artikel> "Het initiatief moet van studenten komen"

Toekomst van de studentenvertegenwoordiging

Ook de prominenten in het onderwijslandschap zijn bezorgd over het tekort aan studentenvertegenwoordigers.

Gepubliceerd

Het nijpende tekort aan studentenvertegenwoordigers wordt ook door beleidsmakers met argusogen gevolgd. Zowel Rik Torfs, rector van de KU Leuven, als Hilde Crevits, minister van Onderwijs, hopen dat er snel nieuwe vrijwilligers naar voor komen. Crevits onderstreept het belang: “Studentenvertegenwoordigers zijn onmisbaar om een fatsoenlijk beleid te voeren.”

Crevits hoopt dan ook dat er snel kandidaten gevonden worden zodat de democratische inspraak zeker niet verloren gaat: “Ik zal niet toelaten dat er mandaten niet opgevuld worden.” Zonder de vertegenwoordigers loopt het systeem mank, verduidelijkt Crevits. “Op papier is studentenvertegenwoordiging in Vlaanderen uitstekend geregeld, maar je hebt natuurlijk studenten nodig die de mandaten op zich willen nemen.”

“We kunnen niet anders dan hopen dat er nieuwe studentenvertegenwoordigers gevonden worden,” verzucht Torfs.

Uiteindelijk moeten studenten het tekort in de eerste plaats zelf opvangen, benadrukt Torfs. “Het initiatief moet van de studenten komen.” Al nuanceert hij dat het probleem niet voor elke studentenorganisatie even groot is: “Voor Stura (de Studentenraad KU Leuven, red.) is dat minder relevant.”

“Ander organisaties zoals bijvoorbeeld VVS (koepelvereniging van alle Vlaamse studentenraden, red.) die te ver af staan van de studenten hebben meer last van het tekort."

DREMPEL

Over wat precies de drempel vormt voor vrijwilligers om zich met onderwijsvertegenwoordiging in te laten, verschillen de meningen. Crevits wijst er op dat er meer dan 200.000 studenten in Vlaanderen zijn, dat is een zeer heterogene groep. Die diverse achterbannen consulteren vergt veel tijd en dat vormt een drempel voor sommigen.

Torfs verwijst op zijn beurt naar de vele uren die studentenvertegenwoordigers spenderen aan hun taak. “De drukke academische agenda schrikt sommigen af.” Bovendien geeft Torfs toe dat de “dossiers die behandeld worden, vaak zeer complex zijn.”

VERRIJKEND EN ONMISBAAR

Er zijn nochtans heel wat voordelen aan studentenvertegenwoordiging verbonden. Die moeten meer in de verf gezet worden volgens Torfs: “Studentenvertegenwoordigers moeten duidelijk maken dat wat zij doen belangrijk is en dat ze er zelf uit kunnen leren.”

”Studentenvertegenwoordiging is enorm verrijkend, zowel op menselijk als communicatief vlak," vervolgt Torfs. "Het blijft dus belangrijk dat we alle studenten en dus ook studentenvertegenwoordigers blijven steunen."

Ook Crevits wil die mogelijkheden onderzoeken. “Misschien moeten we de procedures onder de loep nemen en nader onderzoeken waarom de studenten precies afhaken.” Of dat enig resultaat zal opleveren, valt nog af te wachten.

Powered by Labrador CMS