lezersbrief> Open brief: verzoek om programmawijziging Arenbergsymposium

Voorzie geen platform voor klimaatontkenners

Op 24 november vindt het Van Cauteren-Dutré Arenbergsymposium plaats. De schrijvers en ondertekenaars van deze open brief zijn het niet eens met het opzet van deze editie van dat symposium.

Aan de KU Leuven Faculteit Ingenieurswetenschappen, aan de Alumni Ingenieurswetenschappen KU Leuven,

Onder de titel 'CO2 is in the air' [1], organiseert de Leuvense Faculteit Ingenieurswetenschappen, samen met de Alumni Ingenieurs KU Leuven het 'Van Cauteren – Dutré Arenbergsumposium 2021'. Naast een foto van een aantal jonge klimaatbetogers die een stuk karton vasthouden met daarop de boodschap 'safe our future', kunnen we op de website van het evenement het volgende lezen: 'Zowel nationaal als internationaal groeide hier een vorm van bewustzijn over en ontstond de overtuiging dat universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven binnen een realistische termijn moeten streven naar een CO2-neutrale samenleving.' Ironisch genoeg volgt na deze verwijzing naar de klimaatbeweging, het programma van een symposium dat opgezet is om een platform te geven aan twee van werelds meest vervuilende bedrijven, beiden met een lange geschiedenis van mensenrechtenschending een klimaatontkenning. Namelijk ArcelorMittal, vertegenwoordigd door CEO Manfred Van Vlierberghe, en ExxonMobil, vertegenwoordigd door Michiel Van Dessel. Wat verder in deze brief vindt u enkele voorbeelden van dat soort feiten uit het verleden van elk van beide bedrijven.

Met deze brief uiten we ons ongenoegen over het opzet van het Arenbergsymposium. We vragen de Faculteit Ingenieurswetenschappen en de Alumni Ingenieurs KU Leuven om uit te leggen waarom ze dat specifieke opzet kozen en waarom ze bijvoorbeeld niet kozen voor een debatvorm met ook de aanwezigheid van duurzaamheidsexperten, klimaatexperten, auteurs van het IPCC (er zijn verschillende hoofdauteurs van het IPCC en verslaggevers gespecialiseerd in het IPCC te vinden in België) en burgerbewegingen, die de stem van de wetenschap en de stem van de bezorgde burger kunnen vertegenwoordigen, naast de stem van bedrijven die reeds decennia het publiek bedrogen hebben i.v.m. de impact van hun destructieve praktijken. Verder vragen we de Faculteit Ingenieurswetenschappen en de Alumni Ingenieurs KU Leuven om transparantie i.v.m. hun financiële en zakelijke banden met ArcelorMittal en ExxonMobil. Aangezien het Arenbergsymposium pas over enkele weken geprogrammeerd staat, geloven we dat de opzet van het evenement nog aangepast kan worden zodat verspreiding van foute of misleidende informatie onder studenten en andere toeschouwers vermeden wordt en de wetenschappelijke waarden en de onafhankelijkheid van de KU Leuven gewaarborgd blijven.

'De industriële praktijken van ArcelorMittal zijn één van de meest vervuilende binnen Europa'

