artikel> Betrokkenen krijgen in tussentijd geen toegang tot campus

KU Leuven start nieuw tuchtrechtelijk onderzoek naar Reuzegommers

De KU Leuven start een nieuwe tuchtprocedure tegen de nog actieve studenten die aanwezig waren op de Reuzegom-doop. De betrokkenen krijgen voorlopig geen toegang tot de universitaire gebouwen.

Gepubliceerd

De afgelopen maand kwam de KU Leuven onder vuur te liggen omwille van de tuchtsancties die het in de nasleep van de Reuzegomdoop aan de betrokkenen had toegekend. Zij kwamen er destijds vanaf met een tijdelijke schorsing en een taakstraf. Te licht, vonden critici.

Toenmalig vicerector Studentenbeleid Chantal Van Audenhove noemde een schorsing of uitsluiting van de universiteit 'niet gepast'. Binnen de KU Leuven bestond immers twijfel of ernstige tuchtsancties niet te streng waren: Al die jongeren waren ook in shock na wat er gebeurd was, dat was het laatste wat ze verwacht hadden', aldus Van Audenhove.

Na een reconstructie van de fatale doop in de Mediahuis-kranten deze zomer, besloot de universiteit haar eigen tuchtsancties te herzien. Volgens de KU Leuven bracht de reconstructie 'nieuwe elementen' naar boven, die strengere straffen zouden rechtvaardigen. Daarvoor werd wel eerst de uitspraak van de raadkamer op 4 september afgewacht.

De universiteit voegt nu woord bij daad en start een nieuwe tuchtprocedure voor de betrokken studenten die nog steeds op de universiteit studeren, zo laat de universiteit weten in een persbericht.

Voorlopige maatregels

Daarbij komen er voorlopige maatregels: de studenten krijgen niet langer toegang tot de universitaire gebouwen en mogen geen actieve rol opnemen in digitaal onderwijs, ten minste tot het einde van het eerste semester. Zij blijven wel het recht behouden om onderwijs op afstand passief te volgen, als er geen contact met medestudenten vereist is.

Volgens het rechtsbeginsel ne bis in idem ('niet twee keer voor hetzelfde') kan een persoon niet twee keer voor dezelfde feiten berecht worden. Dat zou betekenen dat de KU Leuven in het gerechtelijk dossier – waar het vorige week inzage in had gekregen – nieuwe feiten heeft gevonden, die anders zijn dat diegene waarvoor ze eerder tuchtmaatregelen had gegeven.

De KU Leuven zelf was niet bereikbaar voor commentaar.

Powered by Labrador CMS