbetaling, kan dit voor studenten een druppel teveel zijn.'

Powered by Labrador CMS