interview> Interview Bram Schaefer

LOKO-voorzitter: 'Door de huidige codex voelen studenten zich niet gehoord'

Bram Schaefer staat dit jaar aan het hoofd van studentenkoepel LOKO. Enkele grote dossiers wachten hem op, waaronder een eigen Leuvense studentencodex.

Gepubliceerd

Wat is LOKO?

'Dit vind ik echt niet leuk', zegt de bescheiden voorzitter wanneer we zijn portretfoto's nemen. Bram Schaefer bezit een ontwapenende vriendelijkheid: het laat geen wonder dat groepssfeer een belangrijk programmapunt was tijdens zijn verkiezing. Toch wachten er enkele belangrijke dossiers op hem. In de zetels van onze redactie, vlak boven Schaefers eigen hoofdkwartier, hoorden we hem uit over zijn plannen voor het komende jaar.

Afgelopen zomer zijn jij en je team vlot verkozen. Kringen staan duidelijk achter jullie visie. Wat zijn jullie belangrijkste plannen?
Bram Schaefer: 'Een punt waar Caro (Caro Hermans, ondervoorzitter LOKO, red.) en ik belang aan hechten is dat iedereen zich goed voelt binnen LOKO. Afgelopen jaren is er veel te doen geweest rond mentaal welzijn, en ook binnen studentenverenigingen merkte je een erg hoge druk op mensen. We hebben immers met veel uitval gezeten de afgelopen twee jaar. Wat we ook erg belangrijk vinden is om kritisch te kijken naar hoe LOKO de afgelopen jaren werkte.'

'Er zitten veel liedjes in de codex die in Leuven eigenlijk niet veel gezongen worden'

Hoe bedoel je dat concreet?
'We bedoelen het in de algemene zin, maar om een voorbeeld te geven: LOKO stelt al een aantal jaren beleidsplannen op een bepaalde manier voor. Dat zijn grote Excel-sheets met allerlei gegevens in, maar dat werkte overweldigend en beperkend. Nu zoeken we dus een manier om hetzelfde doel te bereiken maar dan helderder.'

Een nieuwe codex

LOKO is momenteel bezig aan de ontwikkeling van een eigen, nieuwe studentencodex. Schets even de achtergrond van die nieuwe codex.
'Het is eigenlijk een vraag die al vijf jaar speelt. Momenteel brengt het Studentencentrum vzw het huidige groene boekje uit (De verkoop gebeurt door KVHV Leuven, red.), maar daar zitten geen studenten in. Er staan veel liedjes in de codex die in Leuven niet veel gezongen worden, en tegelijk is er weinig ruimte om aan vernieuwing van de liedjes te doen.'

'Het grote probleem is vooral het gebrek aan voeling met studenten. Bijvoorbeeld in de editie van een paar jaren terug werd Leuven schoonheid eruit gehaald, maar dat was een van de meest gezongen liederen. Als studenten voelen we ons dus simpelweg niet gehoord in de vorm van de huidige codex, terwijl wij hem gebruiken.'

De traditionele codex wordt al jaren uitgedeeld door het KVHV Leuven. Is het dan de bedoeling om los van hen een eigen codex te publiceren?
'We hadden in 2021 een werkgroep opgestart met veel partijen erin: de kringen, de konventen (Overkoepelende organen van de Leuvense studentenclubs, red.), vrije verenigingen, noem maar op. Maar er waren toen zoveel partijen dat er niets uit gekomen is.

'Nu hebben we vorig jaar een eigen voorstel gedaan aan onze Algemene Vergadering, dat zij heeft goedgekeurd. De nieuwe codex zal niet door LOKO zelf, maar door een aparte vzw worden uitgegeven. In die vzw zullen wel altijd studenten vanuit LOKO zitten, dat was voor ons erg belangrijk.'

Wie zetelt er dan naast de studenten in die vzw?
'Dat zouden dan zogenaamde oudgedienden zijn: oud-studenten met kennis van het cantussen. Die beslissing maakten we ook om voor continuïteit te zorgen. Als je elk jaar nieuwe leden verkiest dan verlies je immers het langetermijnperspectief.'

Hoe zit het dan met de controversiële liedjes in de codex, worden die verwijderd, of eerder gekaderd?
'Er zal een adviesorgaan komen, opgebouwd uit studentenvertegenwoordigers, dat advies kan geven aan de codex-vzw voor aanpassingen. Het is uiteraard niet de bedoeling om zeg maar de helft van de codex te schrappen.'

'Voor de eerste uitgave is de focus vooral: welke liedjes kunnen we toevoegen, en hoe kunnen we het Leuvense studentenleven het beste weerspiegelen? Als je nu kijkt naar de blauwe pagina's, dan merk je dat de meeste Leuvense kringen en verenigingen die eigenlijk niet gebruiken.'

