nieuws> Gemeenteraad vraagt speciale aandacht voor studenten

Stad Leuven gaat samenwerking aan met zorgcentrum seksueel geweld

Uit een evaluatie blijkt dat veel slachtoffers hun weg naar dergelijke centra vinden. De stad gaat nu een inhoudelijke samenwerking van tien jaar aan.

Gepubliceerd

De zorgcentra proberen met een slachtoffergerichte aanpak drempelverlagend te werken. Daar slagen de centra in, zo bleek uit een evaluatie van eerdere projecten door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).

Het aantal slachtoffers dat zich er aanmeldde lag hoger dan verwacht. Bovendien lag ook het percentage slachtoffers dat klacht neerlegde beduidend hoger: van slechts één op tien buiten de centra naar zeven op tien binnen de centra.

Het zorgcentrum is dag en nacht geopend, elke dag van de week. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen er gratis terecht. In het centrum krijgen ze de eerste zorgen toegediend, kunnen ze terecht bij een psycholoog en kan er aangifte gedaan worden bij een zedeninspecteur.

Studenten onder de slachtoffers

'Slachtoffers moeten op deze manier maar één keer hun verhaal doen', aldus bevoegd schepen Lies Corneillie (Groen) op de gemeenteraad. Daar werd maandagavond de samenwerking unaniem goedgekeurd. De stad geeft een eenmalige toelage van 240.000 euro, maar gaat een inhoudelijke samenwerking aan van 10 jaar.

'Het zorgcentrum moet speciale aandacht besteden aan het bereiken van de studenten in de stad'

Eva Platteau, Gemeenteraadslid (Groen)

Gemeenteraadslid Eva Platteau (Groen) vraagt binnen die samenwerking bijzondere aandacht voor de studenten van de stad. Het centrum moet van haar extra moeite doen om die te bereiken. Uit de evaluatie van IGVM blijkt immers dat de gemiddelde leeftijd van slachtoffers slechts 25 jaar is. Een derde is bovendien minderjarig.

Schepen Corneillie is het daarmee eens: 'Het zorgcentrum moet sensibiliseren bij alle actoren, dus ook bij studenten. We hebben al de bestaande samenwerking met LOKO en de studenteninspecteur en willen die verder versterken.'

Raadslid Els Van Hoof (CD&V) wil daarnaast speciale aandacht voor andere kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen en vrouwen met een beperking. Van Hoof ziet voorts een opportuniteit om via het centrum ook hulp te verlenen aan slachtoffers van genitale verminking, waarvan het aantal in België jaar na jaar toeneemt.

Seksueel geweld de wereld uithelpen

Corneillie rekent erop dat het zorgcentrum de belangrijkste bron van informatie over seksueel geweld kan worden voor de stad. Zo moet het een steunpunt zijn voor nieuwe campagnes en acties die in de toekomst op poten zullen worden gezet. Ze vraagt dan ook zo veel mogelijk transparantie.

'Zo kunnen we hopelijk een nieuwe stap zetten om alles wat met seksueel geweld te maken heeft de wereld uit te helpen'

Lies Corneillie, Schepen van Gelijke Kansen (Groen)

Bovendien hoopt ze dat een stijgende meldingsbereidheid dankzij de zedeninspecteurs zal leiden tot een betere aanpak van daders. 'Zo kunnen we hopelijk een nieuwe stap zetten om alles wat met seksueel geweld te maken heeft zo veel mogelijk de wereld uit te helpen.'

Naast Leuven hebben ook Brussel, Gent, Luik, Antwerpen, Roeselare en Charleroi een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG).

Het centrum is te vinden op Campus Gasthuisberg van het UZ Leuven in de Herestraat 49. Wie daar nood aan heeft kan het elke dag ook telefonisch bereiken op 016 34 11 11.

Powered by Labrador CMS