NIEUWS LERARENOPLEIDING

Master basisonderwijs in de maak

De focus bij de lerarenopleidingen verschuift naar praktijkgerichtheid

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft een akkoord gesloten met de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen om de lerarenopleidingen te hervormen. Er komt onder meer een grotere nadruk op praktijk en het Nederlands.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

In de eerste plaats wordt het curriculum van de educatieve bachelors herbekeken. Daarbij moeten vakkennis, vakdidactiek en klasmanagement een meer centrale rol innemen. 

De precieze manier waarop dat zal gebeuren zal in samenspraak met het onderwijsveld worden vastgelegd en moet 'steeds uitgaan van betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek'. Tot slot moet ook het Nederlands een meer centrale rol krijgen. 'Elke leerkracht moet een taalleerkracht zijn', aldus Weyts. 

Daarnaast wordt ook werk gemaakt van een masteropleiding basisonderwijs. Die moet de doorstart maken in september 2025. De bestaande 'educatieve masteropleidingen' krijgen eveneens een herziening. Zo zal de masterproef wegvallen voor wie al een masterdiploma behaalde. In de plaats komt een 'masterpraktijkproef'. Die past in het voornemen om in alle lerarenopleidingen meer nadruk te leggen op praktijkgerichtheid. 

Septemberverklaring

Om het hele pakket aan maatregelen uit te voeren maakt Weyts 15 miljoen euro vrij. Die was eerder al aangekondigd in het kader van de Septemberverklaring van de Vlaamse regering.

Het hele pakket kadert in de maatregelen tegen het aanhoudende lerarentekort in Vlaanderen. Zo krijgen ook zij-instromers een aantrekkelijker meer individueel traject en moet het door nauwer samen te werken met stagescholen ook mogelijk zijn om studenten betaalde vervangingsopdrachten te laten opnemen.

Begin dit jaar kregen de educatieve masteropleidingen nog een positieve evaluatie van de Nederlands-Vlaamse Accreditieorganisatie (NVAO). Dat is een organisatie die waakt over de onderwijskwaliteit in Nederland en Vlaanderen. Desondanks berichtte Veto eerder al over de hoge uitval in de educatieve masteropleiding.

Volgens studenten zou die onnodig zwaar zijn. Onder meer een grote focus op theorie werd volgens de studenten als 'onnodig' beschouwd. De nieuwe plannen van Weyts brengen op dat vlak misschien soelaas. 

Powered by Labrador CMS