De band met de Studentenraad

Laten we het hebben over jullie buren, de Studentenraad. Na een jaar met een personeelstekort, draait hun vertegenwoordiging nu weer op volle kracht. Hoe is jullie band met Stura?
'Stura is een van onze belangrijkste partners. Er is regelmatig overlap in bevoegdheden, op vlak van studentenvoorzieningen of diversiteitsbeleid bijvoorbeeld. Daar proberen we dan samen met hen als één fractie op te treden. Je kan het je immers niet veroorloven om tegen elkaar uitgespeeld te worden als studentenvertegenwoordigers. Die samenwerking loopt momenteel erg goed.'

'Vrouwenquota en de 24 urenloop? Dat is een moeilijke kwestie'

Sinds vorig jaar is die samenwerking verder versterkt door de oprichting van een officieel campusoverleg. Wat campusbrede dossiers betreft zijn jullie nu een geleding onder Stura. Hoe sta je tegenover die nieuwe samenwerking?
'Het is goed dat daar nu een structuur voor is, vroeger was dat erg vaag. Het traditionele onderscheid luidt: Stura werkt KU Leuven-breed op vlak van leren, LOKO werkt Leuven-breed op vlak van leven. Maar wanneer je KU Leuven-breed ging op vlak van leven, was het niet duidelijk wie bevoegd was. De vertegenwoordiging zat dan bij Stura, terwijl de expertise bij LOKO zat.'

Democratische vertegenwoordiging?

De doorsnee student is vaak niet op de hoogte van de dossiers waarmee LOKO of de kringen bezig zijn op hogere niveaus. Is dat volgens u een probleem?
'Een probleem? Nee. Maar jammer? Ja. Omdat we met een getrapt systeem zitten, is het niet echt nodig dat iedere student op de hoogte is van de dossiers, die vaak erg complex kunnen zijn. In het ideale geval zou dat natuurlijk wel zo zijn.'

En kan LOKO daar dan niets aan doen? Ik denk bijvoorbeeld aan meer zichtbaarheid online.
'Ons communicatieteam is er volop mee bezig, maar we zijn daar momenteel wel een beetje onderbemand. Het team werkt nu aan een soort blog waarop we de meest relevante dossiers voor studenten kunnen plaatsen.'

En op het niveau van de kringen in jullie AV: toetsen zij voldoende af met de studenten uit hun richting?
'Daar heb ik niet veel zicht op, dat hangt ook van kring tot kring af. Volgens mij is het de verantwoordelijkheid van de kringen om zelf na te gaan of ze voldoende voeling hebben met hun studenten. We raden hen wel aan om met zoveel mogelijke mensen uit hun kring hun standpunten op onze AV af te toetsen.'

Als gewone student is het enige moment waarop je je stem kan laten horen echter wel de kiesweek van je kring. Voor de rest moeten studenten blind vertrouwen op hun vertegenwoordigers. Is dat geen probleem?
'Er zijn heel veel systemen om stemmen te verzamelen. Je moet kijken naar wat praktisch haalbaar is. Onze structuur is al log: we komen maar elke twee weken samen. In een ideale wereld is iedere student volledig op de hoogte van elk dossier, maar dat is praktisch niet mogelijk.'

De 24 urenloop

Laten we het om af te sluiten hebben over de 24 urenloop. De 50ste editie nadert met rasse schreden. Wat heeft LOKO voor ons in pettoa?
'Een van de belangrijkste dingen is dat we op maximale capaciteit kunnen draaien en iedereen kunnen verwelkomen op dat schone evenement. Op het plein waar de dj's draaien zullen we zorgen voor goede namen. We hebben ook een livestream die zal worden uitgezonden door ROBtv. Het belangrijkste is bovenal: een super mooie editie neerzetten.'

Vrouwen en de 24 urenloop, vaak een heikel punt. In het verleden werd het idee van vrouwenquota al geopperd. Wat is uw mening in die kwestie?
'Dat is een moeilijke vraag. Mijn mening is dat je nooit goed gaat kunnen doen. De voorbije jaren kregen we het signaal dat voor de meeste mensen de sfeer van het evenement primeert. Het is jammer dat niet iedereen die dat wil kan meelopen, dat vind ik zelf ook, maar uiteindelijk denk ik dat je niet kan winnen. Het huidige concept werkt en we staan altijd open voor veranderingen, maar je kan niet alles hebben.'

Wat wil je onze lezers zelf nog graag meedelen?
'Ik raad alle studenten aan om naar hun campus te gaan. Sluit je zeker niet op zoals je de afgelopen jaren vaak hebt moeten doen. Er is zoveel te beleven aan je hogeronderwijsinstelling. Denk dan bijvoorbeeld aan wat de kringen aanbieden, maar er is ook zoveel meer dan dat. Amuseer u, ga naar de campus, maar studeer ook een beetje! (lacht)'

Powered by Labrador CMS