ArcelorMittal is de grootste staalproducent van Europa en hun werkzaamheden te Gent werden reeds herhaaldelijk geregistreerd als één van de meest vervuilende industriële praktijken binnen Europa [2]. Met als gevolgen: een enorme gezondheidsschade voor de mens en een exorbitante kostprijs voor de maatschappij met prijzen van honderden miljarden euro [3]. Internationaal werd het bedrijf bekritiseerd voor het veroorzaken van milieuvervuiling op de productielocaties en dat in een mate die de gehele bevolking wonende in die regio in gevaar bracht (Taranto, Italy [4]; Zenica, Bosnia [8]; Johannesburg, South Africa [9]), voor vervuiling en mensenrechtenschending in de mijnen [5], en voor het in gebreke blijven bij concessieovereenkomsten en het niet respecteren van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in een crisissituatie in Liberia [10]. Ondanks dat alles is ArcelorMittal een zeer winstgevend Fortune-500 bedrijf met een winst van 53 miljard USD (2020, [6]), en behoren hun topmannen tot de meest rijke mensen ter wereld. Ondanks die bedrijfsgeschiedenis, staat ArcelorMittal op het punt om 1.1 miljard euro subsidies te ontvangen om de uitstoot van de Gentse staalindustrie te verlagen, en dit door nieuwe ovens te bouwen die zullen werken op geïmporteerd aardgas en waterstof [7], waarvoor de transportinfrastructuur op dit moment nog ontwikkeld en gebouwd moet worden.

'ExxonMobil is verantwoordelijk voor onnoemelijk veel milieuschade en voor het gebruik van militaire eenheden tegen burgers'

ExxonMobil - we kunnen dit kort houden omdat deze zaak reeds goed gedocumenteerd is – werd leider in klimaatontkenning in de jaren 80 en heeft zich sindsdien beziggehouden met verzet tegen de gevestigde wetenschappelijke inzichten i.v.m. klimaat [11]. Het bedrijf is verantwoordelijk voor onnoemelijk veel milieuschade, zoals de duizelingwekkende hoeveelheid van 300 geconstateerde lekken van olie, chemicaliën en boorvloeistof per jaar [12], en gekend voor het gebruik van militaire eenheden tegen burgers [13]. Het bedrijf investeert nog steeds substantieel meer (zo’n 30 keer meer) in fossiele brandstof projecten dan in projecten met hernieuwbare energie [14].

Wij geloven dat we uitgebreid bewijs aandroegen voor de dodelijke praktijken van de twee bedrijven die uitgenodigd zijn op het Arenbergsymposium, en zeker voldoende bewijs om te verklaren dat het geven van een niet-gemodereerd platform aan deze bedrijven, waar ze hun ontoereikende klimaatplannen kunnen promoten, en dit zonder uitgedaagd te worden door de enige vorm van oppositie, niets is dat een prestigieuze universiteit haar studenten en het grotere publiek zou mogen aanbieden. Verder geloven we dat de Faculteit Ingenieurswetenschappen en de Alumni Ingenieurs KU Leuven net zouden moeten proberen bevorderen dat bovenstaande thema’s aangekaart worden, waarvoor een aanpassingen van de programmatie van het symposium nodig is, naar een programmatie die wetenschap en doeltreffende klimaatactie – in plaats van destructie- promoot.

We kijken uit naar uw reactie!

letter-kul-arenberg2021@protonmail.com

Handtekeningen in alfabetische volgorde (Voorlopig totaal: 115)

Je kan de open brief zelf ondertekenen via deze link:

