artikel> Zaak-Reuzegom mede-katalysator

KU Leuven heeft nieuw tuchtreglement

De universiteit heeft een nieuw tuchtreglement voor studenten goedgekeurd. De rol van de Studentenraad wordt versterkt, die van de vicerector beperkt.

Gepubliceerd

Het op dit moment erg beperkte tuchtreglement van de universiteit, slechts zeven artikels in totaal, is voorwerp van kritiek sinds de behandeling van de zaak-Reuzegom vorig jaar. De KU Leuven werkte achter de schermen al langer aan een vernieuwing van het document, naar eigen zeggen ook ingegeven door voorvallen van schriftvervalsing en procedures over grensoverschrijdend gedrag.

Het nieuwe reglement is lijviger, gedetailleerder en explicieter dan het vorige: 'Waar het vorige reglement vooral principes vooropstelde, bevat het nieuwe reglement ook de concretisering daarvan', stelt rector Luc Sels. 'De toekomstige tuchtcommissie kan terugvallen op een uitgebreider reglement, dat beter beantwoordt aan de hedendaagse realiteit.'

Zeven mogelijke straffen

Zo wordt het sanctiepakket uitgebreid van vijf naar zeven mogelijke straffen, met het verbod op deelname aan een opleidingsonderdeel en een individueel aangepaste herstel- of gedragsremediërende tuchtmaatregel als nieuwkomers. Studenten kunnen voortaan ook na hun studieperiode gestraft worden via een weigering van toekomstige inschrijving.

Een zichtbaar verschil is de grotere rol voor de Studentenraad. Voortaan zullen studenten twee van de vijf plaatsen in de tuchtcommissie opnemen. Die tuchtcommissie komt overigens vroeger in de procedure samen dan voorheen. De vicerector Studentenbeleid, die ook het vooronderzoek voert, gaat zo niet langer als enige over de strafmaat.

Opvallend is dat het nieuwe reglement niet langer tot het Onderwijs- en Examenreglement (het OER, red.) behoort, maar als losstaand kader werkt. De universiteit kan daarmee het tuchtreglement aanpassen buiten de logge wijzigingsprocedure van het OER om. Dat zal anderzijds betekenen dat de student zich bij inschrijving expliciet akkoord moet verklaren met de tekst. Het nieuwe reglement gaat vanaf volgend academiejaar in.

Powered by Labrador CMS