artikel> Regel gaat in bij nationale lockdown

Vaste kosten kothuur kunnen ook bij tweede lockdown teruggevorderd worden

Bij een volgende lockdown zullen kotstudenten vaste kosten voor water en energie kunnen terugvorderen. De student moet dan wel bewijzen dat hij die lockdownperiode thuis doorbracht.

Gepubliceerd

De Vlaamse Regering kwam begin juni al met een mogelijkheid om bij afwezigheid niet-gemaakte vaste kosten terug te vorderen voor de huurmaanden april en mei. De coronamaatregelen destijds verplichtten studenten ofwel thuis, ofwel op kot in lockdown te gaan. Wie naar huis keerde bleef evenwel betalen voor een leeg kot.

Gekneld tussen kritiek van studenten en de nood aan rechtszekerheid voor verhuurders koos Vlaams minister van Wonen Mathias Diependaele voor een middenweg: enkel niet-gemaakte vaste kosten voor energie en water konden worden teruggevorderd, tenminste als de student kon bewijzen niet naar zijn kot te zijn teruggekeerd.

Een regeling die bleek te werken, beweert minister Diependaele. Op vraag van CD&V-parlementslid Vera Jans beloofde de minister donderdag dan ook een verderzetting van het systeem bij een tweede lockdown. 'Dat treedt in werking als er op nationaal niveau wordt besloten dat studenten een verblijfplaats moeten kiezen', aldus Diependaele.

Dat betekent wel dat een situatie zoals aan de UGent, waar lessen momenteel digitaal plaatsvinden, niet voldoende zijn om een terugvordering te verantwoorden. 'Want ook in code rood heb je nog steeds het recht om tussen verblijfplaatsen te pendelen', verdedigt parlementslid Brecht Warnez, die het dossier namens CD&V mee opvolgt.

Het voorstel heeft in dat opzicht wel een voordeel ten opzicht van de voorgaande regeling. Toen moesten studenten achteraf bewijzen niet naar hun kot te zijn teruggekeerd, iets wat in praktijk geen evidentie bleek. 'Nu kom je in een situatie terecht waar je je kotbaas al op voorhand kan signaleren niet terug te keren. De bewijslast valt dan bij de verhuurder om aan te tonen dat je toch bent teruggekeerd.'

Het voorstel van minister Diependaele ligt momenteel voor op de Ministerraad. Vanaf maandag zou een definitieve tekst klaar liggen.

Powered by Labrador CMS