artikel> ADHD: Hoe zit het daarmee?

Leer bij over ADHD op Instagram

Diede Vandergoten startte een Instagrampagina om voorlichting over ADHD te bieden. 'Ik wil meer vooruitgang maken door bewustzijn te creëren.'

Gepubliceerd

Diede Vandergoten zit in haar laatste jaar als masterstudente Klinische Orthopedagogiek. Door haar stage komt ze veel in aanraking met kindjes die net gediagnosticeerd zijn met ADHD (attention deficit hyperactivity disorder, red.).

Ze vertelt hoe ze gemerkt heeft dat psycho-educatie van essentieel belang is. 'Het is belangrijk dat kinderen niet enkel een label opgeplakt krijgen', legt Diede uit. 'Door ADHD te kaderen, bied je concrete handvatten.' Op die manier kunnen de kinderen tips en informatie toepassen op hun eigen situatie.

Leonie en Mo

Naast psycho-educatie voor het kind legt de masterstudente ook focus op de omgeving. Familie en vrienden, maar ook de leiding van de jeugdbeweging moeten ingelicht worden, zodat ze bepaald gedrag begrijpen.

En precies dat is Diedes oogmerk: 'Ik ben op zoek gegaan naar een laagdrempelige manier om zoveel mogelijk mensen te bereiken en bij te scholen. Zo kwam ik op het idee om de Instagrampagina @adhd.hoe.zit.het.daarmee te maken.'

'Het is belangrijk dat kinderen weten dat ze enthousiasme kunnen inzetten bij vriendschappen'

Diede Vandergoten, creator van adhd.hoe.zit.het.daarmee

Die bijscholing doet ze aan de hand van twee leuke figuurtjes: Leonie en Mo. 'Het zijn twee vrienden', vertelt ze. 'Leonie heeft ADHD. Ik schets haar in allerlei dagelijkse situaties om een beeld te geven van hoe het is om ADHD te hebben.' Diede weet dat mensen vaak een 'druk' kind linken aan ADHD, maar het is natuurlijk veel meer dan dat.

Ze wil aantonen welke kleine dingen verstopt zitten in een met ADHD gediagnosticeerd kind. 'Dat zijn niet alleen de moeilijkheden - die er zeker wel zijn - maar ook de sterke kanten.' Die krijgen volgens haar minder aandacht omdat die in een klascontext niet goed tot uiting komen.

'Mensen met ADHD hebben vaak veel fantasie, creativiteit, interesses, enzovoort', aldus de masterstudente. 'Het is bijvoorbeeld belangrijk dat kinderen weten dat ze dat enthousiasme kunnen inzetten bij vriendschappen.'

Elk figuurtje uniek

Diede legt uit dat de stoornis voorkomt in drie vormen: Hyperactiviteit of impulsiviteit, onoplettendheid of een combinatie van beide. 'Iedereen is uniek. Ongeacht het geslacht komt ADHD bij elke persoon anders tot uiting of ervaart die het op een andere manier.' Ook dat wil ze meegeven op haar Instagrampagina.

'Het is niet mijn bedoeling om de uiting van ADHD te veralgemenen'

Diede Vandergoten, creator van adhd.hoe.zit.het.daarmee

'Je zou je kunnen herkennen in sommige situaties op mijn Instagramfeed, maar ik vertel de verhalen van Leonie.' Het meisje en haar vriendje, Mo, zijn fictieve figuurtjes, die Diede bovendien zelf heeft getekend. 'Het is absoluut niet mijn bedoeling om de uiting van ADHD te veralgemenen, maar net om meer bewustzijn te creëren rond die thema's.'

Powered by Labrador CMS