NIEUWS 27 NOVEMBER

Actua van week: lichtjes voor Gaza, veel bloed gedoneerd en masters in de lagere school

Met 2107 donaties behaalde Bloedserieus Leuven haar hoogste aantal sinds de coronacrisis.

Er gebeurt veel aan de universiteitscampussen en hogescholen van de Associatie KU Leuven. Lees hier de laatste nieuwtjes van de voorbije dagen.

Gepubliceerd

Master basisonderwijs op komst

Er komt een masteropleiding voor het basisonderwijs. Dat kondigde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts aan, naast enkele andere grote hervormingen in ons onderwijssysteem. 

In de eerste plaats zal er bij de educatieve bachelors in de toekomst meer aandacht besteed worden aan vakkennis, vakdidactiek en klasmanagement. Ook het Nederlands zal een belangrijkere rol spelen.

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een masteropleiding basisonderwijs. De universiteiten en hogescholen bundelen hun krachten voor deze opleiding, die normaal gezien vanaf 1 september 2025 van start zal gaan. Hoe de studie er precies zal uitzien, blijft voorlopig onduidelijk.

Bovendien worden ook de bestaande educatieve masteropleidingen herzien. Zo zal de masterproef worden vervangen door een 'masterpraktijkproef' voor wie al eerder een masterdiploma behaalde. Op die manier wordt er meer nadruk gelegd op het praktische aspect van de studie.

Baanbrekende ontdekkingen op exoplaneet 

Een team van astronomen, geleid door onderzoekers van de KU Leuven, deed enkele bijzondere ontdekkingen op de exoplaneet WASP-107B.

Met de James Webb-ruimtetelescoop kunnen wetenschappers van over de hele wereld onderzoek doen naar exoplaneten. Dat zijn planeten die buiten ons zonnestelsel gelegen zijn. WASP-107B is een 'gasreus' die zich op ongeveer 200 lichtjaren van de aarde bevindt. De planeet heeft, hoewel ze veel groter is, ongeveer dezelfde massa als Neptunus.

'Het verandert ons begrip van de vorming en evolutie van planeten, en werpt nieuw licht op ons eigen zonnestelsel'

Leen Decin, professor van het Instituut voor Sterrenkunde aan de KU Leuven

Doordat de atmosfeer van WASP-107B zeer ijl is, is het gemakkelijk om erdoorheen te kijken. Enkele astronomen maakten gebruik van dit ijle karakter om de chemische samenstelling van de atmosfeer te bepalen. Zo ontdekten ze de aanwezigheid van waterdamp, zwaveldioxide (SO2) en siliciumwolken. 

Leen Decin, professor van het Instituut voor Sterrenkunde aan de KU Leuven, benadrukt het belang van deze bevindingen: 'De ontdekking van zandwolken, waterdamp en zwaveldioxide in de ijle atmosfeer van deze exoplaneet door het MIRI-instrument van James Webb is een cruciale mijlpaal. Het verandert ons begrip van de vorming en evolutie van planeten, en werpt nieuw licht op ons eigen zonnestelsel.'

Bloedserieusweek weer een groot succes

Afgelopen week vond in Leuven de Bloedserieusweek plaats. Dat is een jaarlijks evenement waarbij studentenorganisatie Bloedserieus in samenwerking met het Rode Kruis een doneeractie op poten zet. Deze editie bleek een groot succes: met 2107 donaties behaalden ze hun hoogste aantal sinds de coronacrisis.

Als deel van een wedstrijd op sociale media worden de deelnemers telkens per faculteit gerangschikt. Zoals steeds stond de faculteit Geneeskunde in absolute cijfers op de eerste plaats. Zilver en brons gingen naar de faculteit Bewegings- en revalidatiewetenschappen en de faculteit Ingenieurswetenschappen.

Procentueel gezien is de uitslag nochtans anders. Het aandeel donoren in verhouding tot het totale studentenaantal aan een faculteit, ligt het hoogst bij de faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen. Die wordt gevolgd door de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en de faculteit Wetenschappen.

5000 lichtpuntjes voor Gaza

Op het Ladeuzeplein kon iedereen van maandag tot woensdagavond een kaarsje gaan branden voor de slachtoffers van de oorlog in Gaza. Met de actie, die op de Internationale Dag van het Kind van start ging, wil Stad Leuven stilstaan bij het grote aantal onschuldige slachtoffers, onder wie ook veel kinderen. Ze veroordeelt daarbij het geweld en roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

'We roepen op tot het respecteren van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten, met in het bijzonder de rechten en het welzijn van het kind', vertelde burgemeester Mohammed Ridouani aan het Nieuwsblad.

'We roepen ook op tot een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren, waarbij er veilige toegang wordt voorzien voor hulpgoederen, medicijnen en medische hulp', vervolgde hij. 'Ook moet Gaza weer toegang hebben tot water, voedsel en elektriciteit. De tijd dringt. Het geweld moet nu stoppen.'

Powered by Labrador CMS