artikel> Deadline verstreek gisteren

Mannenclubs hebben Leuvens doopcharter niet ondertekend, vrouwenclubs wel

Na de fatale afloop bij een doop van studentenclub Reuzegom stuurde KU Leuven aan op ondertekening van een hernieuwd doopcharter. Gisteren verstreek de deadline, de mannenclubs ondertekenden niet.

Gepubliceerd

Na het overlijden van een student tijdens de doop van de studentenclub Reuzegom in december 2018 werd opnieuw gevraagd aan de Leuvense studentenclubs om een doopcharter te ondertekenen, wat ze eerder steeds weigerden. De KU Leuven werkte een hernieuwd doopcharter uit in samenwerking met LOKO, UCLL en LUCA, dat restricties bevat voor studentendopen, waarbij respect voor de medemens centraal staat.

Voor de fatale doop hadden de faculteitskringen reeds het doopcharter ondertekend, zowel de vrouwelijke als mannelijke studentenclubs niet. De Leuvense faculteitskringen worden overkoepeld door LOKO, de studentenclubs bestaan onafhankelijk van de universiteit. Het charter werd herzien na de doop, waarop de kringen opnieuw ondertekenden. De deadline verstreek gisteren. Ondertussen ondertekenden wel de vrouwelijke studentenclubs. De mannelijke deden dat vooralsnog niet, omdat ze nog bezig zouden zijn met interne regelgeving.

De Leuvense studentenkoepel reageert streng. Volgens voorzitter Kenny Van Minsel vormt interne regelgeving bij de clubs geen vervanging voor het ondertekenen van het charter. ‘Dat de mannenclubs niet hebben getekend is een ernstig probleem. Als je in december voor camera’s kunt zeggen dat je het doopcharter zal tekenen en vervolgens twee maanden later niets doet, is er gewoon sprake van ernstige woordbreuk.’

'Het voorgestelde doopcharter van de KU Leuven hangt met haken en ogen aan elkaar, het is van ondermaatse kwaliteit en staat vol met lacunes'

Dennis Laveaux, voorzitter Seniorenkonvent

‘Dan is de vraag hoe het verder moet en wij verwachten dan ernstige maatregelen van de instellingen en de politie’, luidt het nog. ‘Als een kleine groep studenten zich een carte blanche toeëigent in het ondertekenen van een doopcharter dat draait om basisrichtlijnen en mensenrechten moet je je echt afvragen wie je bent en waar je voor staat’.

Seniorenkonvent reageert

Het Seniorenkonvent, dat de studentenclubs formeel overkoepelt, reageert. 'Wij hebben meteen, nog voor de KU Leuven contact opnam, vergaderd om zelf stappen te nemen', laat Dennis Laveaux, Senior Seniorum (voorzitter) van het Seniorenkonvent, weten in een korte reactie. 'Toen de universiteit ons contacteerde zijn we op de uitnodiging ingegaan. Daar kwamen we overeen om de tekst te verbeteren, enkele bepalingen te wijzigen en ook zaken vanuit het Seniorenkonvent op te nemen als aanvulling.'

'Er zijn werkgroepen opgesteld met afgevaardigden van verschillende leeftijden en studentenclubs. Dit om er meer gewicht aan te geven en het concreter te maken. We betreuren de reactie van de KU Leuven.' Rector Sels reageerde in een persbericht dat 'de KU Leuven het betreurt op haar beurt dat de clubs het charter niet willen ondertekenen' en dat het gaat om 'basismenselijkheid en gezond verstand'.

Laveaux: 'We hebben ons van begin af aan constructief opgesteld, we houden hen steeds op de hoogte over hoe het intern verloopt. Dat men dan zoiets zegt betreuren we.'

‘We willen niet dat er ooit nog zoiets gebeurt, er moet iets veranderen'

Frédérique van de Water, hoofd Meisjesseniorenkonvent

Het Seniorenkonvent laat weten zelf aan een document te werken dat beter op maat zou zijn van de clubs. 'Het voorgestelde doopcharter van de KU Leuven hangt met haken en ogen aan elkaar, het is van ondermaatse kwaliteit en staat vol met lacunes. We willen iets opstellen dat breder gedragen wordt, dat beter en coherenter geschreven is en dat de komende jaren meegaat en opgevolgd wordt.'

Dat er inhoudelijke opmerkingen zijn over het doopcharter vindt LOKO een verrassende uitspraak. 'Enerzijds haalt het Seniorenkonvent in hun reactie in het VRT-journaal aan dat ze geen inhoudelijke bezwaren hebben. Anderzijds is het bijzonder opmerkelijk dat het Seniorenkonvent na zes jaar totaal blokkeren van enig initiatief en het recent verstrijken van de deadline opeens inhoudelijke feedback heeft.'

