artikel> Student career center bundelt bestaande initiatieven in website

Jobs jobs jobs (4): KU Leuven werkt aan carrièrecentrum voor studenten

De KU Leuven brengt haar uitstroombeleid samen in een nieuw 'student career center'. Daar kunnen studenten en potentiële werkgevers terecht met vragen over werk en carrière.

Economiestudenten krijgen career corner

De faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) is een van de faculteiten die intensief bezig is met uitstroombeleid. Sinds kort heeft FEB in samenwerking met studentenkring Ekonomika een eigen career corner, die qua opzet dicht aanleunt bij het student career centre. Zo hebben beide platformen een activiteitenkalender.

Daarnaast heeft de career corner een vacaturedatabank. Volgens FEB-decaan Luc Sels is de doelstelling vergelijkbaar met LoopbaanLift, de databank van de KU Leuven: “Wij richten ons uiteraard wel heel specifiek op economische en bedrijfskundige profielen en een aanbod van stages en bedrijfsprojecten. We brengen ook meer detail aan in bijvoorbeeld jobcategorieën.”

De derde en belangrijkste functie is het digitale portfolio. Daarmee kunnen studenten extracurriculaire ervaringen laten attesteren door de faculteit, zodat die in een apart document bij hun diploma terechtkomen. Bepaalde ervaringen in de opleiding zoals stages of internationale summer schools, worden zo meer zichtbaar. “De student kan aangeven hoe een activiteit zijn ontwikkeling verder heeft geholpen,” legt Sels uit.

Verouderd

Het portfolio gaat verder dan professioneel versterkende projecten. “We willen persoonsvormende ervaringen, zoals een inzet als buddy voor een internationale student, belangrijker maken,” zegt Sels. “Het belangrijkste criterium is dat het engagement een zekere duurtijd heeft en voldoende van de student vraagt.”

César Suy, vicepreses Bedrijvenrelaties bij Ekonomika, is alvast tevreden. "Onze oude website was verouderd en bevatte te weinig vacatures," zegt hij. "We wilden al langer een nieuw platform creëren toen we te weten kwamen dat de faculteit hetzelfde van plan was."

De career corner is toegankelijk voor alle economiestudenten van de KU Leuven, dus uit de campussen Leuven, Brussel en Antwerpen. Een troef, vindt Suy. "Voor werkgevers is het gemakkelijker geworden om veel studenten tegelijk aan te spreken."

KU Leuven zet engagement op je diploma

Begin volgend academiejaar lanceert de KU Leuven een portfolio. Via dat portfolio kunnen studenten extracurriculaire engagementen bundelen in een document dat aan hun diploma wordt toegevoegd. Het universiteitsbrede platform krijgt een plaatsje binnen Toledo in het tabblad MyPortfolio.

Concreet kan een student alle engagementen die hij naast zijn studies opneemt laten attesteren. Dat kan alleen maar voor activiteiten binnen de KU Leuven, zowel op cultureel, sociaal als sportief gebied. Ook studentenvertegenwoordigers, jobstudenten en uitwisselingsstudenten kunnen hun inzet verzilverd zien.

“Eind dit jaar willen we het al gaan testen voor enkele centrale initiatieven en de studenten die eraan deelnamen. Mogelijk volgen er ook enkele initiatieven van de faculteit Rechtsgeleerdheid, die het als piloot te wil testen,” zegt Ruth Stokx van de Studentenadviesdiensten.

In het academiejaar 2016-2017 zou het portfolio dan toegankelijk moeten worden voor alle studenten van campus Leuven. Nog later volgen de andere campussen. "We willen dat studenten heel veel activiteiten kunnen laten attesteren. Voor al die activiteiten contacten leggen met de attesterende organisaties is een werk van lange adem," legt Stokx uit.

De KU Leuven gaat alle centrale activiteiten rond uitstroombeleid bundelen in een student career center. Vanaf volgend academiejaar zullen studenten en hun potentiële werkgevers op één platform terecht kunnen met al hun vragen rond werk en carrière .

Zes partners partners bundelen hun krachten voor het project, waarvan de naam voorlopig niet vastligt. Naast de uitstroomwerking van de Studentenadviesdiensten zijn dat de Juridische Dienst Studenten, de Jobdienst, Randstad, Project Vrijwilligerswerk en ondernemersplatform LCIE.

In eerste instantie willen de diensten de bestaande praktijken bundelen en overzichtelijker presenteren. “Al onze diensten communiceren nu apart met de studenten. Van hen horen we af en toe dat dat verwarrend is,” zegt Valérie Jochems, die vanuit de dienst Studieadvies het project trekt.

