artikel> Startevenement van campagne omtrent verstandig alcoholgebruik

Ekonomika wil DrinkIQ studenten verhogen

Drie studentenkringen willen met een pact rond verantwoord drankgebruik de student water bij de wijn schenken. Dit om de drinkcultuur aan te pakken en het imago van de student op te krikken.

Gepubliceerd

Het startevenement van DrinkIQ verenigt drie studentenkringen uit verschillende steden in een sensibiliseringscampagne rond verantwoord drinken. De campagne wil duidelijk maken aan student en buitenwereld dat studentencultuur en alcoholmisbruik geen synoniemen zijn. De Leuvense kring Ekonomika zal zich samen met de Gentse Politeia en de Antwerpse Sofia inzetten om via sociale media en het opzetten van acties een meer beredeneerde drinkcultuur te promoten. Die laatste kring kwam verleden jaar in opspraak rond een serieus uit de hand gelopen galabal, waarna ze ook tijdelijk geschorst werd, en wil daarom ook het geweer van schouder veranderen.

Zo willen ze studenten vroeger naar de fakbars krijgen om indrinken tegen te gaan en verbinden ze zich om waterkannen te voorzien op cantussen

Hiertoe werken de studentenkringen samen met alcoholbedrijf Diageo, wereldleider in het verdelen van sterke drank. Diageo ondersteunt de campagne logistiek en financieel. Het bedrijf ziet het promoten van verantwoord drinken ook als een van hun verantwoordelijkheden. DrinkIQ is een van de initiatieven die ze daarrond ondernemen.

Aan de opening van het startevent motiveert Diageo de noodzaak van sensibilisering in enkele cijfers. Uit een studie van de VAD uit 2017 blijkt dat een meerderheid van de studenten gemiddeld minder dan tien glazen per week drinkt en dus daarmee de richtlijn voor 'aanvaardbaar gebruik' van VAD en de Hoge Gezondheidsraad naleeft. Maar toch heeft dus ook bijna de helft van de studenten een verhoogd risico op problematisch gebruik

Preses van Ekonomika Maarten De Winter motiveert waarom Ekonomika deelneemt aan het project. Ekonomika zet binnen de campagne in op een online visbiliteit en sensibiliseringspromotie. Daarnaast willen ze ook in hun eigen evenementen de focus verleggen: zo willen ze studenten vroeger naar de fakbars krijgen om indrinken tegen te gaan, verbinden ze zich om waterkannen te voorzien op cantussen en willen ze niet alcoholische alternatieven zoals mocktails toegankelijker en aantrekkelijker maken op hun TD's en andere evenementen.

Een studentencultuur losgekoppeld van alcohol lijkt nog niet aan de orde

Hiertoe ondertekenen de drie Kringen een actieplan met tien concrete punten waaraan ze zich willen houden. Het gaat niet enkel om een focus op minder alcoholgebruik, maar ook de juiste omkadering voor evenementen met alcohol zodat studenten veilig kunnen feesten en naar huis gaan, en op die manier overlast vermeden wordt. Volgens Maarten verschilt hun initiatief van de Oktobercampagne (campagne rond overlast, red.) van studentenkoepel LOKO op twee manieren: 'Enerzijds focust de Oktobercampagne zich op één maand, terwijl wij de boodschap een volledig academiejaar willen uitdragen. Anderzijds hopen we dat economisten zich door deze campagne extra aangesproken voelen.'

Of een sensibiliseringscampagne in samenwerking met een alcoholproducent studenten zover kan krijgen om iets minder vaak van het padje te stranden zal nog moeten blijken. Al kan gezegd worden dat het een relatief nieuw concept is dat studenten zelf zich actief engageren om problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Dat getuigt op zijn minst van een zekere mentaliteitswijziging. Wellicht is nog niet iedere student mee, maar verantwoord drankgebruik lijkt een opgang te maken. De maatregelen blijven echter voorzichtig, het doel is studenten aanzetten tot iets minder alcohol consumeren. Een studentencultuur losgekoppeld van alcohol lijkt nog niet aan de orde.

Powered by Labrador CMS