1. Fritz Alder, imec-DistriNet, KU Leuven

2. Ms. Daniela Arturo, KU Leuven

3. Jasmien Beullens

4. Raf Blomme

5. M. Dominique A. Bovey, HES-SO

6. Mevrouw Laura Brunetto

7. Miep Buggenhout

8. Mark Carlier

9. Dr. Lucille Marie-Christine Chevalier

10. Anna Claes, KU Leuven student

11. Sander Claessens, Comac Leuven

12. Célestin Claeys

13. Jakob Cleymans, FFF Antwerpen

14. Lisa Cochez

15. Luna Cochez

16. Dr. Jesper Cockx, TU Delft, KU Leuven alumnus

17. Simon Cockx

18. Nele Coen

19. Kristof Coenen

20. Jonathan Corvers, Student KU Leuven

21. Nikki Corvers

22. Jan Cumps

23. Dr. Lesly-Ann Daniel, KU Leuven

24. Filip De Bodt, vzw Climaxi

25. Ir. Jasmine De Bruycker, Alumnus KUL Bio-Ir

26. Sir Leo De Keyser

27. Julia De Kinder

28. Drs. Niels De Ridder, KU Leuven/Universität zu Köln

29. Sien De Ridder

30. Mevr. Nele De Saegher

31. Ilse Degroote

32. Frank Delmelle

33. Trees Depoorter, Alumni KU Leuven

34. Anton Dermine

35. Katja Diehl

36. Anne Doye

37. Charlotte Ducuing , KU Leuven CiTiP

38. Dr. Veerle Duflou, UGent

39. Dr Franziska Elmer, School for Field studies

40. Liesbeth Geussens

41. Alexia Grauls, Alumni KU Leuven

42. Lou Grimal, University of Technology of Troyes

43. Ruth-Marie Henckes

44. Mr. Emad Heydari Beni , imec-DistriNet, KU Leuven

45. Jan Hoornaert

46. Kim Isecke, Alumni KU Leuven

47. Ms Shradha Jain

48. Sharifa Jamaldin, Greyish Green

49. Laure Konings

50. Elias Kruithof

51. Felix Kumps

52. David Leben

53. Klaartje Leemans

54. Joey Lim

55. Prof. Dr. Maarten Loopmans, KU Leuven

56. Nick Meynen, European Environmental Bureau

57. Claude Missiaen

58. Hannah Morrison, Student

59. Dr. Jan Tobias Muehlberg, KU Leuven

60. Mr. Morgan Müller , Student

61. Kranti Navare, PhD researcher, KU Leuven

62. Mr Frithjof Noë, Student odisee

63. Dr. Job Noorman, KU Leuven

64. Dr. Andreas Nuyts, KU Leuven

65. Dr. ir. Pieter Nuyts, KU Leuven alumnus

66. Lennart Oldenburg, KU Leuven

67. Tobias Pans, Greenpeace Belgium

68. Paloma Petit

69. PhD student Thibault Pirson, UCLouvain

70. Raf Ponnette

71. Valentijn Prové, KU Leuven

72. Jan Provoost, KU Leuven alumnus, science writer

73. Allyson Robert

74. Heidi Rohaert, Alumna KU Leuven

75. Sandra Roobaert

76. Ali Saleh, KU Leuven student, MSc Chemistry

77. Caroline Sanders

78. ir. Ruben Savels, Ghent University

79. Ms Leen Schelfhout

80. Tom Seerden

81. Sonja Skiba, RWTH Aachen

82. Katina Spanier, KU Leuven

83. Mr. Pros Staelens

84. Prof. em. Jan Stel, Maastricht University, the Nethrelands

85. Coördinator Sarah Tak, Klimaatzaak vzw

86. Bart Thevelein, KU Leuven

87. Astrid Tijskens, KU Leuven, Department Civil engineering, section building physics

88. Stef Van Aken

89. Dr. Jo Van Bulck, KU Leuven

90. Nathalie Van De Velde

91. Antoon Van den Brempt, Grootouders voor het Klimaar

92. Cato Van Den Kerchove

93. Loes Van Den Kerchove

94. Pieter Van Dorsselaer , Climate activist

95. Lies Van Gompel, teacher and mother of some students at KU Leuven

96. Lisa Van Gorp, Alumna

97. Arthur Van Gorp

98. Nora Van hummelen

99. Lieve Margarete Van Rossum

100. Dr. Gert-Jan Vanaken, KU Leuven, PhD candidate, Faculty of Educational Sciences

101. Gil Vanbergen, Comac Leuven

102. Koen Vandenberghe, University of Cambridge Alumnus

103. Liesbeth Vander Elstraeten

104. Patrick Vanderhulst

105. Jana Vanderkelen, Student

106. Elisabeth Vereecken

107. B. Verhoeve

108. Mr. Simon Verreckt, Consultant

109. Dr. Kristof Verslype, KU Leuven alumnus

110. Miriam von Holst

111. Ellen Saskia Voorrips, KU Leuven

112. Ing Patrick Weckhuyzen

113. Nele Weckhuyzen

114. Marieke Weckhuyzen , KU Leuven alumnus

115. Charlotte Wouters

Referenties

[1] KU Leuven: "Richard Van Cauteren -- Willy Dutré Arenbergsymposium: CO2 is in the air": https://eng.kuleuven.be/nieuws-en-agenda/evenementen/arenbergsymposium https://eng.kuleuven.be/en/news-calendar/events-projects/arenbergsymposium/programma-arenbergsymposium