Meisjesseniorenkonvent wel aan boord

Frédérique van de Water (hoofd Meisjesseniorenkonvent) vertelt waarom de meisjesclubs wel getekend hebben. ‘Het Meisjesseniorenkonvent (MSK) omvat maar twaalf clubs, het charter moest dus maar twaalf keer rondgaan.’ Naast praktische overwegingen verwijst ze ook naar de noodlottige doop uit december ‘We willen niet dat er ooit nog zoiets gebeurt, er moet iets veranderen.’

Het vorige doopcharter tekenden de meisjesclubs niet, ‘maar dat is niet omdat we niet wilden tekenen, dat is omdat er geen concreet charter voor de clubs was. Een club bestaat soms maar uit heel weinig mensen, het was niet nuttig om een charter gericht op de studentenverenigingen te tekenen. We hebben nu een doopcharter getekend, dat na overleg met de KUL, past bij de studentenclubs.’ Van de Water denkt niet dat bepaalde tradities op de schop zullen gaan: ‘Het charter bestaat uit heel normale burgerlijke en strafrechtelijke regels.’


'Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik denk dat de tradities met een heldere blik bekeken zullen worden'

Frédérique van de Water, Meisjesseniorenkonvent

Zoals gezegd hebben de mannenclubs nog niet ondertekend, maar van de Water is ervan overtuigd dat dit nog in orde komt: ‘Ze willen zeker tekenen.’ Van de Water voegt toe: ‘ik begrijp het heel goed dat ze nog niet getekend hebben, het seniorenkonvent omvat 28 kringen. De termijn die we kregen om te tekenen was op zich lang genoeg, maar door omstandigheden, zoals blok en feestdagen, is het er nooit van gekomen. Er gaat veel tijd overheen om het charter 28 keer rond te laten gaan. Bovendien waren sommige leden op erasmus, en waren er ook oudsenioren die het charter moesten lezen.’ Ze staat in contact met het hoofd van het seniorenkonvent, zegt ze, waar ze veel mee bespreekt.

Van de Water wil benadrukken dat de meisjes getekend hebben en dat de jongens echt wel zullen volgen. ‘Niemand wil dat er ooit nog zo’n doop gebeurt. Door het charter te lezen en te tekenen wordt er ook nagedacht over de dopen.’ Wat en of er concreet iets anders zal gebeuren, daar is nog geen zicht op. ‘Er wordt gedoopt aan het begin van het jaar, ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik denk dat de tradities met een heldere blik bekeken zullen worden.’

Schepen studentenzaken reageert verbeten

Thomas Van Oppens, kersvers schepen studentenzaken, reageert gefrustreerd maar verbeten op het nieuws. 'Dat de mannenclubs niet ondertekenen stelt me teleur, maar ik ben ook erg blij dat de vrouwelijke clubs dat wel hebben gedaan. De druk om niet te ondertekenen moet groot geweest zijn. In het doopcharter staan geen extreme vragen, enkel fundamentele zaken zoals het meedelen van openbare activiteiten aan de politie en het verbieden van dronkenschap bij doopmeesters. Dat de clubs met hun eigen charter zouden komen zie ik niet als oplossing. Dit charter is het minimum, niet meer en niet minder. Het zou niet eerlijk zijn tegenover de kringen en de meisjesclubs om de jongensclubs een aangepaste regelgeving te schenken.'

De mogelijkheden van de stad om de clubs te bestraffen zijn echter beperkt. 'De stad kan het bestaan van clubs niet verbieden, wij hebben geen invloed op wat in de privésfeer gebeurt, de clubs genieten van hun vrijheid van vereniging. Alles wat impact heeft op de openbare ruimte moet echter wel langs de politie en de stad gaan. In dat opzicht is het logisch dat de politie ervoor kiest om niet samen te werken met groepen die het doopcharter weigeren te ondertekenen.'

Van Oppens vestigt aandacht op de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen van Leuven, die het charter als onderdeel van het tuchtreglement beschouwen, en de stad. 'Individuele studenten die dopen organiseren en zich niet aan de regelgeving in het charter houden riskeren tuchtmaatregelen, ook als ze het charter niet ondertekend hebben.' Tot slot wil hij vooral de ernst van de situatie beklemtonen. 'Zowel binnen als buiten de clubs wordt er losjes omgegaan met wat er gebeurd is, alsof ermee gelachen kan worden. Er is iemand in dramatische omstandigheden om het leven gekomen, en we moeten ervoor zorgen dat mensen in de toekomst behoed worden voor wat in december gebeurde.'

Powered by Labrador CMS