Concreet bestaat de eerste fase uit onder andere een website, waarop studenten, facultaire medewerkers en werkgevers terecht kunnen met alle vragen rond werk en carrière. Op die website zal ook een agenda komen met alle initiatieven die de KU Leuven en haar faculteiten nemen rond uitstroom.

"Van studenten horen we dat de communicatie nu verwarrend is."

Valérie Jochems, dienst Studentenadvies

Katalysator

“Op dit moment krijgen studenten wel eens een lukraak antwoord, afhankelijk van de dienst tot wie ze zich richten,” schetst Jochems de huidige situatie. “Het student career center zal al die vragen door één toegangspoort leiden, waarna we ze kunnen dispatchen naar de juiste expert.”

Ook vanuit de werkgevers komt de vraag naar meer duidelijkheid. "Werkgevers zoeken vaak op basis van concrete situaties zonder goed te weten waar ze moeten zijn," zegt Brigitta De Baets, teamcoördinator van de Jobdienst van de KU Leuven. "Met een vacature voor Loopbaanlift (vacaturedatabank voor KU Leuvenstudenten, red.) komen ze dan bijvoorbeeld op de Jobdienst terecht, terwijl die laatste voor jobstudenten werkt. Binnenkort verwijzen we hen vlot door naar de juiste dienst."

Hoe het student career centre zich in de toekomst zal ontwikkelen, staat nog niet helemaal vast. “We willen het eerst opstarten en dan zien wat de noden zijn bij studenten, faculteiten en werkgevers,” aldus An Francier, coördinator van de Juridische Dienst Studenten. “Van daaruit kunnen we nieuwe initiatieven opzetten. Deze nieuwe samenwerking kan daar een katalysator in zijn.”

“Het is een work in progress,” vult De Baets aan. “De eerste prioriteit is nu om één kanaal te ontwikkelen en dat bekend te maken bij de studenten. Vervolgens moeten we mee-evolueren met de actualiteit.”

"We gaan de goede initiatieven van de faculteiten niet overnemen"

An Francier, coördinator Juridische Dienst studenten

De grootste uitdaging, zo blijkt, wordt de communicatie. "Dit project zal staan of vallen met hoe we het profileren en of we de studenten er warm voor kunnen maken," zegt Jochems. "Dat zijn we nu al aan het opzetten. Sowieso zullen we krachtiger kunnen communiceren over het uitstroombeleid dan nu het geval is."

Het student career center bundelt het uitstroombeleid op centraal niveau. “We gaan de goede initiatieven van de faculteiten niet overnemen, maar ze wel mee ondersteunen” verzekert Francier. “De faculteiten die minder met uitstroombeleid bezig zijn, hoeven zo niet van nul te beginnen en kunnen leren van andere faculteiten.”

"Wij zien meer en meer studenten werken"

Sandra Brondeel, Randstad

Persoonsvorming

Een van de faculteiten die sterk inzet op dat uitstroombeleid, is de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB). Daar kunnen studenten sinds enkele weken terecht op de career corner (zie kader). De KU Leuven bouwt aan een soortgelijk portfolio, maar voor alle studenten (zie kader). Daarvoor baseert de universiteit zich op het model van FEB.

Dat de studenten zelf behoefte hebben aan meer carrièremogelijkheden tijdens hun studies, bevestigen de partners achter het student career center. "Wij zien meer en meer studenten werken," zegt Sandra Brondeel, die voor Randstad in het project zit. "Meer en meer willen studenten tijdens hun studie competenties ontwikkelen en ervaringen aan hun cv toevoegen waarmee ze zich onderscheiden."

Toch ziet Wim Fyen van LCIE nog ruimte voor verbetering. "Universiteiten worden traditioneel gezien als plaatsen waar men een diploma kan behalen dat toegang biedt tot de arbeidsmarkt." Fyen ziet dat een deel van de persoonsvorming plaatsvindt in activiteiten en projecten buiten het klassieke lessenpakket.

"De rol van de universiteiten evolueert daarbij mee naar die van een biotoop, waar studenten naartoe komen om hun carrière vorm te geven. Het is dus niet onlogisch dat de KU Leuven daar sterk op inzet," vindt hij. FEB-decaan Luc Sels volgt hem daarin: "Momenteel kijken we te eng naar een universitaire opleiding. Je verblijf aan de KU Leuven mag meer zijn dan dat diploma."

Powered by Labrador CMS