[2] European Environment Agency, "ETC/ATNI Report 04/2020: Costs of air pollution from European industrial facilities 2008–2017": https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports/etc-atni-report-04-2020-costs-of-air-pollution-from-european-industrial-facilities-200820132017; "Costs of air pollution from European industrial facilities 2008–2012": https://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012

[3] European Environment Agency, "Industrial air pollution in Europe costs society €277 - €433 billion": https://www.eea.europa.eu/highlights/industrial-air-pollution-in-europe

4] Reuters, "European Court condemns Italy for pollution at Ilva steel plant": https://www.reuters.com/article/us-italy-pollution-court/european-court-condemns-italy-for-pollution-at-ilva-steel-plant-idUSKCN1PI2PM; "Explainer: ArcelorMittal's Italian venture runs into legal and financial woes": https://www.reuters.com/article/us-arcelormittal-ilva-italy-explainer-idUSKBN1XG29N

[5] E.g., most recently there were Greenpeace protests at the ArcelorMittal headquarters in Luxembourg City over the rights of indigineous peoples in Canada: https://www.greenpeace.org/luxembourg/fr/en-press-release/11677/greenpeace-protest-at-arcelormittal-against-controversial-canadian-iron-mine/

[6] Wikipedia, ArcelorMittal: https://en.wikipedia.org/wiki/ArcelorMittal

[7] De Standaard: "Mega-investering in Gentse ArcelorMittal-fabriek doet Vlaamse CO2-uitstoot met bijna 5 procent dalen": https://www.standaard.be/cnt/dmf20210928_94155390

[8] The Guardian, "Zenica, Bosnia: the steel town where even taking a breath can be a struggle": https://www.theguardian.com/cities/2017/feb/14/arcelor-mittal-failing-emissions-air-pollution-zenica-bosnia

[9] Mail&Guardian Africa, "ArcelorMittal charged with breaking environment laws": https://mg.co.za/article/2019-06-07-00-arcelormittal-charged-with-breaking-environment-laws/

[10] EUReporter, "Liberia: The ArcelorMittal scandal, the failure of Weah, and the need for chang": https://www.eureporter.co/world/liberia/2021/09/28/the-arcelormittal-scandal-the-failure-of-weah-and-the-need-for-change/

[11] Wikipedia, ExxonMobil: https://en.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil#Environmental_record https://en.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil_climate_change_controversy

[12] Statista, "Number of oil, chemical, and drilling fluid spills by ExxonMobil from 2005 to 2019": https://www.statista.com/statistics/531336/number-of-oil-chemical-and-drilling-fluid-spilled-by-exxon-mobil/

[13] Wikipedia, "Accusations of ExxonMobil human rights violations in Indonesia": https://en.wikipedia.org/wiki/Accusations_of_ExxonMobil_human_rights_violations_in_Indonesia; The Intercept, "Oil Company Official Overseeing Crackdown on Pipeline Resistance Cut Teeth at Amazon and Exxon": https://theintercept.com/2021/09/17/enbridge-line-3-pipeline-amazon-security-exxon/

[14] ClientEart, "Greenwashing Files: ExxonMobil": https://www.clientearth.org/the-greenwashing-files/exxonmobil/; Reuters, "Has Exxon Mobil turned over a new, green leaf?": https://www.reuters.com/article/events-exxon-idUSMTZSPDEH3NFKFEUFPowered by Labrador CMS